Boek 6 – Die Geestelike See

VOORWOORD

Hierdie boek, ‘Die Geestelike See’ is soos die vorige vyf boeke in die reeks ‘Die Lyn’, in dagboek-styl geskryf. Nadat ons die vorige boek, ‘Kamer met ‘n Uitsig’ voltooi het, was ek en Yvonne op pad na ons huisie by die see. Ons het ons klaargemaak vir ‘n paar weke se harde werk, want daar was heelwat instandhoudingswerk en aanbouings wat ons beplan het. As ‘n nagedagte het ek gedink, nou gaan ek regtig ‘Kamer met ‘n Uitsig’ by ons ou plekkie aanbou.

Gedurende hierdie tyd, kon ek my hande op ‘n eksemplaar van die boek ‘The Spiritual Man’ van Watchman Nee, lê. Ek het hierdie boek egter, eenvoudig onmoontlik gevind om te lees. Ek kon nie vir meer as ‘n halwe bladsy op ‘n slag konsentreer nie en dit het vir my gevoel of ek na slegs ‘n paar reëltjies, aan die slaap wou raak. Dit het ek toegeskryf aan die moegheid wat ons aan ons lywe kon voel. Ek sou die volgende oggend maar weer probeer. Maar die resultaat was dieselfde. Ek het gedink, dit kan mos nie gebeur nie en ek besluit toe om elke woord wat ek kon verstaan, liggies met ‘n potlood te onderstreep. Daarna gaan stap ek ‘n entjie om die huis en wanneer ek terugkom, lees ek weer daardie gedeelte wat ek onderstreep het. Hierdie keer beklemtoon ek dit egter met ‘n pen. Toe vind ek dat die betekenis, totaal verskillend van die vorige potlood-onderstreepte betekenis is.

Hierdie ondervinding het my genoop om die kwessie na die Here te neem. Onmiddellik antwoord Hy my en sê vir my, dat die enigste manier waarop ek hierdie boek sal verstaan, deur die tabernakel is. Dit het my houding jeens die boek heeltemal verander en ek het toe die boek op ‘n heel ander manier, met meer sorg, benader. Maar na ‘n rukkie, het ek gevoel my brein kan hierdie nie absorbeer nie. Dit het gevoel of dit versluier en vaag was. Weer het ek die Here genader vir leiding. Hy verduidelik aan my dat daar ‘n paar dingetjies is wat ons moet bespreek. Ek was natuurlik verkeerd en moes my lewe weer van voor af toewy aan God. Dan moes ek leer om met die gees te luister en nie met die intellek nie en ek moes aanhoor dat ek nie genoeg tyd spandeer en luister in die tuin, soos tevore nie. Ek noem hierdie dinge, sodat jy jou eie verhouding met die Here in oënskou kan neem. Jy weet, ons werk so hard vir die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie.

Watchman Nee is ‘n Sjinees en as jy die vorige boeke in die reeks gelees het, sal jy onthou hoe ‘n Sjinees met die naam van Francis Coo, die reeks ‘Die Lyn’, afgeskop het.

In ‘Die Lyn’ se eerste skildery is dit die dwarsbalk van die kruis wat die skeiding tussen die Koninkryk van Lig en die Koninkryk van die Duisternis aandui en aan die ver regterkant van die skildery, is daar die engel met sy swaard, op presies dieselfde hoogte. Wanneer ‘n mens nou ‘n lyn horisontaal op daardie hoogte deur die skildery trek, is al die persone betrokke, se koppe bokant die lyn.

Dit is waar die geestelike skeiding tussen die gees en die siel is (Illustrasie A).

Die Eerste skildery met die Lyn deur getrek

God het hierdie openbaring, van hoe om die gees en siel van die mens te skei, aan Watchman Nee gegee. Nee het dit sy besigheid gemaak om hierdie belangrike, geestelike aksie te bestudeer deur mense soos Madam Guyon, F B Meyer, G H Morrison, Jesse Pen-Lewis and Evan Roberts.

Sy boek ‘The Spiritual Man’ is op 25 Junie 1928 gepubliseer. Sy boek is deur ‘n Engelsman van die tyd geredigeer en ek kan sonder huiwering sê, dat dit die moeilikste  boek is wat ek nog ooit gelees het. Na ‘n tydjie het ek egter agtergekom ek kan verstaan wat die man sê, wanneer ek die ‘Kort Swaard’-prentjies teken, terwyl ek sy verduidelikings van die siel en gees, lees. Dit was vir my ‘n groot verligting toe ek agterkom die man se ervarings van die geestelike realm kom baie ooreen met my eie ervarings daarvan. In die laaste tyd het ek begin eensaam voel en ek kon doen met die geselskap van iemand wat die geestelike wêreld in dieselfde lig as ek sien. Ek het op ‘n stadium gedink ek moet die geselskap van ander teoloë opsoek, maar ek het dit van tevore gedoen en nie kans gesien om dit weer te probeer nie.

Nadat ek met ander mense, wat Nee se boek gelees het, gepraat het, het ek agtergekom dat hulle almal sy werk as ‘diep’ beskou en mense wat dit lees (indien hulle het) sê, hulle voel heropgewek en ingelig, maar val altyd weer terug op hul ou weë. Laat ek vir die rekord sê, ek het al van die ouer priesters gehoor wat sommige van Nee se woorde gepreek het, maar dit was lank gelede en niks onlangs nie.

Dinge soos “Verloën jouself, neem jou kruis op en volg My”, en leringe wat sê, om na ‘n dokter te gaan is nie vir die gelowige nie. Ongelukkig het Watchman Nee nooit die volle openbaring van die tabernakel ontvang nie en daarom is daar baie gepraat oor hoe ons, ons moet dissiplineer en in staat wees om ons eie gedagtes te behou. Ons kan egter nie ons gedagtes self behou nie, selfs Adam en Eva kon nie en dit is waarom ons die kruis moet verstaan.

Presies vir daardie rede, kom ons begin hierdie studie deur die geheue weer te verfris met die tabernakel in hoofstuk 1.

Om al die lesers se gedagtes weer te verfris, lys ek vinnig etlike woorde wat gedurig en dikwels gebruik word om die mens se ‘gedagtewêreld’, of ‘die plek daar bokant die lyn’ waar ons saam met God leef, te beskryf. Ons kan dit ter verduideliking selfs die ‘verbeelding’ noem, of enige van die volgende woorde:

Die Siel, Die Koninkryk van God, die Geheime Plek, Koelte van die dag, Fort, Rots van Saligheid, Horing, Die Lug, Wegkruipplek, Tuin, Die Noorde, Sion, Daarbo, Kop, Hoof, Top, Die Reguitpad, Hoë Plek, Die Baarmoeder van Begrip, Moederskoot van die Oggend, Huis van die Son, Hemelse Plek, Kamer, Die troon, Die Stad op die Heuwel, Jerusalem, Tent, Vesting, Skaapstal, Boonste Kamer, Derde Verdieping, Heiligste van Allerheiliges, Tempel, Huis, Gebou, Boog ens.

Ons almal weet dat die Bybel in prentjies geskryf is en hier is ‘n lys wat in die Bybel genoem word, en die betekenis daarvan:

Boom: Dit is ons. Ons is soos bome wat by waterstrome geplant is. Daar word ook na Jesus as die Bome in die Tuin, verwys.

Die Tuin: Dit is die plek in ons gedagtes, waar ons saam met Jesus, in die koelte van die dag, loop.

Water: Dit is die Woord van God.

Berge/Heuwels: Dit is ook ons. Ons moet die berg (self, trots) oorwin. Dit is die groeiproses waarin ons opgroei om ‘n koning van die berg te word.

Sion: Dit is die naam van die geestelike berg, wat ek/ons is.

See: Die see van emosies wat binne-in ons, onder die lyn is.

Dier/Draak:  Emosies binne-in ons, wat die gedagtes wil regeer.

Let wel: Ons sal regdeur die boek van Watchman Nee se woorde gebruik. Dit sal in kursief en in ‘n ander lettertipe aangedui word.

HOOFSTUK 1

DIE TABERNAKEL

Jesus is die Tuinier en net Hy alleen kan Christus-gekruisig, verduidelik. Met die aanvang, begin ons met die kruis. Ons gaan, soos ‘n kind, deur die kruis binne en met verloop van die tyd, leer Hy ons om te sterf soos Hy gesterf het en om die volle implikasies van Golgota te begryp. Die tabernakel, wat deur God in die woesteny ontwerp was, is die plek waar God se teenwoordigheid gewees het. Vanaf Sy genade-sitplek op die ark, in die Heiligste van Allerheiliges het Hy met Sy volk gepraat. Wanneer die priester moes offer, het hy die tabernakel vanaf die ooste betree, en in die Buitenste Hof, direk voor hom sou die offeraltaar staan.

Wanneer ek die plan van die tabernakel teken, lyk dit soos hierdie illustrasie hier onder.

Wanneer ek nou die buitelyne van ‘n menslike figuur oor die plan van die tabernakel plaas, soos in illustrasie 3, kan ons begryp dat ons, ná die kruisiging, die tabernakel van God en Sy woonplek is. Waar ons verstand sit, is die Heiligste van Allerheiliges en dit is hierdie skeidende voorhangsel wat gedurende die kruisiging geskeur het en ons vrye toegang tot die Heiligste van Allerheiliges gegee het. Neem ook kennis dat die verstand nou die vorm van die opkomende son het.

Noag moes ‘n drie-verdieping ark bou. Dit het al die diere, homself en sy gesin van ‘n gewisse dood gered. Wanneer ek hieroor nadink, besef ek dat die tempel waarvan Eségiël praat, ook drie verdiepings gehad het en as ons God se tempel is, dan het ons ook drie verdiepings. Oorpeins my skets in illustrasie 4.

Wanneer ek die berg in die Heilige Plek plaas, word hierdie tweede verdieping, of berggebied die gevangeneskap van die berg Sion (Psalm 126:1), want dit is in die middel, tussen die boonste en onderste ‘verdiepings’. Ons groei van hier af op binne-in die Heiligste van Allerheiliges. Ons moet die berg uitklim. (Ons weet almal reeds teen hierdie tyd, dat die berg die moeilike tye in ons lewens verteenwoordig). Die berg kan in illustrasie 5 gesien word.

Moses het die wette op die top van berg Sinai gekry, daarom is die gedagtes van hierdie Ou Testamentiese mense, deur die wette gevange gehou.

Noag het vir seker in die boonste verdieping van sy ark gewoon, van waar hy die diere daarbinne gevoer het (Illustrasie 6).

Kom dit nie baie ooreen met ons verhaal nie? Ons is veronderstel om hoog te lewe en hoog te bly, maar ons voed die diere in ons. Hoe anders sal hulle aan die lewe bly? Wel, ons doelwit is dat die see van emosies, die Dooie See moet word.

Noag is gered op die top van ‘n berg.

George H. Morrison: “Dit was op die top van ‘n berg waar Abraham bereid was om sy seun Isak te offer en waar die mensdom die Wette van Moses gekry het en die Wette van Christus vanaf ‘n berghang. Die bittere konflik tussen Elia en die profete van Baäl, was op die berg Karmel. Johannes was op ‘n hoë berg toe hy die Nuwe Jerusalem gesien afdaal het en op ‘n berg het Jesus se hemelvaart plaasgevind.

Dit was die einste liefde van God wat Moses en Elia na die berg gestuur het, want Moses en Elia was die verlede. Hulle was die geeste van die wet en die profete. Nou het die verlede die werk aan Jesus oorhandig. Alles wat die wet vergeefs gestreef het om te doen en alles wat die profesie van ver af sien kom het, is op die berg Golgota gekroon.”

Wolk

‘n Ander interressante punt is dat God uit ‘n wolk gepraat het.

Mark 9:7:  “En daar kom ‘n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom ‘n stem wat sê: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!”

1 Kor 10:1:  “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het…”

1 Kor 10:2:  “…en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see…”

Maar hulle het nooit aan die water geraak nie, want hulle is in Moses gedoop.

Heb 12:1:  “Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê…”

Die gewig van die las van die sonde, is sekerlik ‘n bewolkte gewete en die verlede wat in ons gedagtes kom. Dit is net die kruis wat hierdie sondes kan hanteer.

1 Thess 4:17:  “Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”

‘n Hemelse leefstyl reg hier op die aarde, terwyl ons saam met Christus in hemelse plekke sit

Wel, ons weet dit is waar, selfs kindertjies weet dit is waar, maar hoekom kry ons dan nie alles wat ons begeer as God in ons woon nie? God is goed en sekerlik behoort ons mos dan alles te kry wat ons benodig, per slot van sake, ons is mos Sy woning. Ja, dis reg, maar dan moet daar mos ‘n rede wees hoekom God nie alles vir ons wil gee nie. Dit is die doel van hierdie boek om die antwoord daarop te vind.

Waarskuwing!: As u, die leser ernstig is om die antwoord op hierdie vraag te vind, wees voorbereid om emosionele omwentelings te ervaar soos nooit tevore in u lewe nie!  

Terug van Boek lys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *