DVD – Die Gewete (Afrikaans)

DVD 6 – Die Gewete

Single disc: R100.00 (excl postage)

Afrikaans

Ron van Zyl het ‘n groep kinders verduidelik hoe die gewete van ‘n mens lyk op die wit bord deur prentjies te teken. Op ‘n eenvoudige manier verduidelik hy dat die mens se gedagtes die Hart is en dat God ‘n rein Hart of ‘n skoon gewete kan seen.

Dis ‘n eenvoudige DVD wat enige iemand kan verstaan.

Durasie: 1 uur

DVD – Die Kort Swaard (Afrikaans)

DVD 4 – Die Kort Swaard


Dubbel Disc: R200.00 (excl postage)

Afrikaans

Tydens hierdie drie uur lange seminaar het Ron van Zyl deur middel van amper ‘n 100 eenvoudige prentjies die geestelike Skepping van die Mens en die verduideliking van talle Ou en Nuwe Testament stories verduidelik. Dit is ‘n baie leersame en interessante DVD. Dit is eenvoudig en enige iemand kan dit verstaan.

Twaalf kamer gebeds boekie

Hier volg die hele boekie. Jy kan die boekie gratis net hier lees of onder aan is ‘n PDF aflaai opsie.

Voorwoord

As u ly aan siekte, depressie, armoede of emosies wat kom en gaan op hul eie, is hierdie boekie vir jou. Dit is eintlik alleenlik vir mense wat die Skoen en Grot besoek het en die insig van die gewete kom leer het, saam met die kruis.

Hierdie boekie is ‘n uittreksel uit die boek:  “Die Geestelike See”. Soos u deur hierdie boekie gaan lees, mag daar dalk dele wees wat u nie verstaan nie, dit sal wees omdat u nog nie die ander boeke in die reeks gelees het nie. Daar is tans sewe boeke wat ons geskryf het, in die volgorde wat die Here dit aan my gegee het. Al die boeke bevat prentjies of foto’s van beelde of skilderye wat u nodig het om die geestelike wêreld te kan verstaan. 

Die grootste vraag wat die mens vra is: “Hoekom help God ons nie?” Meeste van die gebede wat Christene bid bly onbeantwoord, en daarom is meeste Christene hart gebroke en gevange in hulle eie probleme. Die persoon is tog goed, waarom laat God hom so ‘n verskriklike dood sterf? As ons ‘n lys moes maak van al ons teleurstellings in ons lewe, sal dit ‘n lang lys wees. Waar is daardie teleurstellings op hierdie oomblik? Hulle bly nog steeds in ons onderbewussyn. Ons was nooit geleer om hulle kruis toe te neem nie. U sien, Jesus het gekom om ons te red van die stemme en gedagtes van die verlede wat tog so graag in ons gedagtes inkom, en van emosionele toestande. Dit is juis hierdie gedagtes, verleenthede, pyn en begeertes van die vlees waarvan ons gered moet word.  Hierdie ou, slegte gedagtes is sterk vestings in ons gedagtes wat siektes en armoede veroorsaak. Ons wil in ‘n vry, geredde toestand ons aardse lewe beleef en toegang hê tot ons Vader in die hemel.  Hierdie klein boekie is ontwerp om jou voor te stel aan die manier waarop Jesus ons red.  U het nog baie inligting nodig, maar ten minste kan u gou leer wat sonde is, en hoe om daarmee af te handel by die kruis.  Na 40 jaar van persoonlike studie, het ek ontdek dat dit die toestand van die gewete is, wat bepaal of God jou sal seën of nie.  Ons is almal gebore met dieselfde gewete, en ons besef dat dit reageer op die wet van God, die Tien Gebooie. Sonder hierdie wette sal daar sosiale chaos wees.

Martin Luther het gesê: “Hoe kan daar sonde wees as daar geen wet is nie?”

F. B. Meyer het gesê: “Die gewete is die mees delikaatste instrument in die hele kosmos, die kleinste kolletjie van sonde op die gewete veroorsaak dat dit ondeurdringbaar of bewolk word.”

Ek wil dit ook anders probeer verduidelik; Meeste van ons sal sê dat ons gewete skoon is as gevolg van die bloed, Paulus het dit ook gesê, maar God bly die beoordelaar. Die oomblik wat ons, ons lewe vir Christus gegee het, het die lig van die Heilige Gees in ons kom woon. Kan u die eerste keer onthou toe u, u lewe aan die Here Jesus gegee het? Die persoon wat saam met u gebid het, het die Here gevra om u sondes te vergewe.  Onmiddellik was u gewete skoon gewas en u het lig ervaar, die donkerte het verdwyn en klein wonderwerkies het begin gebeur, en alles was wonderlik. Maar dit het nie lank gehou nie, want sonde, in die vorm van aanstoot, kwellinge en al die ander dinge wat in Galasiërs 5:19 genoem word, het op die gewete kom lê.

God kan beskryf word as ‘n son wat die hele tyd skyn, die oomblik toe sonde op die gewete kom lê, toe kon die lig van God nie langer in jou wese inskyn nie en jou vuil gewete veroorsaak toe dat die seën van God afgesny word. Die gewete is soos die oppervlak van die see, wanneer die see onstuimig, donker en vuil, is kan die lig nie die dieptes penetreer nie.  Ons is die ‘diep donkerte’ waarop die Gees van God beweeg en sê: “Laat daar lig wees!” Genesis 1.

Maar die lig bly nie lank nie, want ons laat die donkerte toe om weer op die oppervlak te kom lê.  Die woord ‘diep’ word vertaal as; “boos, bedroef en onkunde”, dit is die deel binne-in ons waarvoor ons skaam is. Dit is die donker emosionele natuur binne-in ons wat somtyds deur die Bybel beskryf word as: “dierlik, wellus en jaloesie”. Hierdie donker natuur in ons is die asem van God wat Hy in Adam ingeblaas het, en Adam het ‘n lewende siel geword.  Die woord ‘lewende siel’ word vertaal as ‘dierlik’ in Strongs se Bybelwoordeboek.  Wanneer ons donker natuur ons gedagtes regeer, sê ons die dier is op die see. Die donkerte in ons word vergelyk met die see.

Die Twaalf kamers wat ek nou aan u gaan bekend stel, word logies verduidelik in ons sesde boek, ‘The Spiritual Sea’.  Natuurlik sal ek dit verkies as u al die boeke lees voordat u sommer die sesde boek lees.  Omdat die ‘Twaalf kamers gebed’ my en ook baie ander mense gehelp het, het ons die uittreksel gemaak, want almal behoort hiervan te weet en dit te gebruik vir die vergroting van hul grondgebied.

Ons kan redeneer dat die ‘mind’ baie groot is en dat dit in twaalf dele ingedeel kan word.  Vir die duur van hierdie boekie, gaan ek verwys na die ‘mind’ as ‘n twaalf-kamer huis.  Ons is dan natuurlik die huis van die Here, en net soos ander huise, het ons verskillende kamers soos: Voorportale, kombuise, slaapkamers ensovoorts. Hoe ons, ons huis rangskik, is ons eie keuse maar die eerste vier kamers is gerangskik volgens die uitleg van die tabernakel. 

Die eerste kamer: Die offer, wat vir ons Christus gekruisig op Golgota representeer.

Die tweede kamer: Die waskom.

Die derde kamer: Is waar die drie meubelstukke vertoon word in die Heilige Plek. Die sewe kandelare is waar ons die Heilige Gees eer.

Die tafel met die twaalf toonbrode representeer die twaalf dele in ons denke. Die reukwerk altaar is ons wat ‘n wel ruikende geur vir God word soos ons gewillig is om ‘n lewendige offer te wees. (Alles is in detail beskryf in al ons boeke.)

Die vierde kamer: Is die Aller Heilige Plek. As Christene will ons graag met ons Vader in die Hemel praat soos Jesus ons leer in die ‘Onse Vader gebed’ moet ons eers vergewe en vergewe word. Dit is die rede hoekom ons eers na die kruis gaan om ons sondes neer te lê of vas tenaal aan die kruis. Dan wil die Heilige Gees ons gewete besprinkel met Jesus se bloed. Daarna eer ons die Heilige Gees want dit is Hy wat ons leer wat fout is in ons denke deur beproewinge. Daarna mag ons instap by ons Vader in die Hemel. Ons is nou skoon gewas en geheilig, gereed om by die Vader te wees.

Dis ‘n plek waar ons die Vader eer dat ons in Sy teenwoordigheid kan wees. Ons het geen laste of probleme om hier af te laai nie. Dit is alles in die kruis. Ons is net dankbaar in hierdie kamer. Hierdie dankbaarheid is die regte betekenis van genade. Goedheid en guns het ons deur die kruis gebring en nou is ons dankbaar.

Die rede waarom ek ‘finansies’ as my vyfde kamer gekies het, was omdat Mattheus die vyfde dissipel was en hy was ‘n belastinggaarder. Ek het intussen besluit dat veiligheid van groter belang is as geld en het dus die vyfde kamer my veiligheids kamer gemaak. Die dinge wat vir jou as individu belangrik is word op verdeel in die oorblywende kamers. ‘n Mens wil orde in jou denke hê. Waar ons in die verlede alles in een plek gebid het gaan die daaglikse take in een kamer met God bespreek word. Daarna gaan ons stelselmatig deur die mense verhoudings kamer. Daarna bespreek ons finansies as dit belangrik is. Ek glo alle mense gaan ‘n Gesondheids kamer nodig hê. Ek het ook ‘n Taal kamer en ‘n plek waar ek die woord leer. Alle mense rangskik kamers na hulle lewens patroon.

Die Bybel leer ons dat ons bo alles die hart moet bewaak. Spreuke 4:23:  “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Die oorspronge van die lewe is die dinge wat ek sopas bo aan geraak het. God is ‘n God van orde. As ‘n mens in iemand se huis of motors  kom weet jy hoe hul denke is. Party mense is erg oor die netheid van hul huise in so ‘n mate dat dit ‘n probleem is. Dit mag dui op die feit dat die persoon graag huis wil skoon maak in die denke en dan oor-reageer in die fisiese. As ‘n mens die Twaalf kamer gebed gebruik voel dit eventueel asof jy huis skoon gemaak het, wat lei tot aardse netheid. Ons kan nou ‘n kind leer waarom hul kamers moet netjies wees want dit dui op die toestand van hul denke.

Die rede vir die getal ‘twaalf’ is omdat die getal so gereeld gebruik word in die Bybel en ook omdat daar ‘n rede moet wees vir die twaalf stamme, en twaalf dissipels, twaalf keer vrugte van die boom in Openbaring, twaalf poorte van die hemelse stad ensovoorts. Ons het ook uit gevind dat daar twaalf hoof senuwees is in die brein.  Al hierdie is bespreek in die sesde boek.

Sal u met my saamstem dat om jou kop te kan hou vir een dag sal soos hemel wees? Maar ons is oop vir die see van emosies wat kom en gaan na die ‘mind’ op eie wil. Die ‘mind’ is natuurlik die hoogste prys en die hoogste plek op aarde.  Wie ook al die ‘mind’ beheer, heers vandag en sit op die troon in ons ‘mind’.

Openbaring 3:21: “Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon.”

Daar is ‘n heilige geveg aan die gang binne-in ons en wanneer ons Jesus die koning van ons lewens maak, is hy ook die kaptein van jou siel. Hy is die leier van die hemelse magte wat baklei vir jou bloedgewaste gewete. Die vyand is die negatiewe emosies en gedagtes. Jou wil, gevoelens en intellek.  Wanneer hulle wen, dan is jou seën weg, maar ons het die bloed en die kruis, en môre gaan die geveg weer aan soos ons oorwin en vry word. Ons gaan nie meer slawe wees vir gevoel nie.  Ons word nou geestelik! Daar moet oor negatiewe emosies regeer word, want wanneer daar emosies is, is daar geen krag nie. Emosionele mense is arm en sieklik, selfbeheerste mense is suksesvol in alles wat hulle doen.

Om te regeer oor die intellek gevoelens en will kom nadat die Heilige Gees ons geleer het om met emosies te deel by die kruis.

Om uiting te gee aan emosies is nie ‘n Bybelse opdrag nie. Die opdrag is selfbeheersing volgens Galasiërs 5:22.  Lees ook Job 15.

Ek gebruik al vir ‘n geruime tyd hierdie rang-skikking van my kamers met groot sukses, ek plaas dit soos ek dit gebruik vir u persoonlike oordeel. Die idee is dat dit ‘n voorbeeld is waarop u, u eie kamers kan bou. Die rede waarom sekere dinge in sekere kamers gedoen word, is om ons gedagtes te organiseer. God is ‘n God van orde en dissipline, ons het skoon en georganiseerde gedagtes nodig voordat Hy ons kan verder vat in die plan wat Hy vir ons lewens het.

Hier volg nou ‘n uiteensetting van die manier waarop ek my Twaalf Kamers besoek en wat ek doen in elke kamer.
Die huis van die Here se 12 kamers:

Ek word wakker met Psalm 103; in my eie woorde:

Loof die Here o my siel en alles wat in my is loof Sy heilige naam!

Ek beveel alles wat in my is om te buig voor die Here my God. Ek verhef God tot my hoogste plek, bokant enigiets anders. Ek dink aan niks anders as dat die hele mensdom homself moet neerbuig voor die Here God nie. Selfs probleme moet die knie buig en elke tong bely dat Jesus Christus Here is (Fil. 2:10).  Ek mediteer die feit dat dieselfde Skepper wat die hemel en aarde gemaak het en al die wonders wat in dit gebeur, babas wat gebore word, met elkeen sy eie individualiteit, die see, die sterre, die berge, die hoogtes en die dieptes, hierdie selfde Skepper leef binne-in my. Die gemoed moet lyk soos ‘n opkomende son.  Wat het nou weer gister gebeur, of lyk jou mind regtig so?

Vergewe my asseblief.

Hier begin ons die toestand van die gewete konsidereer, want ons het gesondig. Hier begin ons gedagtes gevange te neem.  Ons neem gister in herinnering en besluit of vrees, bekommernis of enige van die emosies kom regeer het. Ook vra ons die Here of daar enigiets is wat ek onwetend gedoen het.  Die soort gedagtes is doods gedagtes en veroorsaak toksiese doringbome in die gemoeds tuin.

Rom 8:6:  “Want wat die vlees bedink, is die dood.”

Dit beteken dat die dier op die see is, die Allerheiligste plek is besoedel, die gewete is besoedel en die huis behoort nie ten volle aan die Here nie. Die aanklaer kan nou aankla.

Genees my asseblief.  Wat al jou krankhede genees.

Toksiese denke het ‘n vesting kom maak in my gedagtes. Alle siektes, negatiewe situasies, chaos en armoede kom uit negatiewe denke. Die gewete is sonder lewe en die resultaat is dat die brein soos ‘n ou doringboom lyk. Die brein moet die boom van die lewe word.

Ps 103:4:  “Wat jou lewe verlos van die verderf.”

Ps 103:4:  “Who redeems your life from the pit.” (NIV)

U red my van die bose gedagte-wêreld, U red my uit sodat ek op die see kan loop in Christus, in ‘n hoë geestestoestand, weg van die vlees.

Wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. (v4)

“Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies.”

Daar waar Jesus die doringkroon gedra het, dra ek nou ‘n helm van verlossing. Ek is ‘getuin’ (omhein) en my tuin het ‘n heining om vir veiligheid teen die bose. Ek dra ook ‘n kroon van heerlikheid. Hier mediteer ons Sy liefdevolle teerheid en die werk van die kruis.

Ps 103:5:  “Wat jou siel versadig met die goeie; sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend.”

Die King James sê:  “Hy maak jou mond vol goeie dinge.” Ons getuig van die geestelike groei wat Hy in ons laat gebeur. Ons gees word vernuwe en vlieg soos ‘n arend, as ons terugkyk en sien hoe Hy ons gelei het.

Die mind is nou kalm en begin om weer te hoop vir ‘n beter toekoms. ‘n Mens sien die kruis en ‘Christus-gekruisig’ daar bo-op die Golgota-heuwel. Jesus wag ook daar om die gewete te help suiwer, en dit is baie belangrik om gedagtes gevange te neem vir die volgende stap.

Party keer gebruik ek die Onse Vader gebed om my denke kalm te maak. ‘n Mens wil introspeksie doen uit ‘n neutrale hoek. Ek moet kalm genoeg wees sodat die Gees my kan wys waarvoor ek moet sterf.  In Rom 8:36 leer ons dat ons die hele dag moet sterf. Paulus se ons is soos skape gelei om geslag te word. Die vernuwing van die denke is ‘n proses. Dit neem oefening om daagliks gedagtes gevange te neem. In die volgende vers se die Bybel dat ons nogtans meer as oorwinnaars in Christus is.

Daar is ‘n lering in party kerke wat sê dat die dinge wat ek hier vir jou noem nie nodig is nie. Hulle se die werk is een keer gedoen aan die kruis, ons moet dit net glo. My vraag is waarom wil Jesus he ons moet daagliks sterf as Hy dit dan een keer gedoen het. Dan sal ons ook al die vooraf genoemde skriftuurplase uit die Bybel moet haal.

Nee die rede hoekom Hy aan die kruis gesterf  het was om ons te wys hoe ons daagliks in die gees moet sterf vir sonde. Hy gee ons geleentheid om te sterf vir die vlees hier op aarde.

Ons gaan die probleem wat in ons self is oorwin in Christus, en God kry die eer. Ons gaan beter mense word. Waar ons in die verlede ons humeur verloor het gaan ons nou selfbeheer. Dit is nie maklik om te doen nie, dit is waarom dit ‘n lewens taak is om die denke te vernuwe. Lees Romeine 12. Dit is ook die onderwerp van Romeine 8. Paulus sê dat hy ook daagliks sterf. Ek persoonlik is oortuig dat die onderwerp van die Bybel is om te sterf vir die vlees.

Lukas 9:23-24:  “En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.”

Hierdie woord “lewe” wat hier ter sprake is, is die verlede wat gekruisig moet word. As jy vandag met die verlede permanent kon klaar maak dan is jy gered. Die probleem is dat geen mens dit alleen kan doen nie. Nes jy dink jy het geloof dan kom die verlede en vertel jou van jou swakhede. Jesus het gekom om ons te wys hoe om te sterf vir die ou “lewe” sodat ons ‘n nuwe lewe in Hom kan hê.

Voordat ons verder gaan wil ek die leser vra om altyd alle skriftuur verwysings in konteks te lees. Lees die hele hoofstuk sodat jy kan verstaan wat die skrywer wil oordra. Mense gebruik enkele skriftuurplase om intellektueel voor te kom. Ons het nie slimmighede nodig nie. Kinders moet die evangelie kan verstaan.

Alle mense gaan eendag alleen voor God staan, ek of die mense vir wie jy geglo het gaan nie daar wees nie. Jy is verantwoordelik vir jou gewete teenoor die Skepper.

1ste Kamer – Die Kruis of Golgota

Ons word onder wakker. Al voel dit of daar vrede is en niks verkeerd sal gaan nie, het ons elke kans dat die emosionele toestand ons kan oorneem. Ons het hulp nodig.

Hy het die vloek geword en sonde geword saam met alle siektes.  Die vloek wat op die vleeslike mens, met sy innerlike dierlikheid rus, is oorwin en Sy siel uitgestort vir die sonde van die mens. (Jes. 53). Hy het die vlees oorwin en daarom eet ons Sy vlees (brood van die nagmaal) terwyl ons roem op wat Hy gedoen het. Hy het die hele bose geestelike-wêreld oorwin.  Dit is hoekom ek ook in staat is om in Christus te oorwin. Ek kan nie die vlees oorwin nie, maar in Hom is ek in staat daartoe. Nou kruisig ek alles in my wat Hy nie van hou nie. Ek kom hou dit teen die snykant van die kruis, my vrees, hoogmoed en bekommernis.  Hy help my en ons spyker die ou mens vas in ‘Christus-gekruisig’. Bo-op dit spyker ek nou nog al die ander probleme ook vas. Dinge wat hinder of seermaak soos bv. die verskriklike goed wat sogenaamde Christenmense van ons sê en wat diep seermaak. Moenie toelaat dat die seer daar bly nie, kruisig dit!

Onthou ook nou of enigeen van die verlede se verleenthede of teleurstellings jou weer kom treiter het. Hoeveel ons gefouteer het, en dan kruisig jy dit, en maak seker dit is gekruisig. As jy wegloop van die kruis af en terugkyk sien jy die man van sonde daar hang.

Volgende drink ons die bloed van Jesus (die wyn van die nagmaal).  Dis versoening vir die siel. Ons sonde is op die lam- geslag en onthou, ons noem die sonde op sy naam.  Nou drink ons die bloed en die see word Rooi en Farao verdrink.  Sien al die probleme verdrink en die lyke wat op die strand uitspoel.  Dankie vir die bloed! En dankie vir die werk van die kruis! Die gedagtes wat ons verslaaf het, is verdrink. Goliat se kop is afgekap. Die vyand is oorwin, eers in die nagmaal, en dan in die fisiese.

Ek het weer ‘n kans om die huis van die Here in my te bou. Die mure is gedurig onder aanval, maar die suiwer hoeksteen van ‘Christus-gekruisig’, maak dat die mure aanmekaar gehou word met die liefdes-sement van die werk van die kruis.  As vrees miskien ingebreek het in die huis, dan moet die mure van die huis weer gerepareer word en ek moet hom dringender kruisig, en meer tyd by Liefde spandeer.

Jes. 60:18:  “Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie—van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof.”

Ander vertalings se: Jou mure is altyd voor my, jou naam is geskryf op my handpalm. Your  walls are called salvation your gates praise.  Ons maak seker dat ons gekruisig is, saam met die probleme wat in die fisiese, sowel as in die geestelike gekom het.  Ons neem gedagtes gevange. (2 Kor. 10:5)  Stemme mag nie meer kom met hulle fluisteringe nie. Ons huis moet ‘n huis van vrede wees.  Waarvan is ons verlos? Van die verlede en innerlike stemme wat gekom en gegaan het nes hulle wou. Daar is alleenlik verlossing as die gewete gesuiwer is.  As die gewete skoon is, is daar geregtigheid, waarheid, vrede en geloof en dan verstaan ons die Woord. Hier trek ons ook ons wapenrusting aan. (Efesiërs 6) Ons word nou die verloste van God die geregtigheid van God, waarheid, vrede, geloof en woord van God.

2 de Kamer      Waskamer

Wanneer die priester klaar geoffer het, gaan hy waskom toe in die tabernakel-gebed.

Baie belangrik om op te let dat ons gesterf het en nou opstaan in Christus. Ons maak soos Hy gemaak het.

Hebreërs 10:22: “Laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die Harte deur besprinkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.”

Ons gaan nou na die waskom toe, sodat Jesus ons gewete kan besprinkel met sy bloed.

He sprinkles my thoughts from an evil conscience (Heb10:22).  Hier ervaar ons kalmte en koelte vir die mind.  Al die probleme is weggespoel, dis nie langer in die kop nie, maar in Christus en ons is vry. Farao is verdrink in die Rooi See (Gal 6:15). Ons is ‘n nuwe skepsel. “We are a new creation.”  (Kol 3:11, 2 Kor 5:17)  Jesus vergroot my grondgebied.  Ander Bybelname vir die plek waar God in ons bly, is: God se huis, tempel, woning, ook verbeelding, hart en geloof. Ons kledingstukke is nou wit en ons hoof vet met olie. As die woord verbeelding jou pla lees Genesis 6:5.

Jes 60:1:  “Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.”

Alles in my, wat die Heilige Gees na my gedagtes toe gebring het en wat Hy nie van gehou het nie, is gekruisig in Christus.  Ek het gesterf in Christus, maar nou staan ek op in Christus. Deuteronomium 28 beskryf al die seëninge wat na die persoon toe kom wat die gebooie van God onderhou. Kyk dan ook na die vloeke wat kom, wat die gevolg is as jy dit nie doen nie. Die ou mens het geen outoriteit of geloof nie.  Hy kan nie die Here se woord onderskei nie. Hy het geen vrede en geen seën nie. Maar ons is nou vry in Christus. Die vlees is gekruisig. Daar is geen veroordeling nie, want ons is na die gees en nie die vlees nie. (Rom 8) Psalm 30:5 en 6 sê: In die môre is daar gejuig. (Joy comes in the morning) Ons is in die beloofde land. Toe Farao verdrink, kom die son op, en ons stap saam met Jesus deur die mind-tuin en geniet die plek wat Hy met Sy lewe vir ons kom oopmaak het.

Die bloedgewaste gewete is nou die Koning kryk van God. (U koninkryk, U krag, U heerlikheid) Ons is die geregtigheid van God.

Daar kom ‘n verligting oor ‘n mens en die Gees se windjie is koel. As dit nie gebeur nie, is die probleem nie regtig gekruisig nie. Jy het dan nie regtig met jou Tuinier ontmoet vir redding nie. Dis belangrik, want die volgende kamer het te doene met danksegging. Waarvoor gaan ek dankie sê as ons nie redding ervaar het nie?

3de Kamer – Dankie

Die Heilige plek is waar ons die Heilige Gees eer. Jesus is aan die regterhand van God terwyl Sy Gees in ons woon. Ons wil graag vervul wees met die Heilige Gees want dit is wat met Jesus gebeur het. Daar is drie meubels in die kamer en die meubels het te doen met die manier wat die heilige Gees ons leer om met ons sondige natuur en al sy fasette te deel en daarvoor te sterf. By die sewe kandelare kyk Hy diep in ons harte en weet wat ons swakhede is. Hy doen dit want Hy will ons help om ons denke te vernuwe Romeine 12:1-3. Die Reukwerk Altaar in die middel het te doene met die manier wat die Heilige Gees ons leer hoe om ‘n lewendige offer te word. Hy leer ons watter deel van ons moet sterf. Die tafel met toon brode het te doen met die twaalf dele van ons denke. Die toon brode is in twaalf verdeel.

Ons dank die Heilige Gees want dis Hy wat so geduldig met ons is. Dit is ook Hy wat toetse in ons lewe bring soos Hy dink ons dit nodig het.  Die Heilige Gees is ‘n persoon en Hy wil graag met jou kuier en jou voor bery om in God se teenwoordigheid te wees. Die toonbrode se betekenis is dat Hy ons ‘n vertoon stuk wil maak vir die Vader. ‘n Mens moet Hom vra om jou te help om die denke te vernuwe. Ons wil bewus wees van die klein stemmetjie. As daar toetse kom weet ons dat ons geleer word om gedissiplineer en met self beheersing op te tree. As jy die toets vaal sal Hy aan hou om jou te leer tot jy jou swakhede oorwin. Soos ons swakhede oorwin is ons meer as oorwinnaars in Christus. Dit staan in Rom 8:36. Die Christus Gees is die Heilige Gees. Soos ons leer om te sterf vir ons ou natuur neem die Heilige Gees daardie spasies in. So word ons denke vernuwe, kry ons die Christus gemoed en word vervul met die Heilige Gees. Op die manier word ons grondgebied vergroot. Dit is ons mikpunt om alleenlik met die Gees vervul te wees en nie die gees van vrees of humeur ensovoorts nie.

 4de Kamer –  Die Allerheiligste plek

Om nou voor God te verskyn is baie vêrreikend.

Nou dat ons in Christus is, gee dit ‘n mens vertroue, ons weet ons mag hier wees. Ons het nou soos die verlore seun huis toe gekom. Ons is klaar met die dinge van die wêreld en om varke te voer. Ons is nou in die Sewende dag, ons is in die rus.  Ons maak nou soos die ouderling van Openbaring en lê ons krone voor God. Ons sê soos die ouderlinge “Heilig heilig is God!” In Openbaring 12 lees ons dat die kroon het twaalf sterre. Die twaalf dele van ons ou denke lyk soos die sterre hemel in die nag. Meestal donker, geheimsinnig en vêr buite bereik. Soos ons leer om die totale huis van die Here te word verlig ons hemele en kry ons hemelse denke. Volgens die sterrekundiges is daar ‘n riem van twaalf diere in die sterre hemel. Hierdie dierlike natuur van ons gaan sterf en dan sit ons saam met Christus in hemelse plekke Efe. 2:4.Ons kry hemelse denke.

Ons Vader in die hemel is ‘n groot lig. Alles is deur Hom geskape en vir Hom. Ons staan voor die groot lig en laat die lig elke deel van ons denke deurdring. Ons het geen probleme om met Hom te bespreek nie want ons laste en probleme is vas genael aan die kruis. Alleenlik ‘n bewuswording dat jy ‘n seun of ‘n dogter van God is. Die Bybel sê dat ons mede erfgename saam met Christus is. (Rom 8:7)

‘n Mens moet ook bewus word dat God heilig is. Sonde mag nie voor Hom verskyn nie. In die kamers gaan ons elke keer verskyn voor die troon van God met die oorspronge van ons lewe.

Die kamer is ook die Liefdes kamer; in die plek is Liefde teenwoordig en ‘n mens ervaar die reënboogkleure en die warm gloed van ons Vader in die hemel.  Die kruis het dit moontlik gemaak dat ons in die kamer kan inkom waar die groot fontein van God se karakter ervaar kan word. Soos ‘n waterval in volle vloed, so is Hy. Alles is in oorvloed, alles te veel, te veel sterre om te tel, te veel blare aan ‘n boom om te tel. Onder sy groot waterval gaan staan ek en ervaar die liefdes fonteine. Ek mediteer sy oorvloedige karakter. In hoe ‘n mate kniehalter ons nie onsself met self opgelegde reëls nie? Hy wil hê dat ons deel moet wees van Sy oorvloedige denke.

Joh 3:16: “So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore seun gegee het.”  Ons mediteer Sy liefde. Moenie bang wees om te verbeel nie. Ons is geskape om te verbeel, met die verbeelding is ons in Sy teenwoordigheid en vloei die groot waters.

5de Kamer – Die veiligheids kamer

As ‘n mens se denke nie omhein is of geseël is nie is ons oop vir alles wat sleg is. Kyk God het mos vir Adam gesê hy moet die tuin bewaak. As ‘n mens met die geringste bietjie vrees in jou denke gaan slaap, dan is daar nie geloof in jou hart nie. Wanneer het ‘n mens geloof? Wanneer jou hart rein is! As jou gewete rein is het jy geloof. As daar vrees is in jou hart het jy geloof dat slegte dinge met jou gaan gebeur. Dit is ‘n sondige hart!

Wanneer ek my kamers binne gaan maak ek seker dat my sondige natuur dood is. In die majestueuse kamer lê daar ‘n doodskis by die ingang wat in die vorm van ‘n kruis is. As ek kyk daarin sien ek die sondige vlees daar lê. Ek wil nie in die kamer bid met enige deel van myself nie, Ek vra ook die Heilige Gees om my gedagtes met die bloed te was. Hierna troon ek die Vader die Seun en Heilige Gees in my hart. Die een muur van die reuse vertrek verander in die troon van God, die hele hemel is hier teenwoordig. Ek gaan staan op die heilige klippe voor die troon in Christus en as ek bid weet ek die hele hemel hoor my gebed om veiligheid vir my familie, vriende en ons belange.

Wanneer ek die Vader sy kop sien knik sien ek die engele beweeg na hulle poste toe. As ek klaar gebid het gaan ek uit en maak die deur toe. Die deur word nou geseël met die bloed uit ‘n pragtige kom wat daar langs elke deur staan.  Die engele gaan dit nie doen nie, jý moet. Op die manier is hierdie een twaalfde deel van my denke geheilig, bruikbaar en geseël. Dit is nou die KRAG van God. Daar is geen twyfel in my dat my gebed verhoor is nie.

Agter daardie deur vermeerder die lig en water begin onder the drumpel uit loop. Die water is die seën van die Here wat gaan vermeerder net soos Esegiël se verhaal van die tempel deure verduidelik. As ‘n mens nie die deure toemaak nie gaan die sondige natuur weer terug.

Gen. 4:7: “…die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.”

‘n Mens seël die deure op dieselfde manier wat die Israeliete die deure van hul wonings moes seël sodat die dood nie kon inkom nie.

Soos ons weet help fisiese heinings nie regtig nie. Dit is die mind wat omhein moet wees.

6de Kamer – Daaglikse Take

Hier ontvang ons open-barings kennis van hoe om die dag te reël. Soos ons elke kamer binnegaan is ons bewus dat ons kan sien in die geestelike-wêreld want die skoon gewete kan verbeel net soos ‘n kind kan.  Die bloed-gewasde gewete is die Koninkryk van God. Wanneer ek die Koninkryk vind word alles bygevoeg.

Ons bring die dag wat voorlê na die kamer toe.  As ook al die moontlikhede en dinge wat ons wil bereik en doen, maar waarvoor ons leiding nodig het. Ons weet wat ons wil doen, maar sal dit moontlik wees? Die ideaal is dat ons hier baie stil word en wag vir ‘n woord van leiding. Elke persoon het ‘n individuele lewe en het ‘n ander lewenstyl. Die idee is dat ons daardie goeie dag wil hê waar alles in plek val. Ons begin deur veiligheid en beskerming vir almal te vra, ook vra ons vir vreugde, vrede en selfs om die regte weer te sien, terwyl ons deur die normale take van die dag gaan. Ons beplan die dag en kyk of ons die situasies kan verlig deur beter beplanning, sagter woorde en om beter wysheid en insig aan die dag te lê.  Ons wil emosionele manipulasie en verkragting onmiddellik herken en weet hoe om te reageer.

Waar ons ook al gaan, die hele hemel is betrokke want ons het ons bes gedoen om te organiseer en te beplan. Engele gaan voor ons uit en ons verwag om die parkering te kry en die regte woord vir die regte persoon op presies die regte tyd te bring, met wysheid en humor vir elke omstandigheid. Rondom ons begin ‘n muur van vrede voor ons uitbeweeg en vir ons spasie maak.  Mense begin die verandering in ons waarneem. Al is die suiwering van die gewete pynlik, sê almal dat dit die moeite werd is. Ons geniet nou volle veiligheid en verwag dat net goeie dinge na ons toe sal kom en ervaar veiligheid teen die aanklaer, oordelaar, skinderbek, diewe, ongelukke ens. Niks gaan ons ontstel nie en ons visualiseer dat ons op die regte plek op die regte tyd is, want ons is gunstelinge van die Here. Ons gaan ook versigtig aandag gee aan die soort gedagtes wat ons het, en waak en bid teen die emosionele aanvalle. Die vyand kom in soos ‘n engel van die lig en sy teiken is die troon van die hart.

 7de Kamer – Finansies

In elke kamer is die troon en Vader en Seun en die hele hemel is teenwoordig soos ons die gemoed vir die dag her organiseer en beplan. So gaan elke dag ‘n goeie dag wees.

In dié kamer kom ons as gesin byeen en bespreek met ons Vader in die hemel, die toestand van ons finansies. Hier verstaan ons die redes vir die foute wat gemaak is in die verlede, en leer ons hoe om met geld te werk. Begin om al jou finansiële moontlikhede met Vader te bespreek en wag vir openbaring en wysheid. Vat jou tyd en laat die waters oor jou gemoed was soos jy wag vir die stem wat soos baie waters klink. Hier sien ek waar om geld te saai, tiendes te betaal. Ek sien ook hoe om geld te genereer en te belê. Ek sien alles wat geld kan genereer en leer om ‘n goeie rentmeester te wees. Hier vloei hemelse idees in my in, en ek verwag om dinge te sien wat geen mens op aarde nog ooit gesien het nie. Ek verwag om deur die Heilige Gees geïnspireer te word. Ek het die krag van ‘n heilige gewete en kan God vra vir miljoene as ek dit nodig het. Maar Hy verwag nog steeds dat ons in geloof moet lewe.

8ste Kamer – Bid vir ander

In die kamer is die hemel nog steeds teenwoordig.  Hier by die groot waterval sien ek die hemelse lig daar bo en in die sagte lig hier by die voet van die waterval is ‘n groot poel kalm water. In die mis van die waterval, in die waterpoel, maak ek die gestaltes uit van persone vir wie ek moet bid. Ek ontvang ook met tye kennis van hoe om vir hulle te bid.

Miskien het jy ook ‘n gebedslys, maar die idee is dat ons hier leiding ontvang, om te weet hoe om vir ander in te tree. Ons sien mense hier in die geestes-realm, maar moet nie vergeet om blomme te saai as jy hulle in die onmiddellike sien nie. Om mooi dinge van mense te sê by hul begrafnis is te laat. Ek het ook hier ‘n groot operasietafel waar ek siekes heen bring, reg onder die groot waters, vir genesing. My eie intieme familie het ek ook ‘n plekkie voor by die waters. Party mense wil ‘n mens sommer versuip, dan noem ons dit maar doop. Ander het ons dalk te nagekom en vir hulle los ons sommer om te lê in die water, sonder bene want hulle moet maar ‘n bietjie in God se hart week. Ander se koppe wil ‘n mens was, jy mag dit hier doen. Die idee is dat die mense nie in ons koppe is nie, maar in Vader se hart. Nou kan Hy met hulle werk. Ook die geestelike gestremdes en gebondes in donker, bring ek hierheen. Hulle wat gebreekte harte het, vir wie ék dalk te na gekom het. Hier dank ons ook die Here vir wat Hy vir ander doen, ens.

9de Kamer – Taal

Kol 4:6:  “Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.”

Mense wat twaalf georganiseerde kamers besit, praat nie baie nie, want hulle is rustend.  

Ps 103:5:  “U maak my mond vol goeie dinge.” 

Goeie dinge is vir my getuienisse. As gevolg van die toestand van die hart, so sal ‘n persoon praat. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor.

Maar Job se raad is om in die Here verskuil te bly.

Job 5:21:  “As die tong gésel, word jy weggesteek; en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie.”

Die ou predikante is heeltemal oortuig dat moderne Christene te veel praat.

1 Pet 3:10:  “Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.”

In ander woorde; ‘n mens praat verkeerd en dit veroorsaak dat slegte dinge kom, geloof kom deur die gehoor.  Byvoorbeeld ons praat onsself in vrees in.

Spreuke 10:31:  “Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit, maar die valse tong word uitgeroei.”

Wanneer mense so op mekaar skree, is daar geen lewe nie. Dit het buitendien nie goeie gevolge nie en ‘n mens voel sleg daarna. Dit is natuurlik die gewete, want daar was nie selfbeheersing nie. Die frustrasies wat geuiter is moes gekruisig gewees het, dan kon almal op ‘n sagte toon die saak bespreek het en die oplossing gekry het. Gebruik die gesinsvergadering!

Sp 12:18:  “Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.”

Ek wil graag hemelse wyshede vloeiend praat en ander positief beïnvloed. Daar moet suiwerheid wees en sprankeling. ‘n Mens wil soos ‘n fontein van lewende water wees, ‘n fontein wat nie opdroog nie. (Hooglied 4:15)

Jak 3:6:  “Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.”

Om met mense te praat oor probleme, is nie kruis toe gaan nie.

Jessi Penn Lewis sê:  “Meeste ly aan ‘n onderdrukte gees, net soos die liggaam ly as dit nie oefening  kry nie.”  Die gees wat geoefen is om gelei te word deur die Heilige Gees, sal nie ‘n praatsiek persoon wees nie, dit is vleeslik. Wanneer ons gees daagliks gelei word soos ons gehoor gee aan die Gees, in stilte, ontvang ons hemelse kennis. Wanneer ons die kennis deel, dan maai ons kennis. Wanneer die Christen in geestelike konflik verkeer, dan word hy stiller, want die oorwinning word dikwels behaal deur ‘n stil eenvoudige woord.

Johannes 7:38:  “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” 

Die woord binneste word vertaal as ‘uit die maag’. Maar partykeer is dit die ‘hart’ en ‘gewete’.

Sp 25:11:  “Goue appels op versierde silwerborde, so is ‘n woord op sy tyd gespreek.”

10de Kamer – Die Kombuis

My jeug is vernuwe soos dié van ‘n arend. In die kamer ontvang ‘n mens insig en kennis oor eetgewoontes. Dit is verseker bewys dat vegetariërs meer onmiddellike krag uit hul kos put. Volgens opgrawing en studie van beenstruktuur het die Romeine dit selfs geweet en hul grootste sportmanne was met heel koring en bone gevoer.  Die Here het in elk geval gesê dat Hy die sade van die veld vir ons gegee het om te eet.  Paulus sê ons moet eet soos ons weet ons moet, maar moet nie die vegetariërs te na kom nie. Ons wil niemand affronteer nie want dit sal die toestand van hul gewete belemmer.  They will take offence, and we did cause offence. Dit word behandel in die Onse Vader.

In die kamer wil ons hemelse insig kry oor wat se soort kos ons moet eet. Die uiteet-kos is gewoonlik ongesond want dit mòèt mos lekker wees, ons betaal mos baie daarvoor. Dis eintlik ‘n bederf, maar die kos is nie goed vir ons nie. Terwyl ons hier by die rivier sit, sal ons hemelse instruksie ontvang en dan meer gedissiplineerd wees as die Here wys wat reg is. Ons ontvang miskien kennis deur boeke, drome en ander mense. Ek het byvoorbeeld in ‘n droom, ‘n sak koffiebone gesien met ‘n rooi kruis daaroor en dit het my koffie-probleem opgelos.

11de Kamer – Slaapkamer

Alle huise het ‘n slaapkamer en ‘n mens spandeer die helfte van jou lewe hier. Die rivier van God vloei ook hier. Nee, daar is nêrens ‘n plek waar ‘n mens kan wegvlug vir die Here nie en ons kan maar net sowel die lig ook hier toelaat.  Die diep geheimenisse is nie meer geheim nie, want Hy het alles gemaak, ons kan Hom nie skok nie. Nee Ron, nou gaan jy darem te vêr! Alles moet in die lig van die kruis kom, ons kan. My persoonlike ondervinding is dat die dinge wat jy in die donker doen, sal in die lig kom. Alles wat ‘n mens hier voor die lig van die Here, in die groot rivier bring, sal Hy op verbeter. Dit is omdat ons sekere dinge privaat wil hou dat die Here ons nie kan help nie. Hier word ons ook wakker met: LOOF DIE HERE O MY SIEL EN ALLES WAT IN MY IS! As ons hier wakker word met bekommernis dan wys dit die toestand van die gemoed wat gekruisig moet word. Ons begin alreeds (2 Kor 10:5)  “terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.”

Baie mense is geneig om aan te neem dat jou lewensmaat jou moet vervul. Eva was nie vir die rede vir Adam gegee nie maar as ‘n hulp.

Gen 2:18:  “Ons is ‘n hulp vir mekaar om die gewete te bewaak en onderhou.”

Om te sê dat die persoon het jou hart gebreek, is dan ‘n verkeerde persepsie want die hart behoort aan God.

F.B. Meyer sê dat getroude paartjies, die woorde in Deut 24:5 moet gehoorsaam.  As ‘n man pas getroud is, hoef hy nie op kommando uit te trek nie, en hulle moet hom in geen enkele opsig iets oplê nie; een jaar lank moet hy vry wees vir sy huis en aan sy vrou wat hy geneem het, vreugde verskaf.  Dit is van allergrootste belang dat liefde tussen ‘n man en vrou moet heers en dat hulle te alle tye saamstem want hulle is die fondasie waarop die gesin gevestig word. Die gesin gaan die hele gemeenskap beïnvloed, miskien nog die land.  Die man is die priester van die huis en moet sy verpligtinge nakom om te alle tye, die vrede te bewaar.  Ek vereis vrede in my huis! Alle probleme word bespreek voor slapenstyd sodat die Here dit vir ons veilig kan hou as ons slaap. M Hendry sê:  “The dirty conscience is a bad bed fellow.”

Ons gaan slaap nie met die probleem nie, maar sien dit asof dit, in danksegging, reeds opgelos is.

12de Kamer – Kantoor

Kennis moet geliasseer word, voor nuwe kennis kan inkom. Om kennis by die Here te kry moet ons tyd gee.

Louis Malherbe se wenk was om die wekker te stel om op te staan vir gebed en Bybelstudie. Dit help nie jy wil agter Ma sê rug inkruip en dink jy gaan sommer in die kooi stiltetyd hou nie. Sy raad was:  “Staan op, maak klaar met die nag, trek aan, was en gaan na jou binnekamer.” In die beginjare het dit gevoel of die nagte van by die Here sit, niks ingebring het nie, maar dis nou makliker met die twaalf kamers. Ons identifiseer vyandige gedagtes, kruisig hulle en die kanale gaan oop na die Here toe. In die begin neem dit baie lank om die kamers te skep en meeste mense vorder in die begin, net tot by die waskamer. Met oefening stap jy later gemaklik deur die georganiseerde huis.  Kennis van die twee-snydende swaard skei tussen vlees en gees en gepaardgaande, met die ordelike mind vloei kennis omtrent aanhoudend in. Jy sal kennis ontvang in ooreenstemming met die tye wat jy saai. Dit is belangrik om die Bybel te lees, selfs die stukke wat nie nou sin maak nie, sal uiteindelik, maar dit moet gelees, en geliasseer word. Later sal die Heilige Gees verwysings maak, en kan jy daarmee assosieer, want jy het dit mos reeds in jou.

Party wonderlike mense kom vir ‘n paar dae hulself afsonder by die Here. Vir mense wat uit die stad se gejaag kom is dit baie moeilik om denke so te verander en hulle probeer baie hard om by die Here te sit. Maar as ek hulle die beginsels van die twaalf kamers wys en verduidelik, verander dit dadelik en die antwoorde kom sommer, want die gemoed is georganiseer. Dan gaan die geestelike kanale oop.

Mens maak kamers soos jou behoeftes verander. Het jy ‘n outoriteit kamer nodig?

Outoriteits kamer

Die rede hoekom ‘n mens daagliks moet sterf, is sodat hy in Christus kan opstaan en outoriteit oor die aarde kan neem.  Baie Christene wil huil as hulle by die Here is, maar huil is nie deel van die vrug van die Gees nie.  Hier praat ons met die Berg (Markus 11:23)  Noem die probleme op hul naam en spreek hulle met outoriteit aan.  Profeteer oor dit en sien dit as reeds opgelos.  Sien die probleem verwyder uit jou lewe. Hier behaal ons oorwinnings in die teenwoordigheid van die hele hemelse troon.  Geen wapen wat teen ons gesmee is, sal voorspoedig wees nie.  Net soos Joshua nie moes vrees nie (Jos 1:9) Want die Here God is met jou, so gebruik ons 2 Kor 10:5  “terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus”. In ons eie minds is daar vestings van vrees, wat hanteer moet word en dan is daar nog die werke van die boosheid in ander mense waarteen ons te staan kom.  Daar word dinge teen ons gesê, ander gelowe span saam om sielskrag aan te wend teen ons om Westerlinge en kerke te ondermyn.  Hulle neem beheer oor ons finansies en wil ons slawe maak van ‘n wêreldstelsel.  Ons staan in geregtigheid teen die werke van die bose, op elke gebied onder leiding van die Heilige Gees. Ons staan teen toordokters, die woorde wat teen ons gespreek word in heksery, begoëlings en vervloekings wat uitgespreek word. Daar is instansies wat mense in die donker aanhou om hul geeste te projekteer vir bose redes. Ons regering is nog nie Christene nie en ons moet vir hulle bid. Ons bind die werke van die bose, bestraf dit in die mense en seël hulle met die bloed sodat die lig van God kan inkom en hul harte aanspreek.

Jes 54:17:  “Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE.”

Party mense wag vir die Here om outoriteit te neem, Christus is reeds in ons. Die dag van die Here is hier. Dis nie ‘n teologie of doktrine wat hierdie persoonlike droom van ons sal laat gebeur nie. Dinge gebeur in die geestelike realm, omdat ons dit sê, en permanent daarna kyk in danksegging. Ek weet dat die hemel en engele die waarheid is. Maar hulle het nie een klip opmekaar gesit waar ek gebou het nie. Ek moes dit doen!  Maar die eer behoort aan die Here. Mense wat uitstap met ‘n heilige gewete is die getuienis-bringers, deur die bloed van die Lam. (Open 12:11) Die bloed is die geseëlde toestand waarin ons inspirasie kry om te weet wat om te doen. Dan doen ons dit met al ons mag. Ek merk aan jou stap en praat, of jy in oorwinning jou toekoms sien, en of jy opstaan in die nag en outoriteit neem oor die bose fluisteringe wat sê jy sal dit nooit bereik nie. Mense wat ewe skielik geld kry is nie gelukkige mense nie. Ons wil die dinge self bereik en ‘n getuienis hê. Ons soek die persoon wat gewillig is om op te staan, en te sê dat die onmoontlike omstandighede gaan verdwyn, want ek sê dit in die Naam van die Here. Moet nooit so pap word soos ek en lang ure by die kruis, in selfondersoek, spandeer en nie deur die kruis stap in outoriteit nie. Deur elke dag se oppervlakte te ondersoek en gedagtes gevange te neem, is genoeg. Gaan kruisig dit, dan gaan was jy en staan op in Christus en stap deur al jou kamers en kyk hoe lyk jou toekoms. Moet nie ophou tot dit gebeur het nie. Dan gee jy die Here die eer! Die dag van die Here is hier. Net soos dit was in die dae van Noag.  (Mat 24:37)  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Noag is in die geseëlde ark gered van die vloed (vlees), net so is ons gered uit die vlees om in Christus te wees. Ons kan nie langer wag vir eendag, as die Here kom, om ons dan te help nie. Ons kan nou opstaan, opkyk en praat met die toekoms sonder die vlees se inmenging en die beloofde land in besit neem.

‘n Voorbeeld van outoriteit is ‘n oom wat onlangs deur die Grot gegaan het, met sy gesin. Toe hy klaar geluister het, vertel hy ons van hoe sy knieë hom slapelose nagte gegee het. Hy sê dat die dokters hom vertel het, dat dit van ouderdom en artritis was. Maar die oomhet met die knieë gepraat!  Hy het die dag gemaklik deur die grot geloop, sonder enige teken van artritis. Dan moet ek hier byvoeg dat hy die resep van die kruis lankal gebruik het, sonder dat hy daarvan bewus was. Hy is ‘n oop persoon wat opreg met almal om hom, in selfbeheersing lewe.  My vraag is: Het God met die knieë gepraat, of het die oom?

Eintlik is dit God in die man. (Kol 1:27,1 Kor 2:16, Fil 2:5, Rom 12:2)

Joh 10:34:  “Jesus answered, Is it not written in your Law, I said, You are gods?” (Ps. 82:6.)

John G. Lake het in die spieël gekyk, sy vinger na sy beeld gewys en gesê:  “Binne-in die man leef God.”

Ons mense staan in hopies en praat oor die verskrikking in ons land. Daar is geen krag nie want dit is emosie. Laat elke persoon opstaan en homself rig vir die toekoms. Want met ‘n skoon gewete, is ons die geregtigheid van God. Bid nou met vasberade vertroue en sien hoe God die gebed van die geregtigde beantwoord. Daar is beslis ‘n toekoms vir ons kinders en hulle kinders, want ons het uitgevind die gewete is God se woning, in ons.

Daar moet dissipline wees om die waarhede aan te wend.

Die Bybelgeskiedenis leer ons dat wanneer die mense afvallig geword het, het hulle hul land verloor, ander gode aanbid.  Maar ons sê ons aanbid nie ander gode nie! Ja, ons doen! Woede, vrees en hoogmoed regeer op ons troon. God sal ons beskerm, maar daar is reëls. Ons is veroordeel, want ons is na die vlees (Rom 8:1)

Ons leef nie lank op die aarde nie en terwyl ons hier is moet ons heers. Ons moet soos Jesus wees, Hy het gepraat met die storm. Hy het nie op en af gespring en geskree op die see nie, maar duidelik gesê:  “Vrede”, en toe is die storm stil. Die see het na hom geluister want hy het nie gesondig nie, en sy gewete was heilig, waar Hy permanent in kontak was met ons Vader.  

Ek skep kamers soos ek dit nodig het. Ek het gedurende die droogte bekommerd geword oor ons boorgat se water vlak en toe het ek ‘n Water Kamer gemaak. Daar kon ek sien hoe God voorsien as daar orde in jou denke is. ‘n Boer sal miskien ‘n Weer Kamer hê. Dalk het jy ‘n musiek kamer nodig as jy wil vorder in jou musiek. Musiek kom tog van God af. Enige deel in jou lewe waar jy probleme het kan jy ‘n aparte kamer maak.

‘n Woord van Waarskuwing

Sodra ‘n persoon besluit om te onderskei tussen siel en gees is die HEILIGE GEVEG aan die gang!

Baie van die stellings in hierdie boekie mag dalk nie ten volle verstaan word voordat u nie ten minste deur die grot was, of van die seminare bygewoon het, of die boeke gelees het of na die DVD’s gekyk het nie.

Kontak ons gerus vir meer inligting.

Laai die boekie af: Afrikaans 12 Kamers boekie

Terug na boeke lys

Boek 9 – Die Verruiming van die Hart

VOORWOORD

Alhoewel sommige van u reeds die vorige agt boeke in hierdie reeks van Die Lyn, wat blyk die gewete te wees, gelees het, verg dit steeds geweldig baie meditasie van die nuut-gevonde kennis, om die paradigmatiese verandering wat ons benodig om ‘n suksesvolle lewe in Christus te kan lewe, te weeg te bring.

Die doel van hierdie boek is dan ook om te help om so ‘n paradigmatiese verandering te weeg te bring, ‘n totale verandering van die ‘ou’ denke na die nuwe om ‘n Christus-gedagtewêreld te kan besit.

Hierdie boek sal die leser, indien hy bereid is om deur die Gees gelei te word, deur die nodige veranderinge neem en in diegene wat bereid is om dit te doen, sal daar groot verruiming van gees plaasvind wat aan die einde van hierdie boek die geloof wat ons so dringend benodig om God tevrede te stel, sal bring.

Heb 11:6:  “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.”

Om geloof te verstaan is ‘n moeilike en een van die grootste struikelblokke, maar ten spyte daarvan, is daar ‘n katalisator wat tot die geloof gevoeg moet word, en dit is die liefde.

1Kor 13:2:  “En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.”

1 Kor 13:13:  “En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.”

Om in staat te wees om in die geloof te lewe, moet die hart geheilig word. Dit is die eerste struikelblok. Hierdie heiligmakingsproses vind plaas deur beproewing en tribulasie wat ons ter wille van die gewete, met geduld moet oorkom, sodat God met ons tevrede sal wees (1 Pet 2:18). Na dit, sal geloof begin groei wanneer ons die Woord lees. In die plek waar duisternis in die verlede die troon van die gedagtewêreld beset het, kom meer lig en ons vertroue in God groei meer en meer.

 Hierdie boek is vir die toegewyde Bybelstudent wat die Woord samehangend wil bestudeer, sodat vertroue die aarde kan kom bewandel soos Jesus dit gedoen het.

                                                                                                                                                       RON

Hoofstuk 1

PARADIGMA

Die woord ‘paradigma’ kom van die Griekse para+deiknunai. Dit was oorspronklik ‘n wetenskaplike term, maar word vandag in die algemeen gebruik as ‘n sinoniem vir woorde soos ‘model’, ‘teorie’, ‘persepsie’, ‘veronderstelling’, of ‘verwysingsraamwerk’. In die meer algemene sin is dit die wyse van hoe ons die wêreld ‘sien’. Nie in die visuele sin van sig nie, maar eerder hoe ons die wêreld ervaar en vertolk.

Omdat ons geskape is as die ‘ou’-kreasie en omdat ons moet groei tot die ‘nuwe’-kreasie, is dit essensieel dat ons verwysingsraamwerk van die verlede lewe in Christus, hernu moet word.

Met uitsondering van die Tien Gebooie wat in ons harte geёts is by ons aardse geboorte, het ons eintlik geen ander verwysingsraamwerk nie. Alles wat ons vandag is, is as gevolg van die wyse waarop ons geleer is. Sommige van hierdie lesse gaan voort sonder die hulp van buite. Toe jy jou hand die eerste keer gebrand het, is daardie kennis outomaties gestoor in jou bank van kennis van die dinge wat jy nie moet doen nie. Dit is vir selfbehoud. Om egter voorbereid te wees vir die beproewinge van die lewe, is ‘n ander storie. Die opdragte en lesse wat ons van ons leerders ontvang, vorm die raamwerk van ons verwysings. Dit mag dalk korrek of nie korrek wees nie, want dit mag dalk verkeerd aan ons oorgedra gewees het ten spyte van hoe opreg dit bedoel was.

Die fundamentele reёls vir sukses behels dinge soos integriteit, nederigheid, eerlikheid, soberheid, moed, opregtheid, geduld, ywer, eenvoud en beskeidenheid.  In ons heden daagse materialistiese samelewing word hierdie dinge verwerp, in ruil vir die barre woestynland van die eie-ek. Selfverloëning bestaan nie in hul woordeskat nie, tensy dit kan dien om die self op te hef.

Om as ‘n Christen deur die lewe te stap, behoort dit te wees soos 1 Petrus dit (in my eie woorde) beskryf. Wanneer jy ‘n slaaf is en onregverdig behandel word, maar jy verdra hierdie ongeregtigheid met geduld vir die gewete se onthalwe, sal God met jou tevrede wees.

J F B:  “Geduld – ‘Lydsaamheid’. Die woord van My lydsaamheid is my Evangelie wat  getuig van die geduldige lydsaamheid in afwagting op My koms (Openb 1:9). My lydsaamheid is die lydsaamheid wat ek verwag en wat ek uitoefen. Christus self ly nou, geduldig wagtend, tot dat die aanmatiger uitgewerp word en al ‘Sy vyande Sy voetstoel gemaak sal word’. En so ook Sy kerk, in geduldige, lydsame afwagting om te deel in die vreugde van die koms van Sy Koninkryk. Dientengevolge, sien ons dan in Openbaring 3:11 die volgende, ‘Kyk, Ek kom gou’.”

Wanneer ons die Woord lees en deur die Heilige gees gelei word om dit te verstaan, sal al hierdie vooraf gevormde paradigmas verander, mits ons bereid is om geduldig te wees. Hierdie keer vorm dit egter ‘n stewige fondasie vanwaar ons voort kan beweeg in al die areas van ons lewens met ‘n groot God-gegewe outoriteit. Die krag van die getransformeerde gedagtes is in Sy beheer met dien verstande dat ons sal leer om die eie wil af te sterf en Sy wil te aanvaar. Ons het ten doel om Sy Koninkryk, Sy krag en Sy heerlikheid te word.

Rom 12:2: “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Hierdie hernuwing van die gedagtes is ‘n voortdurende proses wanneer ons bereid is om toe te laat dat daar met ons gedagtes gewerk word. In die geval van ‘n Christen is dit ‘n strewe om Christen-gedagtes te hê. Al hierdie inligting is herhaaldelik in die vorige boeke bespreek. Die doel van hierdie boek is om die nuut-gevonde kennis vas te messel in die kennis van die rots van die eeue deur middel van ‘n paradigmatiese omwenteling van denke om die ou wyse van denke wat spruit uit die ou kreasie finaal te vernietig.

Ps 51:10:  “Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.” (Vaste gees – letterlik konstant, ferm, wat nie sal toegee aan versoekings nie).

Ps 66:18: “As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie.”

Ps 69:32:  “As die ootmoediges dit sien, sal hulle bly wees; julle wat na God soek, laat julle hart lewe!”

Ps 112:7:  “Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. sy hart is gerus, vol vertroue op die HERE.”

Kan ons met eerlikheid sê dat ons die stadium bereik het waar ons nie meer bang is vir bose tydings nie?

Ps 119:10:  “Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.”

Die Tien Gebooie is in Exodus 20 geskryf. Ons ontvang die kennis van die gebooie, geskryf in ons harte baie op dieselfde wyse as waarop Moses die oorspronklike wette op klip geskryf, ontvang het. Deur onderdanig en gehoorsaam aan hierdie oorspronklike wette te wees, het die hart sterk en ondeurdringbaar, soos ‘n fort op ‘n rots gemaak. Moses word beskryf as ‘n opgevoede, nederige mens, wat die gebooie gebreek het toe hy sien hoe sy mense ‘n afgod aanbid. Deur hierdie daad sien ons dat Moses selfbeheersing verloor het en die afgod van die eie-ek op sy eie troon geplaas het. Hy het dit persoonlik opgeneem. Toe hy teruggaan na God om ‘n ander stel wette te kry, moes hy egter hoor dat, omdat hy die eerste stel wette in ‘n woedebui gebreek het, hy die tweede stel self met die hand moes kerf. Natuurlik ‘n tydrowende proses. Op dieselfde wyse moet dié wette weer in ons harte ingekerf word wanneer ons na die Koninkryk van God soek. Ons ken die wette maar verbreek dit van tyd tot tyd en dan moet ons die Tien Gebooie en die feit dat dit Heilig is en deur ‘n Heilige God aan ons geskenk is, van vooraf herontdek. Ons ken die wette, maar hierdie boek sal ons neem na die identifisering van die wyses waarop ons hierdie geestelike Tien Gebooie verbreek.

Lees verder deur die boek te bestel.

Terug na boek lys

Boek 8 – Die Gewete

VOORWOORD

Die boek is geskryf deur ‘n kunstenaar wat sy lewe op vyfjarige ouderdom vir die Here gegee en die hemel vir ‘n oomblik gesien het.

Hy was van daardie dag, bewus van die verskille tussen die aardse bestaan en dié van die hemel en het homself ten doel gestel om ‘n manier te vind, waarin die eenvoudigheid van die hemel verduidelik kon word, sonder dat hy geweet het hoe dit gedoen kon word. Op die ouderdom van 24 jaar (na ‘n 6 jaar loopbaan as matroos in die Suid-Afrikaanse Vloot) het  hy homself in die Oos-Transvaal, as kunstenaar en beeldhouer gevestig. Dit is op die toeristeroete geleë, wat vandag bekend staan as die Panoramaroete.

Geselsies met toeriste het altyd gelei tot die vraag: Waarom help God ons nie? En Hoekom verhoor Hy nie ons gebede nie?  Ons is tog goed, waarom help Hy nie my kinders nie? “Ek vra die Here so mooi.” het ‘n ou dame eendag, met die traanbeloopde gesig gesê. Dan is daar die siekes vir wie daar geen raad is nie: “Hoekom gee die Here my kanker en soortgelyke verskriklike siektes?” Hierdie tipe vrae het Ron geweldig gehinder, totdat hy die antwoorde, op wonderbaarlike wyse, by Die Skepper self gekry het.    

Die doel van hierdie boek is juis om u, die leser te help om ook antwoorde op u kwelvrae te kry.                                                 Ron van Zyl het met Yvonne getrou nadat  hy die ‘Helkrans’- beeld  teen die kranse van die berge by die Eggo Grotte voltooi het. Daar het hy vir haar ‘n huis gebou en die twee het saam besluit om in geloof te lewe sonder enige kerkverband en sodoende al die vrae omtrent die Godheid beantwoord te kry. Die idee was dat hulle op ‘n geestelike eiland woon en elke persoon moet soveel tyd as moontlik by die Here spandeer sodat persoonlike openbaring kan invloei en getuienisse tot stand kan kom.

Hulle het geen elektrisiteit of water gehad nie, maar was baie gelukkig. Ron het beelde gemaak en Yvonne het haar huis se klip- vloere blink gepoets en huis-huis gespeel terwyl sy leer kos maak het, wat heelwat later baie handig te pas sou kom in hulle gastehuis. 

Een oggend, 3uur, terwyl Ron buite gesit het, sien hy, terwyl hy na die sterre kyk, asof in ‘n droom, ‘n grot. Dit was kamers wat na mekaar toe lei en beelde belig met veelkleurige ligte en ‘n stem wat alles verduidelik. Hy het gesien dat mense ingaan met ‘n frons en uitloop met ‘n glimlag. Dit het gebeur nadat hulle die eerste huis moes afbreek, na misverstande met die grondeienaar. ‘n Ander vriendelike boer daar naby, het vir hulle grond gegee om op te bou en te leef. Hier het hulle ‘n houthuis gebou en vir die eerste keer water gehad. Hier het hulle ‘n padstalletjie gebou om hul

kunsprodukte te verkoop en hulle geloof beoefen om groter dinge te bereik en meer mense te help. Yvonne het geduldig geluister na die probleme van mense by die stalletjie. Hier het hulle die raad aangebied wat hulle bekom het deur in die geloof te lewe. Op praktiese manier het hulle getuienisse gelewer om mense te versterk. Dit was baie nodig in ‘n afnemende ekonomiese klimaat waar mense hulle werk verloor het.

 Die kinders, Michell en Aldo, het groot geword in hierdie unieke omstandighede. In 1990 koop die Van Zyl-gesin die grond waarop Die Skoen vandag staan. Die kinders was toe nog baie jonk, maar het hulle deel gedoen aan die bou van al die geboue wat nodig was. Die Skoen is ‘n landmerk, en die ou plaaswoning word toe ‘n gastehuis. Verder bou hulle ‘n woonhuis en geriewe vir die gaste uit lokale dolomietklip. Ron doen alles self en Yvonne beman die Skoenwinkel waar die beelde verkoop word om alles te finansier.

Die gesin het geweldig baie stories om te vertel van hoe God sorg. Maar die boek handel nie oor hulle lewe nie, maar oor hoe hulle die openbaringe ontvang het, wat ons nodig het sodat ons die Bybel beter kan verstaan en die beloftes kan aanwend in ons eie lewens.

Toe alles klaar gebou is en daar geen skuld meer oor was nie, het die gesin ervaar dat dit tyd was vir die grot.  Ron was tot die dood toe moeg van al die fisiese bou en beelde kap, maar kon nie wag om te begin nie. Saam met sy twee getroue ou arbeiders het hulle die grot aangepak. Die grootte van die kamers was beperk deur die hoeveelheid finansies beskikbaar. Tot Ron se teleurstelling was die eerste kamer slegs groot genoeg vir twaalf mense. In sy visie het hy ervaar dat dit groter sou wees met heelwat elektroniese hulpmiddels. Maar die Here het niemand gestuur om te help nie, en so is die grot slegs dit wat hulle persoonlik kon vermag.

Die grot is drie-en-‘n-half jaar later voltooi en Aldo as  dertien

jarige neem die eerste toer deur die grot, Michell (17) tweede en Ron die derde. Yvonne beman die winkel en besluit wie deur die grot kan gaan. So het hulle al duisende mense deurgeneem en almal wat die ondervinding meegemaak het, vertel opgewonde van hulle persoonlike geestelike groei. Tot nou, in 2010, tydens die skryf van hierdie boek, ervaar ons daagliks wonderlike getuies.

Dit was baie vermoeiende werk en alles was nie maanskyn en rose nie. Soos ons almal al egter ervaar het, sal jy nooit in staat wees om almal tevrede te stel nie. Baie van die mense val die gesin aan vir dit wat hulle verkondig. Ander laai weer hulle laste af op die gesin. Daar was nooit genoeg geld om ander mense in diens te neem nie en so is dit net die vier van hulle wat alles self moet doen.

Eventueel, het hulle saam besluit dat hulle maar die plek sal verkoop, want almal was tot die dood vermoeid. Michell en Aldo was só oortuig dat die werk by die Skoen voltooid was, dat sy in Engeland en hy in Johannesburg gaan werk het. Die eiendom het egter nie verkoop nie en stelselmatig keer hulle terug huis toe waar die Here die LYN aan hulle openbaar het.

 Die ‘Lyn’ bewys die belangrikheid van die gewete en die wyse hoe om dit in tekeninge te verduidelik, sodat almal dit kan verstaan.

As gevolg van jare se persoonlike studie, het Ron boeke begin skryf wat opmekaar volg, in dieselfde orde as wat hy openbaringe gekry het. Hierdie boeke druk hulle ook self en is beskikbaar in hulle winkel by Die Skoen.

Alhoewel daar akademiese erkenning was in die vorm van grade vir Michell en Aldo, selfs ‘n doktorsgraad vir Ron, as gevolg van hulle studies, het dit nie gekom omdat hulle ander doktrines en teologië van Bybelskole studeer het nie. Hulle is beloon vir die persoonlike openbaringe wat hulle ontvang het. Wat alles bewys word deur die Woord, wat nou so maklik toeganklik is op rekenaars. 

Die gesin is op ‘n besondere wyse deur die Heilige Gees gebruik omdat hulle gewillig was om hulself heeltemal oop te stel vir toerisme en elke Jan-rap en sy maat se oordeel. Hulle is bespot, afgekraak, beskinder, daar is op hulle gespoeg, hulle is verneder en gehaat. Te midde van dit alles, het hulle vasgestaan en geglo dat God ‘n magtige werk verrig en dat die hele wêreld daardeur gehelp sal word.

Deur hul werk en kontak met mense uit alle vlakke van die samelewing, het hulle geweldig baie ondervinding opgedoen en kan vandag daarop aanspraak maak dat hul kennis van die verskillende sienings van mense, wat betref, godsdiens-idees, doktrines en argumente wat daarmee gepaard gaan, van die grootste, in die veld is.

Met hierdie ryk bron van kennis skryf hulle vir u oor holistiese genesing, die belangrikheid dat elke persoon aan heiligmaking deel moet hê. Hierdie gesin gee vir u die kort paaie, want hulle het alles beproef en het die baanbrekerswerk gedoen, die foute gemaak, maar tog die weg na geestelike waarheid gebaan.

Hulle het van die Here ontvang, die openbaring van die gewete, wat bewys word in die grot waar, onwetend, ‘n lyn ingebou is deur die Heilige Gees. Sonder dat hulle geweet het, het hulle vir tien jaar duisende mense deur die grot begelei en niemand het ‘n benul gehad dat dit oor die GEWETE gehandel het nie.

Hierdie boeke het gelei tot Ron en die kinders se grade. (Beide Aldo en Michell het hul teologiese grade in 2008 verwerf aan die Universiteit van Common Wealth en Trinity waar Ron se boeke deel van hul studies was en beide staan tans by Die Skoen in diens van die Here). Maar so min mense het tyd om dit alles te bestudeer en dit is hoekom hierdie agtste boek, DIE GEWETE, in die onderwerp ‘Die Lyn’, tot stand gekom het. Net ‘n vinnige insig in die fondamentele kennis wat alle Christene behoort te hê. Vir dieper insig moet u die hele reeks bestudeer en u sal glad nie spyt wees nie. Daar is werklik vaste spyse vir die persone wat die kennis van God soek. Dit is natuurlik die opdrag. Ons moet eers die Koninkryk soek, sodat alles bygevoeg mag word.

Hier volg Michell se weergawe van die ‘lyn’-skildery en daarna sal Ron sy bydrae lewer.

HOOFSTUK 1

DIE SKILDERY

Die Lyn deur Michell

Dit was ‘n geweldige interessante en ook lewensveranderlike ervaring om saam met my gesin in hierdie skildery, in te groei.  Ek stel ook voor dat u, die leser, die moeite doen om ook self die pad te stap wat ons gestap het om hierdie skildery se dieptes te verstaan. Dìt wat ons dusver verstaan, want ek dink nie dat ons al klaar is met hierdie skildery nie.  As ‘n inleiding op my eie bydrae in hierdie boek, wil ek u graag herinner daaraan, dat tussen ons drie gidse, wat nou vir elf jaar lank reeds begeleiding in hierdie spesiale Alfa Omega Grot doen, het ons aldrie in die tussentyd self gegroei in ons eie tipe bedienings. Ons het aldrie ‘n unieke en eie manier en ook vlak van bediening ontwikkel deur die jare. Ek self hou daarvan om alles so eenvouding as moontlik te sê sodat dit kan aanklank vind by selfs die mees eenvoudigste denkers en ook kinders.  En dan vra ek u ook: Lees asb die ‘gees’ van ons skrywe raak.  Geeneen van ons bedoel om u, of iemand, te na te kom, te ontstel of selfs te oordeel in hierdie boek nie.  Ons skryf almal ons toere, wat ons daagliks aan besoekers oordra, neer. Selfs die toere wat ons oor die afgelope elf jaar gedoen het is getrou neergeskryf. Maar meer belangrik, ons skryf ons eie ervarings neer, van die pad wat ons elkeen self sover met God gestap het in hierdie proses van groei in ons persoonlike verhoudings met die Vader self.

Dit het alles begin met die Psalms.  Ons was nog altyd groot aanhangers van Psalm 1.  Maar ek dink nie dat ons werklik die Psalm verstaan het totdat ons uiteindelik begin het met hierdie skildery nie.

Die berg in die middel (A) van die skildery, het ons uiteindelik geleer, is die berg Sion.  Psalms is ook vol van hierdie berg Sion.  Niemand het dusver Sion verstaan nie want Sion, in hierdie sin, is die geestelike berg.  Dit is die berg wat swaarkry voorstel.  God wil hê dat ons oorwinnaars of konings moet wees van dié berg Sion.  My vraag is dan, waarom word ons nie sommer dadelik, wanneer ons gebore word aan die voet van die berg geplaas sodat ons dadelik kan begin klim nie?

In plaas van dadelik die berg te klim, word ons gebore by die Psalm 1-boom (E). (Links in die middel van die skildery).  Net bokant die boom is God se hand in die wolk (D). Dit sê vir ons dat ons gebore word uit God uit en deur Sy hand, word ons in die wêreld in gebore en nie daarop nie. (Jer 1:5; Ps 139:15; Jes 94:1)  Let op dat God se hand wolke is, ons weet dat wolke uit water bestaan en dat God se Woord water is.  Net soos ons in die baarmoeder in water gegroei het, is ons gevorm deur God se woord totdat ons gebore word in die aarde in.  Ons moet eers leer om ‘n Psalm 1-boom te wees voordat ons kan aanskuif na Psalm 2 toe.  By die Psalm 1-boom leer ons dat ons die boom is en dat ons by die water, wat die woord van God is, geplant is. En omdat ons kennis het van die Woord van God kan ons aanhou vrug dra al is daar droogte en swaar tye.

Ps 1:3:  “En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

Daarna leer ons toe wat Psalm 2 sê.  In my eie woorde sê Psalm 2 dat God Sy koning (ek), gevestig het bo-op berg Sion (B), en Hy het my ‘n ystersepter gegee waarmee ek die wêreldse dinge (G) sal verslaan. Daar waar die kruis staan bo-op die berg, dis waar ek ‘n koning moet wees.  Maar daar is ‘n woestyn (I) tussen Psalm 1 en Psalm 2. En ons dink dis die kortpad om gou-gou ‘n koning te word, deur die woestyn… maar daar kry ons swaar.

Ps 2:6 – 9:  “Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer. Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.  U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.”

Ek vra toe die Here op ‘n keer: “Waarom is dit so moeilik in die woestyn?” Ek leer toe dat die Bybel vertel ook dat die tye in die woestyn, vir die Israeliete en ook vir Jesus, moeilike tye was. Uit ondervinding weet ons ook dat mense verdwaal in die woestyn. Die Here het toe vir my geleer, ons word nie sommer dadelik aan die voet (K) van die berg geplaas om dadelik die berg uit te klim nie, want Hy laat ons gebore word by Psalm 1 sodat ons self kan kies of ons die berg wil klim of nie.  Maar Hy maak die woestyntyd in ons lewe dan ook moeilik, want Hy wil ons nie eintlik rêrig in die woestyn hê nie. God gebruik Sy Gees om ons die hele tyd te lei en ook hoër, en nader aan Hom te roep.  So daar in die woestyn sien u dan die hand van God vir ‘n tweede keer (J) en die storms onder die hand wat weer eens soos wolke lyk.  Alhoewel elke persoon deur die woestyn moet gaan, as deel van die groeiproses, is ons nie veronderstel om in die woestyn te bly nie. Die weerlig onder die hand van God sê eintlik vir my dat God ons half uit die woestyn uitjaag om af te val daar ver agter sodat ons onder by die voet van die berg kan begin klim.

Die linker onderkant van die skildery het twee voorbeelde van verdwaalde mense (G en H).  Die eerste voorbeeld is die groep mense wat as ‘waarheid-soekers’ bestempel word (H).  Hulle wil graag die waarheid hê, maar hulle verstaan ook nie die Woord (water) van God daar by die Psalm 1- boom (E) nie, dus gaan soek hulle toe maar na ander diep waarhede, daar by die diep waterval onder die berg (H) van Sion.  ‘n Voorbeeld hiervan is soos die mense wat in Oosterse gelowe gaan dolwe of in filosofie betrokke raak. My pa het my vertel hoe hy ook een van hierdie mense was. (Hy was ‘n hippie in die vloot in die 1960’s en op die ou einde ‘n student in filosofie).

Dan is daar die tweede groep mense. Hulle woon in die mooi huis met die mooi kar (G). Hulle bly naby die Psalm -1 boom en hulle gaan darem Sondae kerk toe (na die water toe) in die hoop dat hulle die Woord van God eendag sal verstaan, maar die res van die tyd moet hulle die brullende leeu baklei.  Die probleme raak te veel en die kerk kan nie hulle vrae antwoord nie.  Die mannetjie wat weergegee word in die skildery moes eventueel saans kroeg toe hardloop, sodat hy ten minste net ‘n goeie nagrus kan inkry. Die probleme kom saam met die mooi materiële dinge maar eindelik verloor die outjie sy kop. (links onder in die hoek) Hoekom sy kop? Hier begin ons toe so stelselmatig leer dat die mind (denke) van ‘n mens die hele tyd onder aanval is. 

Hierdie twee voorbeelde is maar net hedendaagse voorbeelde van mense wat die woestyn beleef. Dit maak nie saak watter tipe woestyn jy beleef nie. Soos ek reeds gesê het: God se hand (J) is oor jou in die woestyn. Van die dag af toe jy jou lewe vir God gegee het, daar by die water, by die Psalm 1- boom, sal hy jou nooit laat gaan nie.  Hy sal jou altyd op een of ander manier terug- lei na Hom toe, en dan nog jou swaar tye gebruik in jou lewe.  So  kom ons eendag tot die besef dat daar meer in hierdie lewe is as net die mooi goed en dat die ware waarheid waarna ons gesoek het net in God te vinde is, en ons besluit toe om die berg te klim.  Ons daag op aan die voet van die berg (K), en ons is reg om te begin klim. 

Hier heel onder aan die voet van die berg is die kerk.  In die kerk ontmoet jy al hierdie groen goggas.  (Prentjie regs) Onder andere is daar ‘oordeel’ (1), ‘siekte’ (2) en ‘beskuldiging’ (3). Hierdie dinge is in die kerk, en hierdie dinge is die rede waarom so baie mense, kort nadat hulle weer die Here gevind het weer terugkeer na hulle ou leefstyl, omdat hulle geen verskil sien in die kerk nie, of sommiges omdat hulle aanstoot vind in hul verhoudings met ander mense in die kerk.  Dieselfde duiwel is maar daar ook.  Maar gelukkig vorder dié wat uitgehou het na die tweede vlak, halfpad teen die berg op, (L).  Omdat ek as kind nie grootgeword het in die kerkstruktuur nie, kon ek nie werklik die rede vir die verskillende stappe hier teen die berg verstaan nie.  Toe ek my pa vra wat die halfpadmerk hier teen die berg dan is, toe sê hy dat dit stel die ‘charismaties en pinkster’-vlakke voor. Ek het nie eintlik verstaan wat hy daarmee bedoel het nie, maar ek het gou agtergekom dat wat hierdie tipe kerke anders maak as die ander is maar grotendeels die manier waarop hulle lofprysing doen.  (Oppas, moet my asb. nie verkeerd verstaan nie, ek deel net my siening uit die oogpunt van ‘n onervare kerkganger). Ek het besluit om dit te probeer en in my kamer het ek my lofprys-CD in die radio gedruk en toe ek by die derde liedjie kom, terwyl ek in danksegging en lofprysing staan voor God, sien ek, hoe ek hoog bo-op ‘n berg staan en die kruis is ook daar by my.  Ek was verslae…hier staan ek bo-op die Sionberg en ek weet nie wat ek hier doen nie!  Dit was dan so maklik! Hoekom loop almal dan daar onder rond as dit so maklik is om tot hier bo op die berg te kom?

Nadat ek die dinge met my pa bespreek het, het hy begin vertel dat volgens hom, is hierdie berg in die skildery nie net Sion die geestelike berg nie, maar dit kan Golgota ook wees omdat die kruis bo-op die berg staan.  Na ‘n lang redenasie het ons uitgevind dat die woord ‘Golgota’ beteken ‘skedel’.  En as u nou kyk na die skildery en u verbeel uself dat die kruis bo-op ‘n skedel staan, dan sal die volgende vers verduidelik word:

Lev 17:11:  Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.

In my eie woorde: Die bloed van Jesus op die kruis, het geval op die skedelkop, – dit is vir die vergewing van jou siel.  Die bloed is vir jou kop! Vir jou gedagtes, jou gewete, jou denke! Maar die eintlike woord wat ek wil gebruik is mind!  Die Afrikaanse woord vir ‘mind’ is ‘siel’.  (Vir die doel van hierdie boek en ter verduideliking maak ons deurgaans gebruik van die woord mind, waar van toepassing.) Maar min mense weet wat die siel is. Iemand het eendag gesê dit is in sy groottoon!

My siel is die deel van my wat krag besit, dit is dié deel van my wat die wêreld wil hê en dit is die deel van my wat God ook wil hê.  My siel is so belangrik vir God dat hy Jesus laat sterf het op Golgota, die skedelkop, om te sê hy soek my mind!  Maar wanneer ek daaroor dink, besef ek dat my gedagtes is die een plek wat ek nie vir God wil gee nie want dit is mos myne. Dis privaat. Ek mag mos dink wat ek wil. En God sê nee, Hy wil jou gedagtes bewoon. Ons moes toe noodgedwonge ‘n studie maak van die woord ‘siel’ sodat ons dit kon verduidelik aan mense.  Die tweede maal wat hierdie woord ‘siel’ gebruik word in die Bybel is in Genesis toe God asem in Adam in geblaas het en Adam ‘n lewende siel geword het.  U kan die hele studie van die siel in my pa se tweede boek gaan nalees, maar in kort: Die woord ‘siel’ beteken volgens Strongs: Wil, intelek, emosie, wellus en dier.  Hierdie is nie mooi dinge nie.  Die woord ‘asem’ soos in Genesis beskryf as die asem van God word vertaal as: siel en gees. Na aanleiding van ons studie het ons tot die slotsom gekom dat God in ons ingeblaas het die vermoë om deur middel van ons gedagtes (mind) met God te kommunikeer en dus geesvervuld te wees. Maar hierdie selfde gedagtes kan ook donker en negatief wees.  Die slotsom is dus dat as jy ‘gees’ is, beteken dit jou gedagtes is gevul met God, maar as jy ‘siels’ is, beteken dit jou gedagtes is donker.  En om hierdie rede moet die siel gered word.  En slegs die bloed van Jesus kan jou siel (mind) red!

Hierdie kennis van wat die siel is, het ons eers heelwat later geleer.  So voordat ek hiervan geweet het, wou ek dan weet:

Wat het dan gebeur dat ek sommer so vinnig bo-op die berg kon staan? 

U sien; in lofprysing word jou hele mind vol met Jesus, die fokus is Jesus. Dit veroorsaak dat jy ‘n koning van die berg word en bo-op die berg, by die kruis kan staan.  

Hebreërs 12 praat van hierdie berg.  Eintlik kom almal bymekaar bo-op die berg wanneer ons gedagtes gefokus is op Jesus. Al die verskillende kerke kom hier bo op die berg bymekaar wanneer hulle vergader, want almal begin met lofprysing en aanbidding wat help om die mense se gedagtes te fokus op Jesus, en dit maak hulle konings van die berg.

Heb 12:22-24:  “Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.”

 Dit is glad nie moeilik om ‘n koning van die berg te wees nie.  Ons maak net ons gedagtes vol met Jesus – die probleem is egter om heeldag ‘n koning te bly! Op daardie stadium het ons net geweet dat lofprysing en aanbidding of selfs om aanhoudend in jou taal  te praat, jou ‘n koning bo-op die berg sal hou. ‘n Ander manier waarop ons dit ook verduidelik het, was dat jy moet Jesus ‘awe’.  Dat jy Hom moet eerbiedig wees in alles wat jy doen. Maar ons het agtergekom dat dit baie moeilik is en ek was versteld met die hele ding, want hoe kan ek ‘n koning wees in die môre, nadat ek my stiltetyd gehou het, maar twee ure later baklei ek met my broer, en dan bevind ek maar net weer myself aan die voet van die berg.  Dieselfde geval met kerktoe gaan.  Sondag bring die vergadering van die heiliges my op na die berg toe, want gedurende die diens ‘awe’ ek Jesus, my mind  is vol van Jesus, maar na die diens is ons net weer terug onderaan die voet van die berg. Dit het ons baie lank gevat om te leer hoe om heeldag ‘n koning te bly.  Iets soos 3 maande later leer ons toe vir die eerste keer hoe om heeldag ‘n koning te bly. My persoonlike ondervinding is soos volg:

Op daardie stadium het ek deur ‘n slegte tyd gegaan en ek was so gefrustreer, want ek was heel bewus daarvan dat ek meer tyd aan die voet van die berg spandeer het as bo.  En die môre is ek van diens af en ek gaan sit toe in lofprysing by die kruis. Ek was vasbeslote om daar te bly totdat God my help.  Later het ek nie meer geweet wat om te doen nie en begin toe al smeek. Naderhand daag Jesus op.  Hy vat my toe en tel my van die grond af op en hang my aan die kruis.  En al wat Hy sê is: “Ek is die deur en niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie.” Hy druk my vas teen die kruis en laat my daar hang.  Hy sê toe dat ek moet my mind vir Hom gee dan hou hy dit veilig.  Ek het nie verstaan nie, maar ek gee toe oor op die kruis daardie môre, en terwyl ek agteroor deur die kruis val word ek soos die asem van God en gaan in deur die kruis, binne in Jesus in.

Die volgende oomblik toe staan ek voor die troon van God en ek lyk toe soos die man in die skildery (O).  Jesus staan reg voor my en hy is besig om die wapenrusting  vir my aan te trek.  Toe hy klaar is, staan hy terug en gaan sit aan Vader se regterhand (soos julle hier in die skildery kan sien). Hy begin my toe was met sy bloed.  Dis waar ons moes leer dat die wapenrusting van Efesiërs 6 eintlik baie belangrik is, maar tog eenvoudig om te verstaan, want eintlik het ek nou vir Jesus aangetrek.  Elke stukkie van die wapenrusting is Jesus. Ek staan voor die troon van God. Vader kyk na my deur die bloed van Jesus wat van die kruis af drup, en waarmee ek gewas word. Hy kyk deur die wapenrusting wat ek aan het en eintlik sien God glad nie vir my nie maar, Hy sien Jesus, omdat ek nou net soos Jesus lyk.  Die volgende oomblik kom die Heilige Gees (wat hier in die skildery uitgebeeld is as die hare van God), en Hy kom sit om my heupe en sê:  “Ek is die waarheid en ek gaan jou gou ‘n les in geregtigheid leer.” (Borsplaat van geregtigheid).  Ek wou net protesteer en kla dat ek nie nou lus is vir lesse nie… en die volgende oomblik dwaal my gedagtes af en ek begin dink aan dinge wat ek nog vandag moet doen en oor wat ek sal kook vir middagete. Ek begin kyk na die horlosie, en my gedagtes dwaal weg na gister se dinge en terwyl al die gedagtes nog kolk, toe sê die Heilige Gees: “Jy is nou alweer onder aan die voet van die berg.” Ek wou net moedeloos word en dink, maar dan is dit onmoontlik om heeldag bo te bly, as ek nou al klaar weer onder is. Toe sê die Heilige Gees : “Sê net jammer en maak jou gedagtes weer vol met God.”  Ek maak toe so, keer terug na my lofprysing en onmiddellik is ek weer terug in my posisie voor Vader se troon.  Verbaas kyk ek na Jesus en vra hom hoe dit dan moontlik is dat ek net so vinnig weer kon terugkeer na hierdie posisie? Hy verduidelik toe aan my dit is omdat ek nie geregtigheid verstaan nie. Jesus verduidelik toe aan my dat as ek in die môre by die regte deur, die kruis, ingekom het binne-in Hom in, is ek nou die geregtigheid van Christus.  Geregtigheid beteken dat ek reg voor God staan.  Hier staan ek geklee in Christus, gewas met die bloed en dus lyk ek net soos Jesus, ‘n kind van God.  Daarom kan niks my wegvat uit hierdie posisie nie.  Ek is geregtig daarop om voor God te mag staan, die hele dag lank. Met die Heilige Gees se hulp kan ek nou heeldag lank gehelp word om terug te keer na my posisie voor God.  Maar môre-oggend sal ek weer deur die kruis, die regte deur, moet ingaan om weer heeldag bo, in Christus, te kan bly.

‘n Paar dae later kom my pa en vertel my dat hy ‘n droom gehad het. In die droom het God gesê ons moet na die horisontale

swaard in die skildery kyk.  Ons kyk toe na die horisontale swaard van die engel hier aan die linkerkant van die skildery. Na ‘n lang gewonder kom ons toe agter dat die swaard, presies in lyn met die horisontale balk van die kruis, waaraan Jesus se arms vas gespyker sou gewees het, is. Dit vorm dan ‘n lyn regdeur die middel van die skildery wat die skildery dan duidelik in twee verdeel. Die Koninkryk van Lig (Bo) en die Koningkryk van Donker (Onder).  Verder kry ons toe ook die volgende geskrif uit die Woord van God:

Heb 4:12:  “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.”

Ons vra toe die Here oor hierdie skeiding tussen die twee koninkryke van lig en donker. Hy verwys ons toe na:

Kol 1:19 tot 20:  “Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis – ek sê deur Hom – die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.”

Dan tesame met  Kolossense 1 hierbo en ook Hebreërs 9 se verduideliking van hoe Jesus in die geestelike tabernakel ingegaan het om sy bloed te sprinkel as ewige offer, begin ons toe verstaan dat hierdie lyn, of skeiding, veroorsaak is deur die bloed van Jesus.  Ons word toe ook herinner daaraan dat God in Genesis alreeds die lig en die donker van mekaar geskei het. En toe het Hy gesê dat dit goed was. Die bloed van Jesus wat gestort is op die kruis bring vrede tussen die twee koninkryke.

Op hierdie punt kry ons nou perspektief.  Wanneer ons wakker word in die môre, word ons aan die voet van die berg wakker omdat ons donker is, en omdat ons vlees is. Die woord ‘vlees’ beteken in hierdie sin: “Donker Natuur”.  Maar die probleem is dat wanneer ons wakker word, begin ons soms dadelik bid, maar ons bid dadelik oor ons probleme.  Ons het nog nie eers ‘n koning geword van die berg nie, ons is nog nie eers geregtig voor God nie en ons bid al klaar oor die probleme.  Dit veroorsaak dat ons gebede geen krag het nie en meeste van die tyd is hierdie gebede onbeantwoord.  Nou het ons geleer dat as ons wakker word, begin ons lof en aanbidding, en in die proses klim jy dan die berg uit en kom staan voor die kruis.  Jy het nou vir Jesus as die senter van jou denke en jy is ‘n koning van die berg.  Deurdat jy na die kruis toe gekom het en jou gedagtes vol gemaak het met Christus, oorwin ons dan die berg, dus oorwin ek die eie-ek. Die berg is dus dan ek.  Ek is Sion. Die heeltyd lees ons in Psalms hoe God in Sion wil bly, dit Sy woning maak, en dat Hy Sion verlos en vele meer.  Hier plaas ek net ‘n paar skriftuurplasings oor Sion. U kan gerus hierdie studie oor Sion doen. Ek hardloop nou bietjie vooruit maar ek wil net noem: Die Stad is bo-op die berg. Dit sal u aan die dink sit. Onthou ons praat van geestelike dinge hier.

Ps 20:2:  “(20:3) Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!”

Ps 48:2:  “(48:3) Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning!”

Ps 48:11:  “(48:12) Laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordele.”

Ps 50:2:  “Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans.”

Ps 69:35:  “(69:36) Want God sal Sion verlos en die stede van Juda bou; en daar sal hulle woon en dit besit.”

Ps 102:21:  “(102:22) sodat hulle in Sion die Naam van die HERE kan vermeld en sy lof in Jerusalem.”

Ps 126:1:  “‘n Bedevaartslied. Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom.”

Ek oorwin die eie-ek deur, aan die kruis te gaan hang en te sterf in Christus.  Verbeel saam met my, jy hang aan die kruis net soos Jesus daar gehang het. Jou kop net mooi daar op die kruising van die twee kruishoute, en deur jou hele siel (mind) vir Jesus te gee aan die kruis, kom die bloed van Jesus nou soos die lyn wat ons hier verduidelik en sny net onder jou ken deur en seël nou jou gedagtes van die donkerte aan die onderkant af.  Jou kop is so klein, daar op die kruis, maar nou word jou gedagtes die koninkryk van God en dit word nou net so groot soos wat jy kan verbeel dit is!  Dit is dus waarom ons moet leer waar, en ook wat, die siel is.  Want alles gaan oor die siel. 

Heb 4:12:  “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.”

Hier plaas ek die betekenis van die woord ‘hart’ hier in die bogenoemde teks:

G2588, kardia, kar-dee’-ah

Prolonged from a primary κάρ kar (Latin cor, “heart”); the heart, that is, (figuratively) the thoughts or feelings (mind); also (by analogy) the middle: – (+ broken-) heart (-ed).

Die woord ‘hart’ verwys dus ook na die mind of siel.

Luk 2:35:  “Ja, ‘n swaard sal deur jou eie siel gaan – sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word.”

Vandat ons nou meer kennis het oor wat Jesus se bloed vir my gedagtes doen, kan ek beter my gedagtes gefokus hou op Christus.  Dus kom ek nou elke môre na die kruis en word geseël met die bloed, my gedagtes is nou kalm en my gewete skoon.  Ek stap met vrymoedigheid in die troonkamer van God in en verbeel myself hoe ek daar staan net soos die man hier in die skildery.  Ek is geklee met Christus, daar is niks wat my aankla nie. Hier is ek volkome beskerm.  Op my kop is ‘n helm van verlossing, ek dra ‘n kroon.  Psalm 103 praat van hierdie kroon.  Die kroon beskerm my van alle kante.  Jesus het ‘n doringkroon gedra en nou dra ek ‘n goue kroon van glorie en heerlikheid. En ek het nog die bloed van Jesus ook wat my seël van die donker, aan die onderkant.  Nou is my gedagtes veilig en heilig.  Ek mag nou verbeel, want ek het die krag wat in my siel is, oorgegee aan God. Die Heilige Gees neem nou oor en ek verbeel my dat ek soos God lyk want ek is in sy beeld geskape.  Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees (Sagaria 4:6). Daar onder in die wêreld (G) gebruik mense hulle eie krag (mind power) om dinge te vermag.  Maar ons gee die krag vir God op die kruis en daarom word my denke vernuwe. 

Ek staan nou hier voor God se troon, ek lyk net soos Jesus. Vader kyk na my deur die bloed waarmee ek gewas word en deur die wapenrusting wat ek aan het en Hy sien Jesus daar staan.  Ek is inderdaad sy beeld.  Nou lees ek die Woord van God, voorgestel deur die skild.  Terwyl ek die Woord lees, ervaar ek hoedat die Woord wat ek lees deur die Heilige Gees, wat ook daar is om my te verteenwoordig, aan my geopenbaar word.  Die Woord van God verkwik my siel. Ek is nou so beïndruk omdat ek die skrif vir die eerste keer verstaan, dat ek dit sommer herhaal.  Die oomblik toe ek die Woord van God herhaal en verstaan, is dit soos in Jesaja 58:11:  “En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.”

En dis nie al nie! Want toe spring die Engele op aandag! (T) En toe ek weer sien, vertrek hulle met ‘n vaart en hulle gaan maak toe my vyande ‘n voetstoel vir my voete.  Ek draai na Jesus met ‘n vraagteken op my gesig en Hy verduidelik toe dat hier, waar ek voor God staan, geklee met Hom, klink en lyk ek net soos Jesus.  Die engele luister en doen die Woord van God.  Dus is dit hoe ek my engele aan die gang sit elke dag.  Dit help tog nie ek probeer die duiwel baklei nie.  As ek die probleem toelaat in my mind dan kyk ek af!  Ek redeneer altyd dat die engele en duiwels is van dieselfde soort en daarom moet die engele van hulle ontslae raak.  My werk is nie om te baklei nie, maar om as ‘n oorwinnaar voor God te staan en om ‘n verhouding met Hom te hê. Om by Hom te kuier en in Sy Liefde te rus. 

Hier voor God leer ek al hoe meer en meer van Hom en van Sy Woord. Die Heilige Gees help my om te onderskei.  Die swaard van die Gees wat jy hier in jou hand hou is nie vir baklei nie, maar vir onderskeiding.  Hoe meer kennis ons kry van die Woord van God hoe beter kan ons onderskei tussen siel en gees.  Die Heilige Gees help ons sodat ons kan weet wanneer ons afkyk en wanneer ons opkyk.  Hy help ons onderskei tussen donker gedagtes en help my om ‘n Jesus-mind te kry.

Die eerste keer wat ek ervaar het hoe die engele aan die gang kom en my probleem aanvat, staan ek daar voor God en wonder so by myself: Nou maar wat doen ek dan nou? Die engele het nou daai probleem gaan aanvat en wat doen ek nou? Ek het besef dat ons eintlik maar baie selfsugtig in ons gebede is.  Ons hardloop hier voor die troon in en gee ons bevele vir die dag en daar gaan ons weer aan met ons dag. Maar Jesus roep my toe en sê vir my dat Hy het my gemaak vir ‘n rede.  Hy wil hê ek moet by Hom kom sit, want hy het my gemis.  Hy wil graag ‘n verhouding met my hê. Dus gaan sit ek nou soos ‘n kind op Jesus se skoot, in Hom. Hier deel ek my hart met Jesus.  Hier vind ek uit wat is die begeerte van my hart.  Onthou ‘hart’ beteken ‘ senter mind’.  Die fisiese hart pomp bloed maar die geestelike hart is die een waarop God se gebooie geskryf moet wees.  Dit is in my hart en in my siel.                        Wanneer ek by Jesus sit en Hy vra my wat is die begeerte van my hart?. Dan weet ek dat die begeerte wat ek by Hom gekry het, om meer tyd by Hom te spandeer, die begeerte van my hart is, en daarom ook Sy begeerte vir my.  Vandat ons die kruis verstaan is dit baie makliker om uit te vind wat die wil van God vir ons lewens is. Ons gaan dit doodeenvoudig net sit en verbeel wanneer ons hier by Jesus sit.  In die begin is dit moeilik om hier by Jesus te sit want ons is nooit geleer hoe om gees te wees nie.  Nou moet ons, ons siel leer hoe om te luister na die Gees. In die begin het ek geweldig gesukkel om God se stem te hoor en om bewus te wees van Sy nabyheid.   Ons kom toe af op ‘n boek geskryf deur Madam Guyon.  By haar het ek geleer om by Jesus te gaan sit.  Sy sê jy kry ‘n gemaklike plek en verbeel jou jy sit op Jesus se skoot. (Natuurlik moet ons eers deur die kruis ingaan voor ons dit kan doen). Dan vat ons sommer Psalms en ons lees die Psalms terug vir onsself asof God dit direk vir ons sê.  Byvoorbeeld Psalm 23: “Ek is die Here jou Herder, niks sal jou ontbreek nie. Ek laat jou neerlê in groen weivelde…” Deur dit so te doen, leer ons die stem van God ken.  Later as ons eers Sy stem leer ken het dan sal ons nie meer nodig hê om die Psalms of ander verse vir ons- self terug te lees nie, ons sal self kan hoor. Ons lees altyd al hierdie boeke van mense wat wonderlike ondervindinge gehad het saam met God, en dan skryf hulle daaroor.  Eintlik is dit dieselfde ervaringe vir almal.  Hierdie persone wat die boeke skryf het dit reggekry om in hierdie plek, hier bokant die lyn, in te kom. Maar nou verstaan ons wat die kruis beteken en dat die bloed van  Jesus my gedagtes beskerm sodat ek ‘n lewendige, werklike verhouding met Christus kan hê.  Al die mense wat ek tot dusver ontmoet het, wil almal graag so ‘n tipe ondervinding of ontmoeting met God hê, maar min mense kry dit reg, want ons gedagtes is so besig met die dinge onder die lyn, dat wanneer ons uiteindelik tyd vir God maak, dan staan ons voor Hom met ‘n skuldige gewete.  Dit bederf alles. Maar nou is ek vry van my skuldige gewete, ek is vry van donker gedagtes en ek is vry van vrese en probleme wanneer ek op die regte manier ingekom het, deur die kruis.

Op ‘n dag gaan sit ek by Jesus en voel toe baie magteloos oor iemand se hardkoppigheid. Ek begin te kla by Jesus oor die persoon.  Dadelik het Jesus sy kop weggedraai.  Ek stop toe onmiddellik en vra wat wil Hy hê moet ek doen.  Hy verduidelik toe aan my dat ek die persoon hier op Sy skoot moet sit. Dan sien  (verbeel) ek hoe die Heilige Gees se wind oor hom waai en hoe die persoon daar rondloop en baie sag van geaardheid is. Ek sien hoe die persoon liefdevol is en mooi dinge doen en sê. ‘n Paar dae lank doen ek presies dit. Ek plaas hom op Jesus se skoot. Elke keer wat ek daarna by Jesus kom, dan sien ek hierdie persoon is ook daar. Tot my  uiterste verbasing sien ek hoe hierdie persoon verander. Oornag, presies soos Jesus belowe het. Tewens, soveel so, dat hy aan almal sy verskoning vir sy hardkoppigheid, aangebied het.

So leer die Here ons dat hierdie plek waarheen ons kom as ons by Hom kom sit, dieselfde plek is waarvan Hy gepraat het in al Sy gelykenisse in die Bybel.  Dis die goeie grond van die Saaier.  Dis die Koninkryk van God.  Dis soos ‘n wingerd. Onder mekaar noem ons dit  ‘Die Tuin’. Maria het Jesus verwar met die ‘tuinier’ na sy opstanding in die tuin waar hy begrawe is. Hierdie plek bokant die lyn is soos om onder die skaduwee van die Almagtige te sit soos in Psalm 91.   Dit het baie name, die 5de boek deur my pa geskryf, verduidelik al die name. Hier in die goeie grond plant ons goeie saad, dan oes ons ‘n oes wat ‘n honderdvoudig is. Soos ons dink, so sal ons wees (Spreuke 23:7).  Alles in die fisiese wêreld is ‘n direkte gevolg van wat ons gesien het in die geestelike by God. Natuurlik is die gevolg van, wat ons hierbo gesien het, dat die aarde gevul (regs onder in die hoek) word met God se heerlikheid.  As ons dit kan sien in die hart, mind, siel, dan kan ons dit hê op hierdie aarde.  Nou sal elke knie buig en tong bely dat Christus die Here is, want ons kan dit sien (R), ons oorwin vir Vrees (P) en ons name staan geskryf in die boek van die Lewe, want ons kan dit sien (S). Om hier te staan voor God en te sê hoe my dag gaan wees is soos om outoriteit te neem oor die dag.  Ons kan dit doen want ons het eers gesterf op die kruis, maar nou het ons opgestaan in Christus. Ons is geregtig en ons het outoriteit oor elke ding in die hemel en op die aarde.

Die kennis van die kruis het ons vrygemaak.  Ons was nog altyd Christene of kinders van God, maar ons het altyd so sleg gevoel oor onsself; want ons meen dat ons graag wil hê dat die wêreld moet sien ons is anders. Maar na ‘n ‘blou Maandag’ voel ons heeltemal verslaan.  Hoe is dit moontlik dat ons wat onsself Christene noem dan nie anders kan wees as die wêreldse persoon nie? Die antwoord is, dat ons nooit verstaan het dat dit  die kruis is wat skeiding tussen die twee koninkryke bring nie.  Noudat ons die bloed van Jesus aanwend as ‘n seël op ons gedagtes, kan die donkerte nie meer vrye toegang tot ons gedagtes hê nie.  En omdat ons gedagtes aan God behoort sal die Heilige Gees die hele dag lank vir jou onderskei tussen siel en gees.  Om siels te wees is om toe te laat dat die donkerte jou gewete vuil maak, maar om gees te wees, is om saam met Jesus te regeer oor die donkerte, in ‘n veilige bloed-gewasde mind.

Een van die groot foute wat ons gemaak het, was om verby die kruis te hardloop na die Tuin toe.  Die ervaring saam met Jesus was so lekker dat ons sommer wil begin verbeel en saam met Jesus  wil loop en dan vergeet ons om deur die kruis in te gaan. Maar ongelukkig word selfs hierdie ervaring ook harde werk. Want as ons nie die eie-ek afsterf by die kruis nie, gaan ons alweer selfsugtig wees en nie volgens die gees saam met Jesus loop nie.  Dan beteken dit ook niks nie.  Daar is nie ‘n maklike oplossing nie. Dit is ‘n leefstyl in Christus en ons kan nie verby die kruis loop sonder om self af te sterf nie.  Die vleeslike natuur binne ons, wil ons die hele tyd aftrek, terug die wêreld in.  As jy nie deur die kruis ingegaan het vandag nie, doen jy al jou verbeel- en bidwerk hier onder aan die voet van die berg, en dit beteken niks, want dit dra geen krag nie.  Net ‘n skoon, bloedgewasde gewete kan ‘n gebed van geloof bid.

Hierdie skildery is nou maar eers die laaste 5 jaar die inleiding vir die grot. Voorheen het ons niks geweet van die lyn nie.  Maar tot ons verbasing loop die lyn toe reg deur die grot ook. 

Bestel die boek en lees verder. Jy kan ‘n vinnige video kyk van die grot op regter kant van die skerm is ‘n video op die ‘side bar’.

Terug na boek lys

Boek 7 – Die Twaalfde Kamer

VOORWOORD

Omdat dit vir my noodsaaklik is om ‘n aanvegbare stelling in hierdie boek te maak, is dit nodig om die leser, in die vorm van ‘n samevatting, te herinner aan die openbaringe wat gedurende die vorige ses boeke na my toe gekom het.

Ek kan dit aanvaar dat enigiemand wat nie die vorige boeke gelees het, hierdie opsomming sal verstaan nie. Dit is nietemin noodsaaklik dat ek al die gebeure wat plaasgevind het in oënskou moet neem sodat ons weer eens die hand van God kan sien in die openbaringe van die kennis van die glorie van God, sonder dat ons daarvan bewus was.

In die eerste skildery, is die ‘lyn’ op ‘n wonderbaarlike wyse aan ons geopenbaar. Die ‘lyn’ skei die gees van die vlees en hiervan word breedvoerig, in die boek ‘DIE LYN’ verslag gelewer.  Ons is deur die Heilige Gees geleer van hoogtes en laagtes, van die verhewe en die benede. Jesus het aan Nikodémus, ‘n owerste van die Jode gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie” (Joh 3:5)  —    julle moet weer gebore word.

 Joh 3:6:  “Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.”

Dit is veral die laaste versie wat duidelik moet word in die boek.

Gedurende besigtigingstoere en veral met die onderwerp van die ‘Lyn’ was ons verstom om te sien hoe dat siek mense genees word, deur net op te kyk, deur ‘n natuurlike gedagtewêreld te verander in Christus-gedagtes. Dit wil sê die vleeslike gedagtes moet vervang word met bo gedagtes. Ons moes ook leer dat ten minste twee mense, oor enige onderwerp moes saamstem (Matt 18:19). Ons het geleer om ‘op te kyk’ en het die nadelige gevolge begin waarneem wanneer ons af gekyk het.

Op hierdie wyse, deur ‘op te kyk’, het gesinne begin leer hoe om mekaar te help, hoe om mekaar lief te hê en hoe om hul diepste drome met mekaar te deel om die dinge te bereik waarna hulle streef. Dinge wat in die diepste wese versteek was het nou geleidelik na vore gekom en is in die fynste detail van die onvervulde drome en behoeftes, met die gebedsvennoot gedeel. Dit het begin om ‘n gesinsaak te word om saam op te kyk en te sien hoe die Here voorsien wanneer die basiese beginsels reg toegepas word. En deur te leer hoe om ons gedagtes te dissiplineer, het ons terselfdertyd die Here verheerlik deur na die oplossing te kyk en nie die probleem nie, om die vyand te oorwin deur die bloed van die Lam en die woord van hul getuienisse (Openb 12:11). Die rede hoekom die kerke vandag nie die tog van oorwinning bewandel nie, is omdat die laaste gedeelte van die teksvers “en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie”, nie verstaan is en toegepas is nie. Ons moet deel wees van die sterwensproses, wat in hierdie boek breedvoerig verduidelik sal word.

Die eerste skildery het baie mense gehelp, want dit het verduidelik dat die dwarsbalk van die kruis, wat die skildery in twee definitiewe dele verdeel, bevestig het dat die LYN die bloed van Christus is. Ons moes die les leer dat die verhewe toestand van die gedagtes, slegs behou kon word deur die werking van die kruis en die bloed. Ons het geleer dat die verhewe toestand van die gedagtes, waar ons veilig in ‘n omheinde area is, die tuin is, en dat dit die dimensie is wat deur Adam verloor is. Dit is tot ons begrip gebring dat, om in hierdie verhewe toestand te kan leef, dit vir ons noodsaaklik is om Christus-gedagtes te hê. Ons het ook besef dat ons hele gedagtewêreld getransformeer moes word deur onsself te dissiplineer om op te kyk. Die dwarsbalk van die kruis het verduidelik dat die tuin (die verhewe), wat die eerste Adam verlore laat raak het, weer toeganklik gemaak is deur die laaste Adam. As die mens Golgota kan verstaan, sal hy weer eens in die teenwoordigheid van God kan lewe.

Die volgende ontdekking wat ons gemaak het, was dat die Lyn reeds regdeur die grot geloop het, ‘n kreasie van die kunstenaar en sy gesin, ses jaar voordat die lyn die eerste keer ontdek is en sonder dat een van hulle daarvan bewus was. Ons het gevind dat die lyn regdeur die grot, deur elke kamer sny en vlees van gees skei.

Die grot is onder inspirasie en bemiddeling van die Heilige Gees deur myself, die kunstenaar en skrywer van hierdie boeke, gebou. Ek was so oorwerk dat ek besig was om fisies te sterf. Deur hierdie fisiese toestand was ek bruikbaar vir die Gees gemaak en die grot is gebou as ‘n monument vir die skeiding van vlees en gees, want hierdie belangrike boodskap van Romeine 6 word selde, indien ooit vanaf ons kansels gepreek. (Illustr. 1)  

Deur hierdie nuut-gevonde kennis van die lyn tot die Bybel toe te pas, het dit algaande verbreed en skielik was groot gedeeltes van die Bybel, wat voorheen nie verstaan is nie, klinkklaar en duidelik. Dit was die aanloop wat gelei het tot ‘n groot aantal skilderye en sketse, sowel as die boeke ‘Die Tuin’ en ‘Die Kort Swaard’. Hierdie studies het voortgegaan en bewys dat die Bybel nie net profeties, argeologies en histories korrek is nie, maar dat dit ook geestelik korrek is. Deur die figuur van ‘n mens oor die grondplan van die tabernakel te teken, het ons gevind dat ons die tabernakel van God is, net soos die Bybel dit vir ons sê. (Illustr.2) (1Kor 6:19)

Op hierdie wyse is dit vir ons moontlik gemaak om te kon sien dat die omheinde tuin wat verlore gegaan het, die Allerheiligste van Heiliges is. Ons kon ook sien dat ons ooreenstem met die drie-verdieping tempel waar ons uit die buitehof groei na die Heilige plek en daarvandaan na die verhewe plek, in die teenwoordigheid van God, wat die Allerheiligste van Heiliges is. Dit vergelyk ook presies met die drie-verdieping ark wat Noag gebou het. Om selfs meer van hierdie waarheid te verstaan, is dit noodsaaklik dat ons by die Genesis-skepping begin. In die begin was dit donker (boos, hartseer, onkundig – Strong) en toe God sê, laat daar LIG wees, het dit geskied soos ‘n Oggendson, blydskap, vreugde en soos weerlig.

Hierdie het gelei tot die Genesis-sketse, wat bewys het dat toe God die aarde geskape het, het Hy gesê hoe ons geestelike groei sou geskape word uit chaotiese donkerte, in ‘n sewe-dag leefstyl, in die rus. (Illustr.3)

Verder het dit aan ons die rede vir die doringkroon getoon. Adam was omhein[getuin]. Job was omhein en het soos Adam dit verloor, maar Jesus het die doring-heining  gedra  om ons in die skaapkraal te kry. (Illustr.4)

Dit is in hierdie hoogtes waar ons binnegaan, via die Christus-gemoed, om konings in die Koninkryk van God te word.

Dit was tydens die openbaring van hierdie kinderlike sketsies, waar dit aan ons duidelik gemaak is hoe ons kan sien waar elke Christen in die berg van God is. Ons hoef maar net in die gesig van ‘n persoon te kyk. Hierdie berg-vorm in die gesig van die mens (Illustr.5), noem die

skoonheidskundiges die A-sone en dit is hier waar hulle die ouderdomslyne sal uitverf. Verf kan egter nie die gees bedek wat in die persoon heers nie. Hierdie berg-vorm word ook dikwels in die rolprentbedryf gebruik. Dink byvoorbeeld aan Paramount Pictures se sneeu-bedekte bergpiek. Na die berg vertoon word, verskyn daar ‘n aantal sterretjies wat in die vorm, soos geteken (Illustr.6) is, vorm aanneem.  Dit simboliseer dat dit in hierdie berg-hoogtes is waar die verbeelding soos ‘n arend sweef. Ander rolprentmaatskappye teken kastele, somtyds bo-op die berg en dan asof dit ‘n terloopse gedagte is, verskyn daar ‘n oggendson om die logo af te rond en in die

gedagtes te plaas. Moses het die wette van die Tien Gebooie op ‘n berg ontvang, Abraham het sy seun op ‘n berg geoffer, Jesus het Sy eerste diens op ‘n berg gelewer en Hy is op ‘n berg verhef en het vandaar opgevaar. Die verskil tussen die piramides en die berg van God is maklik te verstane as gevolg van die vergelyking tussen die twee. (sien foto, illustr.7&8)  Die piramiede-struktuur verteenwoordig die onwrikbare wette van die wêreldstruktuur. Leen geld en betaal dit terug met rente of verloor al jou besittings. Maar die berg van God verteenwoordig die heilige teenwoordigheid van God, wat is waar Sion is. Met ander woorde daarbo. Ons is ‘n stad op ‘n heuwel en wanneer die son soggens oor die berg opkom, is dit ‘n daaglikse herinnering dat Jesus ‘n oggend-persoon gewees het. Dit was dan ook die tyd toe die opstanding plaasgevind het. Vreugde kom in die oggend en daar is te veel tekse op te noem wat dit bewys, behalwe vir hierdie:

Hoogl 6:10:  “Wie is dit wat daar opkom soos die dageraad, mooi soos die maan, rein soos die son, verskriklik soos slagordes met vaandels?”

Toe Farao in die Rooi See verdrink het, het die son opgekom.  

Mark 16:2:  “En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.”

Die vorm van die gedagtes is dieselfde vorm as die opkomende oggendson. Baie dinge het nou in plek begin val en maklik verstaanbaar geraak, te veel om op te noem. Die belangrikste ding om egter te onthou, is wanneer die kruis op die voorhoof van ‘n persoon geteken word, is die sentrum elke keer daar waar Goliat deur die klip getref is, waar die Hindoes die kol verf en daar waar die Jode die vierkantige dosie met hul gebede dra. (Illustr.9) 

Kleuterrympies en storietjies begin nou ook in hierdie sketsies pas, byvoorbeeld Jan en die Boontjierank. Die reus het ‘daarbo’ gelewe en is ‘onder’ oorwin. Neem kennis van waar die rykdom was!

In hierdie geval was die vertikale balk van die kruis, die boontjierank en die dwarsbalk die ‘daarbo’ wat deur Adam verlore laat gaan is aan die vlees of die reus en wat later deur Christus oorwin is. Daarna het Hy Sy siel uitgestort vir die sondes van die mensdom. Baie meer word hiervan vertel in die boeke ‘Die Kort Swaard’ en ‘’n Kamer met ‘n Uitsig’. 

Die volgende wonderbaarlike ding wat gebeur het, was dat die uwe, as kunstenaar, moes begin skilder deur inspirasie van Bo en die resultaat was skilderye wat gespreek en bewys het dat al die skrifture praat van die ‘daarbo’ en die ‘benede’, net op verskillende wyses. Die kunstenaar het dinge begin skilder waarvan hyself nie eers bewus was nie, byvoorbeeld die geestelike see. Hy het ook begin verstaan dat alle mense soos ‘n see van emosies is en ook dat dit die taal van die Bybel is, byvoorbeeld ‘die gedierte of draak of hoer is op die see’.

Terwyl u hier lees, het u seker begin agterkom dat ons besig was om te ontdek dat fisiese dinge die geestelike openbaar. In die sesde boek ‘Die Geestelike See’, het ons tot die volle besef gekom dat ons ‘n see van emosies is, wat tot aan die nek reik (Jes 30:28).

In die dae van Noag, praat die Bybel van die see as ‘n vloed. Noag was gered in ‘n geseëlde ark, tot die pieke van die berge. Hierdie vergelyk met die verklaring wat Jesus gemaak het aangaande die vloed: “…die huis moet op die rots gebou word”, (berg of ‘daarbo’), sodat dit die aanslag van die vloed kon oorleef. Die vloed is ook die emosionele storms van die lewe. Die woord ‘lewe’ in hierdie sin, is die een wat ons moet verloën, neerlê en ons kruis opneem (Luk 9:23-24), en beteken ‘dier’ en is vleeslik. Elkeen van ons het ‘n see van emosies binne-in ons en dit kom van onder en styg na bo. Ons is soos ‘n rots in die see wat voortdurend deur die storms van die lewe gebombardeer word. Somtyds kalm, maar altyd blootgestel aan die gemoed-stemmings van die magtige dieptes. Ons is almal in dieselfde bootjie op die see. Gruwel stories word opgemaak deur slymerige dinge wat uit die dieptes van die see kom, ‘Jaws’ is in die see, en so ook die wrakke van ons verlede wat op die bodem van die see lê. Nie een van hierdie seemonsters word by die troon van God genoem nie, maar Baäl is die visgod. Ek laat dit aan die verbeelding van die leser oor om vas te stel watter belangrike geloof steeds die hoed wat soos ‘n vis gevorm is, tydens hulle seremonies dra. Die punt is, dat ons ‘n see van emosies is, wat in die verhewe, of gedagtes van ‘n persoon wil heers.

Die woord ‘emosies’ word nie in die Bybel gebruik nie, maar dit is die VLEES. Om die geheimenis van die vlees te verduidelik, het Jesus nooit direk van die geestelike of die vleeslike gespreek nie, maar dit aan die ganse mensdom oorgelaat om opreg te soek na die Koninkryk van God, asof ons op soek is na ‘n

groot skat (Illustr.10). Hy het eers tot die fisiese storm gespreek en dit gekalmeer en daarna, oor die meer na die berg aan die anderkant gegaan, waar Legio tussen die grafte gewoon het, met ‘n duisend demone wat hom regeer het. Alhoewel Hy die fisiese storm gekalmeer het, toon dit die geestelike werk wat Hy so graag aan ons almal doen en waarvan Hy ons leer. Na dit, het Hy die geestelike see in die waansinnige, naakte man van Gadara, se gemoed gekalmeer. Neem kennis van waar die demone was – hulle was in die berg. Vergelyk dit met die Heilige berg van God in Jes 14:13 en Eség 28. Die demone was in die man en het volgens hulle wil storms in hom veroorsaak terwyl hy tussen die grafte gewoon het. Die man was naak soos Adam geword het, wat ‘n vergelyking is met ons geestelike toestand. Ons is naak en blootgestel aan die kom en gaan van die see van emosies. Ons het nie geweet hoe om enigiets daaraan te doen nie. Dit is soos die kleuterrympie ’Itsie Bitsie Spider’. Ek glo dit moes ‘n moeder gewees het, wat aan haar kind vertel het dat die gedagtes sommige dae kalm is en ander dae stormagtig is, en dat ons niks daaraan kan doen nie. Maar dit is nie waar nie, want dit is waarvoor die kruis ontwerp was om te doen. Wanneer daar geen lewe in die berg is nie, is daar die dood, en dit is die vleeslike. Na dit het Jesus die demone toegelaat om die varke binne te vaar en hulle het terug in die see gegaan. Die gewete – Die Lyn, het sy waarheid bewys algaande ons uitgevind het dat die Lyn die oppervlak van die see is waarop Jesus geloop het. Dit is die Lyn waarop die son opkom en dit is waar ons ‘n kroon of ‘n hoofbedekking dra. Die Lyn is dus bokant die oë en word die onderwerp in die Bybel op verskeie maniere. Dit kan geteken word as ‘n sirkel binne die kop en vergelyk met die sirkel van die horison, waar bokant dit, die ‘lug’ is. Bokant die lyn is die verhewe gedagtewêreld in Christus, en onder dit is die emosies, intellek, wil en gevoelens (Illustr.11). Dit is ook die onderbewussyn, want in die see lê al die wrakke van ons verlede waarvan Jesus ons graag wil red.

Wanneer die son in die oggend opkom, vra die Here ons, hoe is ons gedagte-toestand vandag? Kon ons daarin slaag om dit te behou, of het die benede weer die verhewe betree? Adam, kan jy jou gedagtes behou? Geen persoon op aarde kan sy gedagtes behou nie, daarom, kom na die kruis (Illustr.12).

Soos ons daagliks gedagtes gevange neem, is ons eerlik met onsself en laat die tweesnydende swaard toe om tussen vlees en gees te onderskei. Ons kan op hierdie stadium al onderskei wat sonde is! Sonde is wanneer ons toelaat dat die benede die verhewe betree. Wanneer ons gesondig het, gaan ons na die kruis en kruisig die sonde in Christus, en word op hierdie wyse gered van die gevolge wat sondige gedagtes op die kondisie van die hart of gewete het. Ons gaan daagliks na die kruis om in Christus te sterf en om dan in Christus op te staan. Op hierdie wyse word met ons gedagtelewe gehandel en word dit getransformeer tot Christus-gedagtes. As ons gewillig is om tot die vlees te sterf, word daar met die effek, wat die verlede op ons gehad het, gehandel deur Jesus wat ons Tuinier is. Hy sal ons red van die marteling van die verlede wat ons daagliks wil vernietig en ons daarvan vrymaak. Dit kan alleen bereik word deur ‘n verhouding met die Here te hê, wie ons voorberei om na die Vader te gaan, deur die kruis en die bloed.

Die gewete moet skoon kom, heilig word en dit moet kan vergelyk met ‘n poel suiwer water na die reën. Skoon en kalm en wat die reënwolke en die reënboog reflekteer na die reën. As slegs die kleinste blaartjie op die oppervlak van ons gewete sou val, moet ons dadelik daarvan bewus wees ten einde te kan onderskei tussen vlees en gees.

Hierdie studies word breedvoerig in die sesde boek, ‘Die Geestelike See’ hanteer. Dit is ongelooflik, maar verskeie predikers van ouds, het ook hierdie taal van paralelle gepraat en die outeur vind gerustelling in hul werk, wat bewys dat hy nie alleen in sy denke gestaan het nie.   

F B Meyer:

Daar is ‘n magtige oseaan van krag reg rondom ons, maar vir een of ander rede kan ons nie daaruit put nie. Dit is soos ‘n elektriese stroom, wat weier om ons te help, tensy ons die regte instrumente, wat presies aangepas is om die dryfkrag uit te straal, het nie. Geloof is absoluut noodsaaklik vir die uitdra van God se krag om in die behoeftes en sondes en hartseer van die wêreld te voorsien.”

Die woord ‘oseaan’ word hier in ‘n geestelike sin gebruik en moes eintlik ‘lug’ gewees het, want elektrisiteit is in die weerlig, in die ‘lug’. Die woord ‘weerlig’ is ‘n beskrywende Hebreëuse vertaling van ‘Lig’. Toe God in Genesis 1:3 gesê het: “Laat daar lig wees”, was dit ook waar die krag was. Wanneer ons, ons harte aan God gee, kom daar lig en ons sondes is vergewe as gevolg van die werking van die kruis. Ons is nou in die ‘lug’ in Christus en die KRAG omgewe ons, die hart is bloed-gewas en in verbinding met die hart van God. Omdat ons sondes vergewe is en ons harte gereinig is, het ons geloof. MAAR! Ons verloor hierdie verhewe posisie in Christus die oomblik wanneer ons weer vleeslik of dierlik raak! As ons nie die hart bewaak nie, word ons weer naak, naak en blootgestel aan die see.

Lees die stukkie van Meyer weer en u sal sien dat hy onder die indruk was dat geloof alleen die wye oseaan van krag sou bring. Maar daar kan slegs geloof wees as die hart rein is. Die onderwerp van die Bybel is, dat die hart bewaar moet word. Die woord ‘behou’ word vertaal as ‘bewaak’.

Gen 2:15:  “Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.”

Spr 4:23:  “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Lees verder deur die Boek aan te skaf.

Terug na boek lys

Boek 6 – Die Geestelike See

VOORWOORD

Hierdie boek, ‘Die Geestelike See’ is soos die vorige vyf boeke in die reeks ‘Die Lyn’, in dagboek-styl geskryf. Nadat ons die vorige boek, ‘Kamer met ‘n Uitsig’ voltooi het, was ek en Yvonne op pad na ons huisie by die see. Ons het ons klaargemaak vir ‘n paar weke se harde werk, want daar was heelwat instandhoudingswerk en aanbouings wat ons beplan het. As ‘n nagedagte het ek gedink, nou gaan ek regtig ‘Kamer met ‘n Uitsig’ by ons ou plekkie aanbou.

Gedurende hierdie tyd, kon ek my hande op ‘n eksemplaar van die boek ‘The Spiritual Man’ van Watchman Nee, lê. Ek het hierdie boek egter, eenvoudig onmoontlik gevind om te lees. Ek kon nie vir meer as ‘n halwe bladsy op ‘n slag konsentreer nie en dit het vir my gevoel of ek na slegs ‘n paar reëltjies, aan die slaap wou raak. Dit het ek toegeskryf aan die moegheid wat ons aan ons lywe kon voel. Ek sou die volgende oggend maar weer probeer. Maar die resultaat was dieselfde. Ek het gedink, dit kan mos nie gebeur nie en ek besluit toe om elke woord wat ek kon verstaan, liggies met ‘n potlood te onderstreep. Daarna gaan stap ek ‘n entjie om die huis en wanneer ek terugkom, lees ek weer daardie gedeelte wat ek onderstreep het. Hierdie keer beklemtoon ek dit egter met ‘n pen. Toe vind ek dat die betekenis, totaal verskillend van die vorige potlood-onderstreepte betekenis is.

Hierdie ondervinding het my genoop om die kwessie na die Here te neem. Onmiddellik antwoord Hy my en sê vir my, dat die enigste manier waarop ek hierdie boek sal verstaan, deur die tabernakel is. Dit het my houding jeens die boek heeltemal verander en ek het toe die boek op ‘n heel ander manier, met meer sorg, benader. Maar na ‘n rukkie, het ek gevoel my brein kan hierdie nie absorbeer nie. Dit het gevoel of dit versluier en vaag was. Weer het ek die Here genader vir leiding. Hy verduidelik aan my dat daar ‘n paar dingetjies is wat ons moet bespreek. Ek was natuurlik verkeerd en moes my lewe weer van voor af toewy aan God. Dan moes ek leer om met die gees te luister en nie met die intellek nie en ek moes aanhoor dat ek nie genoeg tyd spandeer en luister in die tuin, soos tevore nie. Ek noem hierdie dinge, sodat jy jou eie verhouding met die Here in oënskou kan neem. Jy weet, ons werk so hard vir die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie.

Watchman Nee is ‘n Sjinees en as jy die vorige boeke in die reeks gelees het, sal jy onthou hoe ‘n Sjinees met die naam van Francis Coo, die reeks ‘Die Lyn’, afgeskop het.

In ‘Die Lyn’ se eerste skildery is dit die dwarsbalk van die kruis wat die skeiding tussen die Koninkryk van Lig en die Koninkryk van die Duisternis aandui en aan die ver regterkant van die skildery, is daar die engel met sy swaard, op presies dieselfde hoogte. Wanneer ‘n mens nou ‘n lyn horisontaal op daardie hoogte deur die skildery trek, is al die persone betrokke, se koppe bokant die lyn.

Dit is waar die geestelike skeiding tussen die gees en die siel is (Illustrasie A).

Die Eerste skildery met die Lyn deur getrek

God het hierdie openbaring, van hoe om die gees en siel van die mens te skei, aan Watchman Nee gegee. Nee het dit sy besigheid gemaak om hierdie belangrike, geestelike aksie te bestudeer deur mense soos Madam Guyon, F B Meyer, G H Morrison, Jesse Pen-Lewis and Evan Roberts.

Sy boek ‘The Spiritual Man’ is op 25 Junie 1928 gepubliseer. Sy boek is deur ‘n Engelsman van die tyd geredigeer en ek kan sonder huiwering sê, dat dit die moeilikste  boek is wat ek nog ooit gelees het. Na ‘n tydjie het ek egter agtergekom ek kan verstaan wat die man sê, wanneer ek die ‘Kort Swaard’-prentjies teken, terwyl ek sy verduidelikings van die siel en gees, lees. Dit was vir my ‘n groot verligting toe ek agterkom die man se ervarings van die geestelike realm kom baie ooreen met my eie ervarings daarvan. In die laaste tyd het ek begin eensaam voel en ek kon doen met die geselskap van iemand wat die geestelike wêreld in dieselfde lig as ek sien. Ek het op ‘n stadium gedink ek moet die geselskap van ander teoloë opsoek, maar ek het dit van tevore gedoen en nie kans gesien om dit weer te probeer nie.

Nadat ek met ander mense, wat Nee se boek gelees het, gepraat het, het ek agtergekom dat hulle almal sy werk as ‘diep’ beskou en mense wat dit lees (indien hulle het) sê, hulle voel heropgewek en ingelig, maar val altyd weer terug op hul ou weë. Laat ek vir die rekord sê, ek het al van die ouer priesters gehoor wat sommige van Nee se woorde gepreek het, maar dit was lank gelede en niks onlangs nie.

Dinge soos “Verloën jouself, neem jou kruis op en volg My”, en leringe wat sê, om na ‘n dokter te gaan is nie vir die gelowige nie. Ongelukkig het Watchman Nee nooit die volle openbaring van die tabernakel ontvang nie en daarom is daar baie gepraat oor hoe ons, ons moet dissiplineer en in staat wees om ons eie gedagtes te behou. Ons kan egter nie ons gedagtes self behou nie, selfs Adam en Eva kon nie en dit is waarom ons die kruis moet verstaan.

Presies vir daardie rede, kom ons begin hierdie studie deur die geheue weer te verfris met die tabernakel in hoofstuk 1.

Om al die lesers se gedagtes weer te verfris, lys ek vinnig etlike woorde wat gedurig en dikwels gebruik word om die mens se ‘gedagtewêreld’, of ‘die plek daar bokant die lyn’ waar ons saam met God leef, te beskryf. Ons kan dit ter verduideliking selfs die ‘verbeelding’ noem, of enige van die volgende woorde:

Die Siel, Die Koninkryk van God, die Geheime Plek, Koelte van die dag, Fort, Rots van Saligheid, Horing, Die Lug, Wegkruipplek, Tuin, Die Noorde, Sion, Daarbo, Kop, Hoof, Top, Die Reguitpad, Hoë Plek, Die Baarmoeder van Begrip, Moederskoot van die Oggend, Huis van die Son, Hemelse Plek, Kamer, Die troon, Die Stad op die Heuwel, Jerusalem, Tent, Vesting, Skaapstal, Boonste Kamer, Derde Verdieping, Heiligste van Allerheiliges, Tempel, Huis, Gebou, Boog ens.

Ons almal weet dat die Bybel in prentjies geskryf is en hier is ‘n lys wat in die Bybel genoem word, en die betekenis daarvan:

Boom: Dit is ons. Ons is soos bome wat by waterstrome geplant is. Daar word ook na Jesus as die Bome in die Tuin, verwys.

Die Tuin: Dit is die plek in ons gedagtes, waar ons saam met Jesus, in die koelte van die dag, loop.

Water: Dit is die Woord van God.

Berge/Heuwels: Dit is ook ons. Ons moet die berg (self, trots) oorwin. Dit is die groeiproses waarin ons opgroei om ‘n koning van die berg te word.

Sion: Dit is die naam van die geestelike berg, wat ek/ons is.

See: Die see van emosies wat binne-in ons, onder die lyn is.

Dier/Draak:  Emosies binne-in ons, wat die gedagtes wil regeer.

Let wel: Ons sal regdeur die boek van Watchman Nee se woorde gebruik. Dit sal in kursief en in ‘n ander lettertipe aangedui word.

HOOFSTUK 1

DIE TABERNAKEL

Jesus is die Tuinier en net Hy alleen kan Christus-gekruisig, verduidelik. Met die aanvang, begin ons met die kruis. Ons gaan, soos ‘n kind, deur die kruis binne en met verloop van die tyd, leer Hy ons om te sterf soos Hy gesterf het en om die volle implikasies van Golgota te begryp. Die tabernakel, wat deur God in die woesteny ontwerp was, is die plek waar God se teenwoordigheid gewees het. Vanaf Sy genade-sitplek op die ark, in die Heiligste van Allerheiliges het Hy met Sy volk gepraat. Wanneer die priester moes offer, het hy die tabernakel vanaf die ooste betree, en in die Buitenste Hof, direk voor hom sou die offeraltaar staan.

Wanneer ek die plan van die tabernakel teken, lyk dit soos hierdie illustrasie hier onder.

Wanneer ek nou die buitelyne van ‘n menslike figuur oor die plan van die tabernakel plaas, soos in illustrasie 3, kan ons begryp dat ons, ná die kruisiging, die tabernakel van God en Sy woonplek is. Waar ons verstand sit, is die Heiligste van Allerheiliges en dit is hierdie skeidende voorhangsel wat gedurende die kruisiging geskeur het en ons vrye toegang tot die Heiligste van Allerheiliges gegee het. Neem ook kennis dat die verstand nou die vorm van die opkomende son het.

Noag moes ‘n drie-verdieping ark bou. Dit het al die diere, homself en sy gesin van ‘n gewisse dood gered. Wanneer ek hieroor nadink, besef ek dat die tempel waarvan Eségiël praat, ook drie verdiepings gehad het en as ons God se tempel is, dan het ons ook drie verdiepings. Oorpeins my skets in illustrasie 4.

Wanneer ek die berg in die Heilige Plek plaas, word hierdie tweede verdieping, of berggebied die gevangeneskap van die berg Sion (Psalm 126:1), want dit is in die middel, tussen die boonste en onderste ‘verdiepings’. Ons groei van hier af op binne-in die Heiligste van Allerheiliges. Ons moet die berg uitklim. (Ons weet almal reeds teen hierdie tyd, dat die berg die moeilike tye in ons lewens verteenwoordig). Die berg kan in illustrasie 5 gesien word.

Moses het die wette op die top van berg Sinai gekry, daarom is die gedagtes van hierdie Ou Testamentiese mense, deur die wette gevange gehou.

Noag het vir seker in die boonste verdieping van sy ark gewoon, van waar hy die diere daarbinne gevoer het (Illustrasie 6).

Kom dit nie baie ooreen met ons verhaal nie? Ons is veronderstel om hoog te lewe en hoog te bly, maar ons voed die diere in ons. Hoe anders sal hulle aan die lewe bly? Wel, ons doelwit is dat die see van emosies, die Dooie See moet word.

Noag is gered op die top van ‘n berg.

George H. Morrison: “Dit was op die top van ‘n berg waar Abraham bereid was om sy seun Isak te offer en waar die mensdom die Wette van Moses gekry het en die Wette van Christus vanaf ‘n berghang. Die bittere konflik tussen Elia en die profete van Baäl, was op die berg Karmel. Johannes was op ‘n hoë berg toe hy die Nuwe Jerusalem gesien afdaal het en op ‘n berg het Jesus se hemelvaart plaasgevind.

Dit was die einste liefde van God wat Moses en Elia na die berg gestuur het, want Moses en Elia was die verlede. Hulle was die geeste van die wet en die profete. Nou het die verlede die werk aan Jesus oorhandig. Alles wat die wet vergeefs gestreef het om te doen en alles wat die profesie van ver af sien kom het, is op die berg Golgota gekroon.”

Wolk

‘n Ander interressante punt is dat God uit ‘n wolk gepraat het.

Mark 9:7:  “En daar kom ‘n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom ‘n stem wat sê: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!”

1 Kor 10:1:  “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het…”

1 Kor 10:2:  “…en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see…”

Maar hulle het nooit aan die water geraak nie, want hulle is in Moses gedoop.

Heb 12:1:  “Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê…”

Die gewig van die las van die sonde, is sekerlik ‘n bewolkte gewete en die verlede wat in ons gedagtes kom. Dit is net die kruis wat hierdie sondes kan hanteer.

1 Thess 4:17:  “Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”

‘n Hemelse leefstyl reg hier op die aarde, terwyl ons saam met Christus in hemelse plekke sit

Wel, ons weet dit is waar, selfs kindertjies weet dit is waar, maar hoekom kry ons dan nie alles wat ons begeer as God in ons woon nie? God is goed en sekerlik behoort ons mos dan alles te kry wat ons benodig, per slot van sake, ons is mos Sy woning. Ja, dis reg, maar dan moet daar mos ‘n rede wees hoekom God nie alles vir ons wil gee nie. Dit is die doel van hierdie boek om die antwoord daarop te vind.

Waarskuwing!: As u, die leser ernstig is om die antwoord op hierdie vraag te vind, wees voorbereid om emosionele omwentelings te ervaar soos nooit tevore in u lewe nie!  

Terug van Boek lys

Boek 5 – ‘n Kamer met ‘n Uitsig

VOORWOORD

Dit was tydens die skryf van hierdie boek, dat vriende van ons skielik siek geword het en ons toe vinnig van die sappigste stukkies, wat in hierdie boek vervat is, moes uithaal vir onderskraging. Dit het gelei tot die totstandkoming van die tweede boek in die reeks, Die Lyn, naamlik ‘DIE KORT SWAARD’. DIE  KORT SWAARD, bied Bybelbegrippe in kort vorm, maar op so ‘n wyse dat selfs ‘n kind dit sal verstaan, aan en ek vertrou dat u op hierdie stadium reeds vertroud met die boek is.

Hierdie is die vyfde boek in die reeks. Dit is geskryf in dagboekvorm, presies soos ek persoonlike openbaringe van Die Lyn, van God ontvang het. Dit bevat in diepte Bybelstudies op die meeste kontroversiële Bybelonderwerpe, sonder enige vooroordeel. Die boek is vol ongelooflike openbaringe wat die liggaam van God, onmiddellike behoefte aan het.

Die boek is vir volwasse Bybellesers en soekers na die waarheid, dieselfde mense na wie Jesus verwys het, toe hy met die vrou by die put gepraat het. Hy het gesê dat daar ‘n tyd sal kom dat wanneer hulle aanbid, hulle dit in die gees en in die waarheid sal doen. Die doel van die boek is om al die teologiese gapings te vul en om ‘n nuwe fondasie te lê, sodat u, u eie persoonlike vrae kan formuleer. Alles wat u in hierdie boek vind, is binne-in ons en u sal die noue verwantskap tussen ons en die aarde hierin sien. GEESTELIK GROEI ONS VAN BINNE ONSSELF, WANT DIT IS WAAR GOD BEGEER OM TE LEWE; BINNE IN ONS. En jy weet, die Koninkryk van God is binne ons.

As studieverwysing, gebruik ek altyd E-Sword, waarsonder die skryf van hierdie boeke, ‘n feitlik onmoontlike taak sou wees. E-Sword kan gratis afgelaai word by www.e-sword.net. As u die ‘PDF’-pakket gekoop het, sal u die installasie- instruksies op die skyf vind.

Deur hierdie program het u toegang tot al die belangrikste Bybel-vertalings, wat ooit geskryf is, asook die kommentare van die belangrikste Bybelstudente, nl. Wesley, Henry, Matthew en nog talle woordeboeke. Bo en behalwe dit, het Nelson se Vinnige Bybelverwysingswoordeboek, enorme waarde tot hierdie studie bygedra. Wanneer u ‘n G of ‘n H met nommers by, sien (Bv. G1442 of H6643), weet dat dit verwys na die Grieks en Hebreeuse vertalings en die nommer is Strong se Woordeboek-verwysing. Deur E-Sword te gebruik, kan u hierdie vertalings naslaan, deur net die verwysingsnommer te gebruik.

Om die boek van Openbaring te verstaan, en ek is oortuig daarvan dat ons daarheen oppad is, moet ons die boek Genesis verstaan. Ek is verskriklik lief vir Genesis. Ek sal gewoonweg die res van die Bybel vinnig lees, sodat ek weer by die begin, Genesis, kan begin. Ek is oortuig daarvan, dat die sleutel om God se Woord te verstaan, lê opgesluit in Genesis. U sal binnekort sien, dat Openbaring, in Genesis geopenbaar word.

Ons weet dat die krag in die gedagtes lê en dat baie mense genesing, deur vertrouende suggesties aan die gedagtes, bewerkstellig het. ‘n Besondere persoon met ‘n leweraandoening kan byvoorbeeld deur aanraking genees word, terwyl ‘n volgende persoon met ‘n nieraandoening ook deur aanraking genees word, maar die genesing in die eerste persoon gaan voort, terwyl dit met meer mense gedeel word. In gevalle soos hierdie, kan ons aflei, dat dit geskied deur geestelike suggesties en dit is hoe baie Nie-Christene en Christene geloofsgenesing ervaar. Ek is seker daarvan dat u van baie sulke gevalle weet, waar mense hulself eenvoudig gesond sien en dan gebeur dit so, sonder dat hulle hul lewens aan Christus gegee het. Hulle dink voortdurend aan die dinge wat hulle benodig en dan kom dit op bonatuurlike wyses na hulle toe. Al die ‘positiewe denke’-boeke, vertel van sulke ware gevalle, terwyl die meeste van hierdie mense nie eers glo dat God bestaan nie.

Maar wat van ons, die Christene? Ons wil ons heling en sukses deur Christus ervaar, daarom bestudeer ons nie die ‘mind’ nie en ons is bang die gepeuter met die denke sal veroorsaak dat ons deur demone beset sal raak. In die tussentyd, stap al die ander weg met die wonderwerke!

Kan dit wees dat ons so gebonde geraak het deur allerhande tradisies en gelowige denke, dat hierdie eenvoudige waarhede oor die krag van die ‘mind’ en die eenvoud van kinderlike verbeelding, so ver van ons verwyderd geraak het, dat dit heeltemal buite ons hedendaagse begrip val? Watter deel van wat Jesus gesê het: “Die koninkryk behoort aan die kinders”, verstaan ons nie? En die volgende een: “Soek eers die koninkryk en alles sal vir jou bygevoeg word”? Kan ‘alles’ regtig beteken ALLES!?

Ek wil u graag op hierdie stadium herinner aan die Eerste skildery in die boek DIE LYN, waar ons tot die konklusie gekom het, dat die siel, die gedagtes is. In al die daaropvolgende boeke, het ons deurgaans gesien dat God die wêreld so lief gehad het, dat Jesus Sy lewe vir die siel van die mens gegee het. Die volgende is ‘n sleutelskriftuur:

Ef 3:20:  “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,…”

Waar vra of dink ons? Waar is die krag? Ek glo ons sal almal saamstem, dit moet die gedagtes wees. In beide die Ou- en Nuwe Testament, word die ‘siel’ en ‘hart’ vertolk as die ‘gedagtes’ en die ‘sentrum’. Dan het ons nog woorde soos ‘bewussyn’ en ‘onderbewussyn’. Ons sal mettertyd ook hierdie woorde bestudeer, maar ek is oortuig daarvan dat dit ons weerhou van die begrip en verstaan van die krag van die gedagtes. Daarom, vir die doel van hierdie studie, moet ons aanvaar, die gedagtes is wat jy mee dink en verbeel. (Asof jy dit nie reeds weet nie). Kom ons gee vir u ‘n voorbeeld: Ons sal sê, hierdie persoon het ‘n kwaai gees. Hoekom is hy kwaai? Want dit is die wyse wat hy dink. Wanneer jy na sy gesig kyk, kan jy duidelik sien waaroor hy die heelnag gedink het.

Die volgende is ‘n gebed wat ek gebruik om alle studies mee te open:

Ef 1:17-19:  “…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte.”              

Ons bid Ef 1:17-19, dat ons die gees van wysheid en openbaring van die kennis van die krag (G1411, Wonderbaarlike krag) mag ontvang.

Matt 6:13:  “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Ook G1411).

Ons wil graag God se denke hê, want dit is waar die krag is. 

Matt 10:1:  “En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.”

Die krag wat God aan hulle gegee het, is die kennis van wie satan is. Hierdie krag wat God aan hulle gegee het, is G1849, wat beteken: Mag, Vryheid, Meesterskap, Magistraat, Outoriteit en Jurisdiksie.

Hierdie is die outoriteit waarmee ons praat, wanneer ons die kruis aan mense verduidelik. Neem eers outoriteit, maak seker dat die donkerte sy knieë buig en praat dan reguit en onbeskroomd. Ons is almal tot ‘n mate omsluier, maar dit is die kennis van die waarheid wat ons loskoop.

Wat het gebeur met die dissipels? Hul denke is verander in die teenwoordigheid van hul God en hulle het geleer om hoog te dink, of verhewe denke te hê. Laat ons terugkeer na die krag wat in alle mense gesetel is.

Sag 4:6:  “ Nie deur krag  of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.”

In die skets hier langsaan, word die krag in ons, aangedui deur die kleurbaan in die kop (Illustrasie 1).       

           

                                             

Gen 2:7:  “And the LORDH3068 GodH430 formedH3335(H853)  manH120 of the dustH6083 ofH4480 the ground,H127 and breathedH5301 into his nostrilsH639 the breathH5397 of life;H2416 and manH120 becameH1961 a livingH2416 soul.H5315”

Gen 2:7:  “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”

Die Geamplifiseerde Bybel, noem die mens ‘n lewende wese en die King James Bybel, noem hom ‘n lewendige siel. Hierdie woord ‘siel’ is H5315 en word vertaal as: ‘kreatuur wat asemhaal’ (kan ook dierlik wees); ‘eetlus’; ‘gedierte’; ‘wese’; ‘vis’; ‘gees’ of ‘wellus’. Al hierdie dinge is soos ‘n lewende wese kan wees. Die mens het nou ‘n wil en emosies. Wat is ‘n wil en emosies? Dit is die asem van God! Alle emosies is die asem van God. Ons het nie net goeie emosies nie, sommiges is baie sleg en ons verwys na hulle as die dier of die see binne ons.

In boek twee, ‘DIE KORT SWAARD’, het ons die see van emosies binne ons vir u gewys. Hier volg enkele skriftuurplasings om hierdie waarheid, wat daagliks geopenbaar word, te staaf:

Hab 1:14:  “So maak U dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie.”

Hier is die kommentaar van Vines se Woordeboek oor die see (H3220 – Yam). Ek vertaal vrylik uit die oorspronklike Engels en dit is wat Vines sê: “In sommige gevalle word die woord yam (see) dalk verteenwoordig deur die Kanaänitiese god Yamm. “(Job 9:8) wat alleen die hemel uitspan en stap op die golwe van die see.” 

Neem kennis van die woord ‘see’, wat ‘n Kanaänitiese god, Yamm voorstel. In sy volgende paragraaf, identifiseer Vines, die see as die vyand. Vines sê:

As ons hierdie verklaring omtrent Yamm, as korrek aanvaar, kan die teksvers Job 9:8 soos volg lees: “…wat alleen die hemel uitspan en stap op die rug van Yamm.” Die paralelle tussen ‘hemele’ en ‘seë’ lei ons desnie- teenstaande, tot die gevolgtrekking dat hier, na die letterlike see verwys word.”

“Psalm 89:9-10, is ‘n meer realistiese plek om na die verwysing van die woord ‘Yamm’ te kyk, want hier word die woord geïdentifiseer as een van die vyande van God, in die onmiddellike nabyheid van die godin Rahab: “U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi.

Let veral op die volgende teksvers, waar Job vra of hy dan die see is? Hy besef dat daar iets verskriklik binne hom is.

Job 7:12:  “Is ek ‘n see (Yamm), of ‘n groot seedier, dat U ‘n wag teen my opstel?” (sien ook Job 26:12 en Ps 74:13).

Ps 74:13:  “U het deur u sterkte die see geklief; U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek.”

Die woord ‘see’ word deur Strong se woordeboek, vertaal as: ‘Slang’ of ‘Jakkals in die waters.’ ‘Water’ word vertaal as: ‘Afval’, ‘Urine’ en ‘Semen’. Om Job 7:12 verder te bestudeer, kyk na Adam Clark se kommentaar.  

Adam Clark: “Yam is in die groot waskom, direk voor die Heilige Plek, gebruik. Verder het die Chaldeërs die koperpilare wat in die huis van die HERE was, en die afspoelwaentjies en die kopersee wat in die huis van die HERE was, stukkend gebreek en die koper daarvan na Babel weggevoer.” (2 Konings 25:13). In 1 Konings 7:23 word dit ‘n see van gietwerk genoem, terwyl Jeremia 27:19, dit eenvoudig net ‘n see genoem het.

Ons moet gewas word van die see, voordat ons die Heilige Plek kon betree. Yam wat gebruik is, kom van magtige riviere soos die Nyl.

Jes 19:5:  “En die waters sal uit die groot waterplas verdwyn, en die rivier sal uitdroog en droog lê.”

Soos ons in my boek, DIE KORT SWAARD geleer het, wil ons innerlike emosies beheer oor ons gedagtes neem en die uitdaging wat voor ons lê, is om ons ‘minds’ te kan behou. Adam, behou jou tuin, want ons het ‘n see van innerlike emosies binne ons!

Die ‘mind’ is die siel. Die woord ‘siel’, word 682 keer in die Ou Testament alleen gebruik en dit is genoeg stof om ‘n geweldige studie van te maak, want hierdie woord is nie net siel nie. Dit sal ook jou insig verbreed en help om die Bybelse, geestelike wêreld te betree.

Om die gedagtes van ‘n vis te hê, is waarskynlik Dagon (Visgod). Maar ons het ‘n dier in ons. Neem as voorbeeld: Vetsug, woede ens.

In die Nuwe Testament het ons die volgende:

Rom 8:6:  “Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,…”

Om ‘n geesbeheerde gedagte te hê is G4151 en word vertaal as: ‘’n Stroom van lug’, ‘Asem’, ‘Super mensengel’, ‘Demoon’ en ‘Heilige Gees’. Daarteenoor is ‘n vleeslike gedagte, die dood. Ons gaan steeds fisies dood en die laaste vyand is die dood. As Adam van die verkeerde boom eet, sal hy sekerlik sterf. Om vleeslik te dink is die dood en nie lewegewend nie. Ons moet kan skep in ons gedagtewêreld, met lewensdenke.

Hy is nou ‘n lewendige wese wat asemhaal (H5315). Die krag wat in hom is. Is God in hom. Die asem van God is die krag binne ons. Hy is die ‘EK IS’. So het Hy Homself aan Moses voorgestel, EK IS! Ek is wat? Ek is die krag binne jou!

Die naam van hierdie krag is LIEFDE en Hy gee ons alles wat ons kan dink. Daar is wel mense wat hierdie krag van binne gebruik, sonder om die eer aan God te gee. Sommiges buig yster en ander loop op gloeiende kole terwyl ander heling vind en hulle noem dit die krag van die denke, of positiewe denke. Alles behalwe om aan God die Glorie daarvoor te gee. Henry Ford, Thomas Edison, Marconi en Mark Twain het almal die Oneindige Krag vir inspirasie gevra, voordat hulle gaan slaap het. Hulle het hul gedagtes gevul met dit wat hulle wou gehad het en die volgende oggend, vol verwagting wakker geword. Nie een van hierdie beroemde mense, was erkende Christene nie. My eie swaer,  was ‘n nie-Christen. As ‘n baie suksesvolle besigheidsman, het ons hom eenmaal gevra, om tydens ‘n naweekseminaar by die Skoen, ‘n groep mense toe te spreek. Hy het gesê, daar is ‘n krag binne elkeen van ons, hy weet nie wat dit is nie, miskien is dit God. Maar hy glo nie in God nie. Hy het deur selfdissipline, homself geleer om hierdie Krag vir finansiële gewin aan te wend. Hy het elke oggend, vroeg opgestaan en winter of somer, in die swembad geduik. Hy sê, hy het dit gedoen om homself te oefen om sy ‘mind’ gefokus te hou op dit wat hy ookal nagejaag het. Hy sou sê: “Daar kom my nuwe kar,” sy hande in afwagting vryf en dan kry hy dit!

Hierdie nie-Christenmens het die volgende stelling gemaak: “As jy eenmaal besluit het wat jou doelwit is, moet jy aanhoudend daarna kyk. Moet nie bekommerd wees as daar nie geld is nie, die geld sal kom.” Hy was nooit afgunstig of jaloers op iemand anders nie, maar hy het ook GEEN BENUL VAN NEDERIGHEID gehad nie. Hy het daarin geglo om goed te wees en het altyd van ‘Ou Niek’ gepraat asof dit sy persoonlike kastyder was. As jy my boek, ‘Die Geheimenis van die Eeue’ gelees het, sal jy ‘n idee hê van die innerlike oorloë wat binne ons woed. Daar was egter ‘n baie diep, persoonlike hartseer in my swaer. Dit was iets wat nie deur besittings of ‘n kompeterende leefstyl, vervul kon word nie. In my persoonlike studies deur die jare, het ek nog nooit een van hierdie suksesvolle persone, ooit fisies hard sien werk nie. Hulle spandeer geweldig baie tyd aan die vertroeteling van hul persoonlike drome en om hulle self daarmee te vul. Hulle is ook gewoonlik verskriklik kompeterend en moet altyd uitblink in wat hulle ookal hulle gedagtes op gesit het. Hy was egter ook nie so gelukkig in die ander areas van sy lewe nie en sy huwelik en ander verhoudings het daardeur skipbreuk gely. Die doel van hierdie voorafgaande les, was om ons te leer om holistiese voorspoed te geniet.

KRAG

Sag 4:6:  “Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, …”

Geweld’ is: Ek gaan vandag hierdie probleem oplos met my persoonlike wil en mag. 

Krag’ is: Om deur positiewe denke te bereik wat ookal ons as doelwit gestel het. 

Gees’ is: Om teen die berg uit te gaan en instruksies van God te ontvang.

Ons as Christene, word nie aangemoedig om die Krag te gebruik nie, want ‘n duiwel kan ons beset en in alle geval klink dit darem te Oosters. Maar ons bid nogtans Ef 1:17:  “…die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,…” In Psalm 1 word ons geleer om te mediteer. In die grootste deel van die samelewing word lesse in die krag van die gedagtes, nie geduld nie. Selfs as kinders, leer ons om geld by die bank te leen. Die banke sê: “Kom na ons toe, julle het God nie nodig nie. Ons sal vir julle geld leen en dan kan julle die res van julle lewe in skuld gedompel wees.”

Selfs die Bybel leer ons nie deur geweld of krag nie, maar deur die Gees. Baie van die ‘krag van die ‘mind’-boeke’, probeer om die krag te verduidelik en hulle gebruik dit ook suksesvol, selfs terwyl hulle skriftuur aanhaal. Ons weet egter dat ‘n mens enigiets uit die Bybel kan bewys. Ons wil egter weet hoe doen ons dit deur die Gees en die Waarheid.

‘n Studie van die woord ‘siel’ in die Hebreeus en Griekse konkordansie, het tot die volgende ontdekkings gelei.

SIEL

Die siel is die ‘mind’. As ek hierdie waarheid as kind geweet het, sou my lewe waarskynlik heeltemal anders daaruit gesien het, want die mens is wat hy dink. Sigmund Freud, die vader van die hedendaagse psigologie, is grootliks verantwoordelik vir die verwarring. Die meeste mense vermy die onderwerp en laat dit oor aan die geleerdes, maar hy het ons ten minste uit die donker eeue gehaal en mense word nie meer op brandstapels, as hekse verbrand nie. Maar kom ons kyk wat die Bybel daaromtrent sê.

Vines se woordeboek oor die SIEL:

Vines oor Spreuke 16:2: “Die woord skyn meer as slegs die element van die lewe te beteken, dit wil voorkom asof dit ‘Siel’ beteken.”

Spr 16:2:  “Al die weë van ‘n man is suiwer in sy oë, maar die HERE toets die geeste.”

Vines gaan voort en sê dat daar 28 Bybelname vir die woord ‘siel’ is, maar hy sê nie wat dit is nie. Daarom het ek dit my taak gemaak om hulle vas te stel en sal dit mettertyd in hierdie boek met u deel.

Ek het gevind dat die gedagtes, SENTRUM is en 666 keer as die hart vertaal word. Die siel en gees van die mens is een van die verwarrendste onderwerpe op die aarde. Wanneer die meeste mense gevra word, waar die siel geleë is, wys hulle na hul bors en wanneer ons hulle vertel dat die siel die gedagtes is, maak hulle of hulle dit nog altyd geweet het. Dit is eintlik belaglik, ons moes as kinders reeds hierdie fundamentele waarheid geleer gewees het.

HART

Die woord ‘hart’ word as ‘gedagtes’ vertaal. 

Spr 4:23:  “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Hierdie woord ‘hart’ word vertaal as ‘gedagtes’ en ‘sentrum’ (H3820). In hierdie konteks, word die woord 666 keer, in die Ou Testament gebruik. Hierdie syfer sal later vir u meer betekenis kry. Wanneer ons nou Spreuke 4:23 reg lees, sal dit só klink: “Bewaak jou ‘gedagtes’ meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.” In ander woorde, soos die mens dink, so is hy.

In Psalm 21:2, gee God ons die begeertes van ons harte, maar die woord beteken eintlik ‘mind’.   

In Ex 7:3, verhard God die hart van Farao. Ons weet nou dat ‘hart’ beteken ‘mind’. Ons verhard ook ons gedagtes, byvoorbeeld wanneer ons sê, ons sal nooit weer iemand, vir een of ander rede vertrou nie.

Gen 6:6:  “…het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart (‘Mind’).

Spr 3:5:  “Vertrou op die HERE met jou hele hart (‘Mind’) en steun nie op jou eie insig nie.”

Hierdie lei ons nou na die mees belangrikste teksvers van almal. Die woord ‘siel’ is ‘gedagtes’ en is Strong se nommer H5315. Die ander betekenis daarvan is ook, ‘’n lewende wese wat asemhaal’. Dit is dieselfde asem wat in Adam geblaas is. Die woord is ook dieselfde lewe in alle lewendige wesens. DIE ASEM VAN GOD.                                                                       

Jes 53:10:  “Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien;  Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

Sonde is die wyse wat ons dink.

Illustrasie 2 is waarnatoe ons op pad is, ons wil God se Koninkryk, Krag en Glorie wees. Ander mense moet sien ons is anders, want die Koninkryk is binne ons.

HET JESUS REGTIG VIR ONS GEDAGTES GESTERF?

Die wetenskap vertel ons dat ons elke elf maande, ‘n nuwe liggaam bou. Maar as ons defekte soos vrees, jaloesie en woede in ons ‘nuwe’ liggaam bou, kan ons mos niemand anders as onsself verantwoordelik hou nie. Wetenskap kan ons egter nie vertel hoe ons, ons gedagtes kan behou nie.

Die Goddelike krag binne ons is goed en oorvloedig, vol van alle goeie dinge wat ons, ons ookal kan verbeel, dink of voor vra (Ef 3:2). Dit is voordurend besig om te skep en te por vir ‘lewensdenke’. Tradisies en gelowe het ons egter beroof van hierdie konstante, lewegewende krag en het dit vervang met vrees. Deur die lewens van suksesvolle intrepreneurs, groot kunstenaars, digters, sprekers en skrywers, te bestudeer, sal jy hulle altyd kry, waar hulle die innerlike krag vra om dinge te openbaar, wat niemand nog van geweet het nie.

Henry Ford, Thomas Edison, Mark Twain, Robert Louis Stevenson, Dale Carnigy, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, om net enkeles te noem, het almal gesê: “Die idees het onmiddellik reguit in my ingevloei, direk vanaf God.” Hulle was nie noodwendig Christene nie en het beslis nie die werk aan die kruis verstaan soos ons dit vandag verstaan nie. Hulle het nie van die bloed geweet nie, maar hulle het aan die krag van die ‘mind’ geglo. Hulle het geglo om goed te wees. Maar is goed, goed genoeg om jou in die hemel te kry?

Die meeste van hulle het gesê, hulle is die kapteins van hul eie siele. Anders as met ons. Ons het ‘n Kaptein wat alle dinge aan ons openbaar, deur Sy inwonende Gees. Ons word voortdurend gelei deur Sy waarheid en ons is die nuwe generasie, waarop die aarde gewag het om geopenbaar te word (Rom 8), en die nasies sal stroom na hierdie lig (Jes 55:5), want in hierdie mense is die lig van die wêreld (Matt 5:14). Daarom, staan op, jou lig het gekom, want die Glorie van God het in jou verrys (Jes 60:1). Die kennis van die Heerlikheid van God, het nou na ons toe gekom (Hab 2:14).

In die eerste skildery, is die siel en gees aan u verduidelik. Ek verfris net u geheue gou. Die siel se geslag is vroulik. Wanneer ons dan ‘n Hebreeuse, of Griekse woord vind, wat verwys na die vroulike, weet ons dit verwys na die siele-realm, soos ons sal vind met die musiekinstrumente wat na bewering in Satan gevind is (Eseg 28:13), vroulik is. Daarom kon hy (Satan) in die siel  (‘mind’) wees. Ek is seker u verstaan teen hierdie tyd, dat ons denke hemel of hel kan wees. Wanneer die duiwel uit die hemel gewerp word, beteken dit eenvoudig dat hierdie persoon, die kennis en begrip van die kruis en die bloed ontvang het. Dat sy siel met die bloed besprinkel is. (Die duiwel is uit die gedagtes van die persoon gewerp as gevolg van die bloed).

Nog ‘n voorbeeld wat in die gedagtes kom, is Jesus wat gesê het, hulle moet die net aan die regterkant van die skuit, werp. Die regterkant is vroulik. Daarom het Jesus verwys na die siele-realm, wat vroulik is, want die is die moederskoot van begrip en die plek waar ons verbeel.

Ons is ‘n boom wat geplant is by strome van water (Woord). Dit beteken ons word geweek in die Woord, begryp dit in die baarmoeder van begrip (‘mind’) en dan sal ons manlike deel, die gees, reageer soos ‘n koning.

Soos ons dink (Vroulik), so is ons (Manlik). Wat ookal jy vandag in die gedagtes ontvang en begryp, sal in die hart aanbid word. Waar is die hart? Dit is die plek waarnatoe al die vooropgestelde idees, eventueel kom. Dit is natuurlik ons sentrum. Strong se vertaling van die ‘hart’, in die Ou Testament, is ‘gedagtes’ of ‘sentrum’.

Die Koninkryk behoort aan die kinders, daarom is hierdie dinge nie so moeilik soos ons, onsself wysmaak nie. Soos ons aangaan met hierdie studie, sal alles wat ons geleer het, van wat die gedagtes is, later bymekaar uitkom.           

Spr 23:7:  “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy…”

Hierdie studie is gedoen in die boek, ‘Die Kort Swaard’ en die woord ‘hart’ is 666 keer vertaal as ‘gedagtes’ of ‘sentrum’, in die Ou Testament. ‘n Goeie voorbeeld van die Bybelse konotasie van die woord ‘hart’ is Strong se nommer H5315, wat ‘mind’ beteken.

Die woord ‘gedagtes’ is 162 keer vertaal as ‘hart’ in die Nuwe Testament, en behoort van enorme waarde te wees, wanneer in die regte konteks gelees word, byvoorbeeld:

Matt 5:8:  “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”  

Vervang die woord ‘hart’ met ‘gedagtes’ (Strong H2588) wat beteken: Gevoelens; denke; gedagtes en gebroke hart. Ons het ‘n gebroke hart, wanneer die dinge wat ons so getrou aan glo, verkrag word.

Matt 5:28:  “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart (‘mind’) met haar egbreuk gepleeg het.”

O! So, die egbreuk is nie so diep nie, dit is slegs in die gedagtes (‘mind’), maar wie op aarde kan dan ooit suiwer gedagtes hê? Dit is hier waar Jesus inkom. Hy het vir die gedagtes van die mens gesterf en net Sy bloed kan die suiwer hou. Ek maak hierdie stelling, gegrond op al die voorafgaande konklusies wat gemaak is in die vorige boeke en skilderye.

Matt 6:21:  “…want waar julle skat is, daar sal julle hart (‘mind’) ook wees.”

Hierdie skriftuurplasing, hou ‘n geweldige implikasie vir alle Bybellesers in. Dit beteken inderwaarheid dat, wat ookal in jou gedagtes oorheers, is die koning van jou gedagtes. Die Bybel leer, ons moet die gedagtes van Christus kry.

Matt 9:4:  “En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê Hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte?”

Hierdie is die eerste vier skriftuurplasings in slegs Matthéüs en as u voortgaan met hierdie studie, sal dit u lewe verander. Ek het nog nooit die Bybel verkeerd kon bewys nie, dit is net die manier waarop ons dit vertolk. Hier is nog ‘n teksvers, net om u te wys dat die Bybel aan die hand van die Griekse en Hebreeuse konkordansie gelees moet word.

Matt 11:29:  “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart (‘mind’), en julle sal rus vind vir julle siele (minds’);”

Gen 2:7:  “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”  Strong vertaal hierdie woord as ‘mind’. As ek die siel op hierdie stadium sou probeer verduidelik, sal dit vir u soos ‘n feëverhaal klink. Daarom is dit belangrik dat u die boek, biddend lees, sodat u die skriftuurlike agtergrond kan kry en dan sal die verstaan daarvan, en die eenvoud van die siel se funksies en die ooreenkoms met die natuur daarvan, vir u soveel makliker wees.

Bostaande sal in die volgende boek, ‘Die Geestelike See’, waarby Watchman Nee se werk ingesluit en opgesom is,  breedvoerig verduidelik word.

Dit is die verskil tussen ons en diere. Hierdie krag wat God in ons geplaas het, om te kan doen, alles wat ons dink ons kan. Daar is krag in die siel, of jy gered is of nie. Alle mense kan hulle wend na die krag van binne, om byvoorbeeld hulle genesing te vind ens. Daar is natuurlik baie metodes en tradisionele genesers behandel hul pasiënte met danse, toorkrag en beswerings.  So ‘n persoon kan genesing vind deur die aanraking van towerbeeldjies, deur spesiale klere aan te trek, drink van doepas, of enige ritueel, solank as wat dit die denke weglei van vrees en bekommernis, na geloof en afwagting. Dan vind genesing plaas. Alles is omdat ons ‘n lewendige siel is (Illustrasie 3). Die klein sonnetjie in die ‘gedagtes’ van die skets, illustreer, wat ookal die persoon dink, solank as wat hy lank genoeg daaroor dink, sal sy liggaam oorspoel. Hy sal wees wat hy dink hy is (Illustrasie 4).

KRAG: Hulle gebruik die krag van hul denke, maar die Woord sê: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur My gees (Sagaria 4).

In ons geval, as Christene, probeer ons om soos die skets hierbo te wees. Die Koninkryk van God, word die oggendson genoem en die resultaat van hierdie Koninkryk van God sal veroorsaak dat ons heeltemal oorspoel sal word met hierdie hemelse lig en riviere van lewende waters sal in en uit ons vloei. Maar ongelukkig het ons ook die laer emosies binne ons, wat ons Noorde (gedagtes) wil oorheers en die son verhoed om binne ons op te kom.

Jes 41:25:  “Ek het uit die Noorde een verwek, en hy het gekom; van die opgang van die son af een wat my Naam sal aanroep; en hy kom oor die owerstes soos oor modder, en soos ‘n pottebakker die klei trap.”

En die ergste van alles is, God het die donkerte gemaak.

Jes 45:7:  “…wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.”

Job 12:22; 30:36; 38:19; Ps 18:28; 112:4; 139:11; 139:12; Jes 5:20; 9:2; 42:16; 50:10; 58:10; 59:10; Jer 13:16; Dan 2:22; Joh 1:5; 3:19; 8:12; 12:35; 12:45; Hand 26:18; Rom 2:19; 13:12; 1 Kor 4:6; 1 Pet 2:9; 1 Joh 1:5; 2:8; 2:9.

Die rede vir al bostaande verwysings is, omdat daar steeds mense is wat nie wil glo dat God die donkerte geskape het nie.

Hierdie boek sal jou wys wie die duiwel is en dat jy hom nie langer hoef te vrees nie. Ook sal jy hierin leer hoe die gedagtes volgens die skrifture, werk. Dit word gewaarborg om jou vry te stel en om hier op aarde in die Heiligste van Allerheiliges te woon, en dit sal elke bewering wat hierin gemaak word, bewys deur honderde skriftuurplasings en sketse.

Voordat u probeer om die Bybelverhale en die mense daarin te verstaan, is dit nodig dat u moet verstaan hoe die geografiese kaart van Israel, ook die geestelike storie van die groei uit die donkerte na die lig, verduidelik.                                                                                                   

Illustrasie 5: Kaart (Volgende bladsy).

Die eerste stap wat u moet neem, is om die kaart te memoriseer. Neem veral kennis van waar die berg Ararat is. Dit is natuurlik waar die ark tot ruste gekom het, ver Noord en na die Weste van die kontinent, waar Israel eventueel gevestig sou word.

Dit is waar God die belofte aan Noag gemaak het, dat hy en sy nageslag, hoog, in die kleure van die ‘Oggendson’ sal lewe.   

Lees verder deur die boek te bestel.

Terug na vorige bladsy

Boek 4 – Die Geheimenis van die Eeue

VOORWOORD

Die Geheimenis van die Eeue is natuurlik die geestelike wêreld. Christenkerke kan steeds nie die vraag beantwoord: “Hoe is dit moontlik dat ek in die oggend so heilig is en in die middag die duiwel vanself is nie?” Ons staan op met die beste voornemes, maar verloor op die een of ander manier beheer gedurende die dag. Ons word siek. Ek het persoonlik mense geken wat gely het aan epilepsie, bitterheid, depressie en wat gesterf het van kanker. Ons glo in God, maar het bitter min antwoorde vir die wêreld wat ‘n bespotting van ons maak.

Wat is dit dan wat ons verskillend van al die ander gelowe maak?

En waar is die hemel in alle geval? 

Hierdie en sommige ander vrae sal deur hierdie boek beantwoord word.

Ek is persoonlik geleer dat die hemel op ‘n ander planeet is en dat ek daarheen sal gaan as ek goed is. Jy moet net vasbyt my broer en suster, een van die dae is ons in glorieland! Die enigste rede hoekom ek as Christen volhard, is omdat my moeder vir my op vyfjarige ouderdom, Bybelverhale voorgelees het. Sy het vir my gesê dat, as ek wil, kan ek op my knieë gaan en my lewe vir Jesus gee. Vir my, as kind, het dit geklink asof Jesus die grootste held van alle tye is en ek het gewillig my lewe vir Hom gegee. Onmiddellik het ek hierdie Hoë Plek gesien. Dit was van goud en vol van liefde. Jesus was daar en dit was ‘n plek waar daar geen bekommernis was nie. Dit was ‘n plek waar jy enigiets kan kry wat jy begeer. As ‘n kind, kon ek nie ophou praat van hierdie wonderlike plek nie, want ek was onder die indruk dat almal van hierdie plek geweet het.

My moeder het my egter op ‘n dag vasgetrap en uitgevra omtrent dié plek waarvan ek so baie praat. Ek het aan haar verduidelik dat dit in my gedagtes is. Sy was baie ontsteld en het gesê dat ek dit nie weer mag doen nie, want dit is meditasie en meditasie is Oosters en sonde, direk van die duiwel af.

Ek het aan haar gevra hoekom sy kerk toe gaan? Sy het geantwoord: “Hulle het vir my gesê dat ek nie hemel toe kan gaan as hulle my nie begrawe nie.” Toe ek die eerste keer kerk toe gaan, lyk die priester vir my eerder na Batman en nie naastenby soos Jesus nie. Ek was die hele tyd ongemaklik in die kerk. By nabetragting het ek gedink ek moes miskien ‘n ander kerk probeer het, want sommige priesters en hul gades is soos engele op die aarde. My vader het die kerk gehaat en het hulle bedrieërs genoem. Hy het sy eie soort van geloof gehad en het dit ‘ wees goed en doen goed’ genoem. Hy het my aangemoedig om eerder die hoenderhokke op Sondae skoon te maak en daarom het ek nooit kerk toe gegaan nie. Ek het egter steeds geloofskonsepte en tradisies op skool geleer.

Ek het regdeur my hele lewe soekend gebly na iemand wat my meer van dié plek, wat ek as kind gesien het, kon vertel. Ek het almal gemeet teenoor dit wat ek in die hoë plek gesien het. Ek het daarna by die Vloot aangesluit en baie mense van regoor die wêreld ontmoet. Daar was egter niemand wat dié plek geken het nie. Daar was somtyds van die ouer garde wat verstaan het wat ek bedoel, maar hulle het ook nie geweet hoe om daar te kom, of hoe dit werk nie. Na ses jaar het ek die Vloot verlaat en stoksiel alleen in die bos gaan bly, waar ek totaal van God afhanklik was. Indien ek in die proses sou sterf, sou dit ook aanvaarbaar wees, want ek het ten minste ‘n punt probeer bewys. My filosofie was: “Laat God, God wees en gee God ‘n kans.”

Dit was ‘n beter lewe as die dag tot dag voortploeter volgens mensgemaakte reëls en wette en vooropgestelde idees, van wie God is en hoe om ‘n lewe te maak. Die groot probleem was, ek was siek en sat van die sosiale strukture wat so min geweet het hoe om te oorleef en gelukkig te wees, sonder om afhanklik van ‘n bank te wees. Ek het ‘n nege tot vyf werk gehaat, want dit is so onvervullend. Wil God regtig hê ons moet soos marionette aan iemand anders se toutjies dans?

Ek het gedroom dat ‘n mens selfonderhoudend kan wees. Alles self kan doen en totaal van God, as bron, afhanklik kan wees. Ek wou self die argitek, bouer, loodgieter, elektrisiën en skrynwerker van my eie huis wees. Ter selfdertyd sou ek vir my gesin sorg deur die werk van my hande en in die proses uitvind wie God is. Ek het gedroom dat my kinders sou kon terugkyk op ons lewe en sê: “Dit is die ware Jakob.” Ek wou lewe sonder pretensies en God ‘n kans gee om God te wees. Ek het geglo dat indien ek dit sou regkry, dit die baie mense wat ons ontmoet, wat nie die antwoorde van die lewe met sy baie fasette ken nie, sou kon help.  

Later in my lewe het ek kennis gemaak met die Pinkster Protestante en die Charismatiese bewegings. Hulle het my geleer van die duiwel. Hoe hulle hom beveg en uitdrywe, maar hy keer elke keer terug. Ek wou weet, as daar ‘n duiwel is, waar is hy? Ek is geleer dat hy enige plek kan wees. In ‘n deurhandvatsel, of dat hy die oorsaak is dat die motor gebreek het. Ek is geleer dat alles wat sleg is, is die duiwel se make, maar is dit?

So het ek nag vir nag en dag vir dag, die duiwel beveg. Maar dit het ook nie gehelp om my gesin te versorg en ander mense te help nie. Een nag, het ek die duiwel uitgedaag om my te vermoor, as hy soveel krag het. Dit kon hy ook nie regkry nie. Dit het ten minste bewys dat hy nie oor soveel krag beskik nie. Beslis nie genoeg om my te kon dood nie. Al wat vir my oorgebly het, was om uit te vind, hoekom so baie slegte dinge met my gebeur as die duiwel geen krag het nie.

Ek het probeer om alle onsinnige leringe te vermy. Ek het probeer om my eie lewe te leef, sonder gelowe en tradisies met vooropgestelde idees van wat God sê. Ek het gesê: “Indien God, God is en Hy werklik is, laat Hy met my praat en my Sy reëls leer.”

Dit is wat my laat besluit het dat, indien ek my lewe gaan wy, om uit te vind wat die geheime van die lewe is, en indien ek van God persoonlik wil hoor, ek God persoonlik sal moet leer ken. Ek was gewillig  om hard te werk en het dit baie geniet om my eie huis te bou en toe te sien hoe God al die boumateriaal verskaf. Toe ek begin beeldhou, is ek gelei deur ‘n innerlike wete. Dit het gesê: “As jy gaan beeldhou, moet jy die anatomie van die mens gaan bestudeer.” Ek het dit gedoen soos vir my gesê is. Dit was vreemd dat die regte boeke altyd op die regte tyd daar was.

Ek het begin agterkom dat wanneer ek ‘n nuwe projek wou begin, Hy altyd voorsien het. Toe ek begin skilder het, moes ek leer om verf op die doek te plaas en dit voor my bed te laat voordat ek gaan slaap het. Wanneer ek in die oggend wakker word, het ek figure en karakters in die kleure gesien. Dit is die goed wat ek geskilder het. Die enigste probleem was, ek het dinge geskilder wat ek nie verstaan het nie. Ek het dinge gedoen waarvan ek, op daardie stadium, geen skriftuurlike kennis gehad het nie. Ek het eers jare later agtergekom dat ek besig was om die Tuin te skilder.

Toe ek begin eensaam word, het ek God gevra om vir my ‘n lewensmaat te gee. Tot op daardie stadium het ek nooit ‘n gelukkige huwelik gesien nie en tweedens het ek geweet dat geen persoon, self daardie keuse kon maak nie. Waar sou ek in alle geval ooit ‘n persoon kry wat so mal is om met my te trou? Ek het myself op daardie stadium as ‘n totale, sosiaal wanaangepaste beskou, terwyl ek myself oortuig het, dat ek maar net onkonvensioneel was. Maar hierdie verhaal het ek reeds in my boek Die Lyn vertel.

Ons kon aanvoel dat ons gelei word en so het ek en Yvonne van krag tot krag gegaan. Desnieteenstaande, het ek fisies harder en harder begin werk deur beelde uit harde hout te sny, nuwe huise en besighede te bou, vir my gesin te sorg, na die bekommernisse van verbygangers te luister, soveel so, dat ek weens uitputting, nie langer vir God kon hoor nie. Toe ek uiteindelik klaar maak met wat ek gedink het, ek vir Jesus moes doen, was ek uiters moeg en sterwend. Ek het my vrou, Yvonne gevra om met my saam te stem dat ek Jesus sou vra om my liewer te neem na die huis van my Vader in die hemel. Ek het in daardie afgelope dertig jaar, meer vermag as wat tien mense in ‘n leeftyd sou regkry. Die Here het op Sy sagte manier my geleer dat ek nou, onmiddellik, deel kan hê in die hemel.

Op hierdie stadium, het ons pas klaargemaak met die bou van ons huis en die besigheid op ons huidige perseel, hier by Die Skoen. Ons het die Grot ook klaargemaak. Die Grot het talle mense gehelp en ek het gedink dat ek nou gedoen het, wat ek veronderstel was om te doen met my lewe. Yvonne en die kinders sou hier kon lewe en aangaan om ‘n vriend en helpende hand te wees vir die eensames, die verwardes en die depressiewes. Ek was doodmoeg en kon God nie meer hoor nie. Daarom het ek besluit om my te wend tot iemand wat wel kon.

Ons het al die pad Kaapstad toe gery. ‘n Duisend-agt-honderd kilometers, waar ‘n bejaarde dame haar hande in haar skoot gevou het en vir die Here gevra het, hoekom Hy nie meer met my praat nie. Na ‘n rukkie het sy opgekyk en gesê, die Here sê: “Sê vir hom, Ek wil nie met hom praat nie.” Die dame het gesê: “Ek het nog nooit van so iets gehoor nie.” So het ons al die pad terug gery huis toe. Oppad terug, het sy gebel en vir my Job 11:16 gegee. Dit sê basies die volgende: ‘Wanneer die oggendson kom, sal al die probleme verdwyn.’ Ons was baie verward.

Ek het huis toe gery en ‘n kamer vir my gaan bou, waar ek alleen kon wees en waar ek op God kon wag. Twee weke later het Hy met mening daardie kamertjie binnegekom en my ‘mind’, wat ek aan harde werk oorgegee het, kom terugeis. Hy het gesê: “Ek het aan die kruis gesterf, sodat Ek altyd by jou kan wees.” Hy het my vir weke in trane gehad. Sedert daardie dag, gee ek die eerste drie tot vier ure, elke dag aan Hom. Dit is hoe ek die kennis kry wat ek in die vorige boeke met u kon deel en so ook in hierdie boek, Die Geheimenis van die Eeue.

Die ‘oggendson’ waarna verwys word in Job, is een van die name vir die Koninkryk van God. Volgens Strong se woordeboek, is die ander name ‘blydskap’ en ‘weerlig’. Die eerste plek waar hiervan, in die Bybel melding gemaak word, is in Genesis 1:3, toe God gesê het: “Laat daar lig wees.”

Hierdie boek sal vir u nuwe insig gee in die volgende:

  • Wat gedurende die kruisiging in die geestelike wêreld gebeur het en hoekom Jesus moes sterf.
  • Dit sal u wys hoe diep ons is.
  • Hoekom gebeur slegte dinge steeds met my, al is Jesus die Here van my lewe?
  • Waar is die hemel en hoe lyk dit daar?
  • Waar is die hel?
  • Wat is epilepsie?
  • Kan die kragte van die hemel, nou in my lewe werk?        

U sal al die antwoorde tussen die lyne vind en die Gees wat in u woon, sal verduidelik terwyl u biddend lees. Ek belowe u, baie mites sal te ruste gelê word.

INLEIDING

Hierdie boek is die resultaat van deur ‘n maand by die Here deur te bring. Ek kon duidelik in die gees sien, hoe dit met my gesin en vriende gaan, dog ek het geen openbaringskennis gedurende die tyd ontvang nie. Hierdie boek het myself geweldig baie gehelp, daar ek altyd gewonder het, wat het gedurende die kruisiging, in die geestelike wêreld gebeur?  As jy voel die ‘Passion’-fliek het dit nie vir jou gedoen nie, hierdie boek sal die prentjie vir jou voltooi.

Hierdie boek is geskryf asof dit die draaiboek van ‘n rolprent moes wees. Ek het bloot net die dinge geskryf wat ek in die gees gesien het. Ek het gedink dat dit iets soos ‘The Lord of the Rings’ sou wees. Die grootste probleem was egter dat niemand die boek kon verstaan nie. Dit is die rede waarom ons die eerste drie boeke moes skryf om hierdie boek te verduidelik. Ook die skildery wat u weldra sal sien, is aan my gegee deur hierdie boek en dit sal ook help om die boek te verduidelik.

Ons het geen probleem met demone buite ons nie, maar wat gebeur as ons na ons innerlike self kyk en sien dat ons hierdie plek alte goed ken?

Dit is die ‘mind’ van die ongeredde persoon…

Kry die boek en lees ook die visioen wat ek gehad het oor die Kruisiging en sien hoe die prentjie hier bo van die ongeredde mens verander in ‘n geredde mens.

Back to Resource page

Boek 3 – Die Tuin

VOORWOORD

Hierdie boek is ‘n geen nonsens, geen duimsuiery, op die man af, soliede Bybel-gegrondveste lering, wat net een doel voor oë het. Dit is om u in staat te stel om Jesus Christus, die GROOT TUINIER, self in u eie denkbeeldige tuin te ontvang. Om Hom van nader te leer ken en ‘n beter verhouding met Hom op te bou. Hierin gaan ons leer hoe om die tuin binne te gaan en om die dinge wat ons begeer, te kry. Ons gaan in hierdie tuin leer om die antwoorde te vind op al ons lewensvrae. Verder gaan ons in die tuin leer hoe om te bid, om te visualiseer, om geestelike instruksies te ontvang, om bemiddeling van Jesus self te ontvang en om inspirasie te kry.

Al die skilderye wat in hierdie boek gebruik word is die oorspronklike werk van die kunstenaar, Ron van Zyl en is die resultaat van meer as vyftig jaar se soeke, na die tuin wat hy reeds as kind gevisualiseer het. Hierdie kunswerke is nie te koop nie en kan slegs by DIE SKOEN,  hul huis, besigtig word, waar u op ‘n begeleide toer deur die GROT,  wat spesiaal vir hierdie doel gebou is, geneem sal word.

Daar is ook ‘n DVD-seminaar oor hierdie onderwerp beskikbaar.

Na bestudering van hierdie boek sal u saam met die outeur kan uitroep en sê dat ons nie net gelowig is nie, maar dat ons in ‘n noue verbintenis met die Here ons God lewe!

INLEIDING TOT DIE TUIN

Hersienend tot die vorige twee boeke, weet ons nou dat die koninkryk van lig, bo is.  Dit is die verblindende lig, die oggendson, vreugde en blydskap!

Onder, of benede, is die donkerte, die bose, hartseer en onkunde.

Ons het gesien dat Jesus ons red en verhef tot ‘n hoër lewe in Christus, wat beteken dat die Kruis die poort is tot ‘n hemelse leefwyse. Daar sit ons saam met Christus in hemelse plekke, soos uitgebeeld word in die eerste skildery in DIE LYN. Die enigste wyse, wat enigeen wat hierdie hemelse leefwyse begeer, dit is die lewe in God, is om die hoogte bokant die lyn te bereik. Die enigste manier om dit te kan doen, is om die BERG uit te klim.

Die berg vorm dus die verbinding tussen die hemel en die aarde.  Dit is die berg van God. Dit is die berg Sion van Hebreërs 12:22 , waar ons inwoners  van die hemel is. Laat U wil geskied op die aarde soos in die hemel (Illustrasie 1).    

Wanneer ons nou ‘n skets van die menslike skedel oor die lynskildery lê, plaas dit die koninkryk van God, presies daarbinne. (Illustrasies 1 en 3)

Die kruis is nou ons sentrale punt en dit is waar Dawid vir Goliat gedood het, en ons sentrale brein is die hippothalamus. (illustrasie 4). As ons nou op hierdie punt ‘n vierkant teken, (illustrasie 4), kom die afmetings presies ooreen met dié van die hemelse stad  Jerusalem in Hebreërs 12:22.

Ef 3:17:     “…sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.”

Ef 3:18:   “…en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is.”                 

Ef 3:20:  “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,…”                                                                                                          

Ons het ‘n Christus-denkwyse nodig en daarom word ons gedagtes en denkwyse só verander tydens die ervaring wat ons beleef as ons, ons berg uitklim.

Om die berg suksesvol uit te kan klim, moet die volgende instruksies sorgvuldig nagekom word:

1 Pet 5:6:  “Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.”

1 Pet 5:7:  “Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.” (Al jou angste, bekommernisse, belange, eens en vir altyd).

 Ps 55:22:  (55:23) “Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.”

U sien, God lewe in diegene wat oor ‘n nederige en boetvaardige gees beskik. Hy lewe saam met hulle in  hoë en verhewe plekke (Jes 57:15).

Ons moet toelaat dat Christus die kaptein van ons gedagtes word. Ons moet toelaat dat Christus die kaptein van ons gedagtes word. Ons moenie eers so min as vyf minute vooruit probeer dink, sonder om Hom daarin te ken nie.

Sedert ek as kind hierdie verhewe plek gesien het, het ek bly soek. Verkeerdelik het ek gemeen dat ek ‘n kortpad vir my gesin en geliefdes kan vind. Ja, my vrou en kinders is geestelik saam met my en hulle is geestelik waar ek is, maar hulle moet die berg nog uitklim. Om te sterf in jouself is baie moeilik en dit neem ‘n bergklim-proses om jou geloof in God volkome te maak. Dit is, dat jy glo met jou hele hart en siel en nie dalk ‘n Ismael maak nie. Abraham en Sara het God probeer help om Sy belofte na te kom, maar hulle kon, net soos ons, nie op God se tydsberekening wag nie. Die bergklim-proses is moeilik, maar ‘n werklikheid en ons moet mekaar liefhê terwyl ons daarmee besig is.

Die sewe Genesis-sketse (uit die Kort Swaard), bewys dat ons op hierdie planeet geplaas is om geestelik te groei. Hoekom is dit dan so moeilik om ons lewes oor te gee aan God se volkome beheer?

Omdat ons donker en diep is!                                                                                                      

Ons het ons eie gedagtes (mind), ons eie wil, intellek en emosies (Illustrasie 5).  Om te sê, nie langer my wil nie, maar God se wil, is nie maklik nie. Ons het uitgevind dat ons oor baie emosies en gewaar-wordinge beskik en ons intellek wil aanmekaar beheer oor ons gedagtes neem. Hierdie probleem spruit dalk uit ons verlede. Waar kom hierdie emosies en her-inneringe  van die verlede vandaan?   Dit kom uit ons binneste!        

                                          

Onthou u nog Genesis?  Ons is ‘n diep, baie diep, bruisende massa. Ons emosies is voortdurend rusteloos.

Gen 1:2:  “En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.”

Gen 1:2:  “And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.”

Ons is in die donkerte gewees! In die Engelse teks sê die Bybel dat God beweeg het op die gesig (face) van die waters. ‘Face’ meen die gedeelte wat beweeg. Die Gees van God het beweeg, gesweef, oor die gesig van die dieptes. Want ons is gevul met ‘n see van emosies wat aanmekaar probeer om beheer oor ons gedagtes te neem.

Kom ons herinner onsself kortliks aan die Genesis-sketse:    

 

Ons dra in ons rond, ‘n see van donker emosies wat ons gedagtes probeer oorheers. Dit is waar die klein sonnetjie in illustrasie 7 skyn. Die Genesis-sketse wys ons geestelike groei uit die donkerte (A), deur na die eerste ontdekking van lig (B), dan die begrip van God se Woord (C) . Ons gaan deur  geestelike droë plekke (D), om te groei in die kennis van wat binne ons is (E) en dan word ons tuinbewoners (F), wat steeds die keuse het of ons op God, volkome, met hart en siel vertrou, en sodoende ‘n ewige sewende dag van rus ervaar (G), en of ons steeds op ons eie intellek en begrip van dinge gaan bly steun.

Die see van emosies, binne ons gaan eventueel eindig as die dooie see. Die onderwerp word verder bespreek in die boek: “‘n Kamer met ‘n Uitsig”.

In die Kort Swaard het ons uitgevind dat Adam met presies dieselfde probleem geworstel het. Solank hy bereid was om van die boom van die Lewe te eet, (skrynwerker, Jesus, Illustrasie 8), sou hy ‘n skoon en veilige gewete (mind) hê. Deur gemeenskap met God te hê, word ‘n veilige tuin geskep. Die woord ‘tuin’ beteken ‘omhein’.

Adam mag die tuin-gewete behou deur slegs met sy Here God gemeenskap te hê en op Hom te vertrou. Dit kon hy nie doen nie, verloor sodoende sy tuin en staan dit af aan die slang wat later so groot word deur die verbeelding van die mens, dat hy die monster, die draak van die see word. (Illustrasie 9)                       

 Watter see? Die see van emosies wat regeer oor die gedagtes en denke van die mense van Israel. (Illustrasie 10).  Aan die linkerkant van illustrasie 10, sien ons die draak is op die see en aan die regterkant word ‘n Egiptenaar uitgebeeld.

Geestelik is ons Israel.  Ons is slawe van ons emosies net soos die Israeliete slawe van Farao was. Dit is vir ons nodig om die Bloed en die Paaslam te verstaan sodat die see rooi kan word, kan skei, sodat ons in die Beloofde Land kan lewe.

Ons is die nakomelinge van Abraham wat ‘n ster-volk bedink het, deur in God te glo en op Hom te vertrou,  die sterre  getel het (Illustrasie 11), om geloof in sy verbeelding te skep, waar die krag van God gesetel is om te voorsien in al die begeertes van ons harte (minds).

Later het die Wet deur Moses gekom en die gedagtes van die mens is nou gevul met die Wet, in plaas van die slang (Illustrasie 12).

Bestel die boek om meer te lees.

 

Terug na vorige bladsy